AD-blacklist1

2014
jan.
03

Hónapokat csúszik, de vizsgálni nem kell

szechenyi terv2013. december 31-én be kellett volna fejezni a Kis-Pongrác-telep városrehabilitációs felújítását, de a polgármester szerint bürokratikus akadályok miatt a zárás 2014 nyarára csúszhat. Több lakó is elégedetlen a felújítás minőségével.

 

 

 


Néhány napja jeleztük, hogy az óév vége, az új év eleje a legjobb időszak a különböző összegzésekre, és következő hetekben szerkesztőségünk is közzétesz néhány ilyesmit – nos, itt a következő darab, igaz, ez kissé rendhagyó.


Már zárni kellett volna


A Kis-Pongrác-telep felújításának történetét boncolgatjuk kicsit. A történelmi hűség kedvéért: a lakóterület megújítása még valamikor 2008, 2009 körül merült fel a helyhatóságnál, az EU-s finanszírozású pályázaton való részvétel előkészítése akkoriban kezdődött el. (Ez azért biztos, mert annak idején Szász Csaba alpolgármester jelezte ezt nekem, mint az önkormányzat előtt álló új és komoly feladat – RF.)
2011-ben aztán valóban elindult a munka.


Az elmúlt évek során megvalósított sikeres szociális városrehabilitációs modellek folytatásaként Kőbánya Önkormányzata 2011-ben sikerrel pályázott a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében a kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációjára. Ennek köszönhetően pályázati forrásból 2013 év végére 1,176 Mrd Ft ráfordítással, 929.590.453 Ft támogatással megújul a városrész. A projekt célja, hogy 2013 decemberére a telep 20 társasháza, 74 szociális bérlakása, közintézményei (óvoda és bölcsőde), és közterületei megújuljanak. Ez utóbbi tevékenység keretében kerül sor az egyes társasházak igényeinek megfelelő kis közösségi kertek, játszótér, sportpálya, kialakítására, illetve a járdák komplex felújítására, 12 db kültéri ponton telepített térfigyelő kamera rendszer felállítására, 264 db parkolóhely kiépítésére.” – ismertette a tudnivalókat az önkormányzat akkori közleményében.


Ha elkerülte volna bárki figyelmét – a komplex felújítással 2013. végére végezni kellett volna! Ehhez képest még mindig szorgoskodnak a házakon belül és kívül.


Az irányító hatóság a ludas


2013. november 20-án számoltunk be arról a lakossági fórumról, amelyen a megjelentek többsége úgy vélte, hogy a kivitelezést végző építési vállalkozók igénytelenül végzik/végezték el a kiszabott feladatokat, és mindössze egy közös képviselő hangoztatta elégedettségét. 

A fórumot tartó Somlyódy Csaba MSZP-s önkormányzati képviselő a november 21-i képviselő-testületi ülésen jelezte a gondokat, és felvetésére Kovács Róbert adott részletes választ. Az ülés jegyzőkönyvét idézzük:


Még, mint alpolgármester szorgalmaztam, hogy a pályázaton induljunk el, és a pályázati anyag összeállításánál igen komoly részt vállaltam, és nagyon örülem annak, hogy sikeres elbírálás után megkezdődhettek a munkák 2011 januárjában. Valóban nagyon hosszú előkészítő munka előzte meg a pályázat beadását, évekig dolgoztak ezen. Sokak fejében akár már el is tűnt az az emlék, hogy milyen előkészítő munkákon keresztül jutottunk el a pályázat beadásáig, illetve milyen folyamatokat, feladatokat terveztünk meg a projekt során. A Kis-Pongrác pályázatnak nagyon sok konzorciumi partnere van, több tucat szereplőről beszélünk, a társasházak külön-külön jelennek meg konzorciumi partnerként, külön jelenik meg az önkormányzat, az önkormányzat intézményei.


Természetesen minden társasház a maga teherbíró képességének megfelelően más és más feladat elvégzésére pályázott. Volt olyan társasház, amely csak azt vállalta, hogy a lépcsőházat kifestik, miután a munkákat elvégezték, de van olyan társasház is, amelyek arra vállalkoztak – ezeknél a társasházaknál épp’ a napokban fog indulni a munka –, hogy a teljes külső homlokzatot meg fogják újítani. Sajnos el kell mondanom, hogy a társasházi közgyűléseken, mint ahogy az jellemző minden társasháznál Magyarországon, elég alacsony a részvétel. Természetesen szabályszerű döntéseket hoznak a közgyűléseken, de az információ bizony hiányosan jut el sok esetben egy-egy lakóhoz, nem tudja, hogy mit vállalt pontosan az ő társasháza, nem olvassa el a tájékoztatókat, a megküldött közgyűlési anyagokat, így utólag tesz fel kérdéseket, reklamál bizonyos munkafolyamatokat, hiányol esetleg munkákat. Van olyan lépcsőház, amely miután sor került a teljes frontcserére a házon belül, önmaga úgy döntött, hogy ki fogja festeni a teljes lépcsőházat, attól függetlenül, hogy erre nem vállalt kötelezettséget a projekten belül, vagy lefesti, illetve cserélni fogja a korlátokat.


Képviselő úr említette, hogy áprilisban már kapott jelzéseket a zöldnövényzet vágásával kapcsolatban. (…) Megkerestem a projekt vezetőjét, és valóban tartottak tájékoztatót arról, hogy milyen fákat fognak kivágni a területen, a zöldnövényzet milyen rendezésére fog sor kerülni, bár erről is a teljes nyilvánosság meg volt korábban, de sokan akkor reklamálták a fák ritkítását, amikor elindult a tényleges munka. Öreg, vágásra megérett fákról beszélünk. Kőbányán fát úgy nem vágnak ki, hogy ezt hosszasan előtte ne vizsgálná a szakértő, és nem politikusok, és nem azok a laikus helyben élők, akik nem tudják megállapítani egy-egy fának később az állapotáról, hogy az balesetveszélyt okoz, nyomja a gyökérzete a közműveket, és más probléma jelentkezhet. Tudatos vágási terv készült és ennek nyomán tudatos növényzettelepítésre fog majd sor kerülni a megfelelő időben. Valóban vittek el fát a területről. Kőbányán nemcsak a fa, a vas, és még sok minden egyéb veszélyben van, ha a közterületen helyezkedik el, itt is sor került egy pár esetben, hogy vittek el a fából. Véletlenül a környéken élők vittek el fát, azonban ez töredéke annak a több nagy teherautónyi famennyiségnek, ami jelen pillanatban is a KŐKERT udvarán, illetve ott már nem fér el az S1 területén került felhalmozásra nagyon nagy mennyiségben. (…)


Játszótérépítésre nem került még sor a projekt keretében, fognak játszóteret építeni a Gyöngyike Óvoda előtti területen. Jelen pillanatban, amilyen rongálás történt a területen lévő játszótér vonatkozásában, az a korábban itt lévő, működő játszótér rongálása. Azt is el kell mondani, hogy sajnos Kőbányán ez sem egyedi, nemcsak a Pongrác telepre jellemző, ugyanúgy tetten érhető a Sportligetben, mint az Óhegy-parkban.


Minőségi kifogásokról tudnunk. A Képviselő úr a Pongrác-telep projektről megkapta azt előrehaladási az jelentést, amely nemcsak azt tartalmazza, hogy mely munkafolyamatokban, hol tartanak, és milyen összegben, mit kell elvégezni, hanem azt is, hogy mely társasházak vonatkozásában, mely cégnél került sor arra, hogy kötbért érvényesítsen a projektgazda, illetve a minőségi problémák, műszaki tartalom miatt kifogást emeljen. Tudni kell, hogy bizonyos esetekben társasházi lakásokon belül – nem önkormányzati tulajdonú lakásokról beszélünk – bizonyos típusú helyreállítást finanszírozott. Előfordul, hogy valaki felújította a fürdőszobáját és a csempe pótlása nem ugyanolyan csempével történik meg a vezetékek kiépítése után, hanem a rendelkezésre álló csempével. Ha nem volt elég gondos a tulajdonos, amikor felújított és nem tett el egy pár csempét, nem tudják ugyanazzal a csempével pótolni. Ezek a tulajdonosok is vállalták a saját érdekükben, hogy az elavult, nagyon rossz állapotban lévő közművezetékeket, fővezetékeket kicseréljék a projekten belül. Biztos, hogy nem lesz 100 %-os az elégedettség e tekintetben, nem lehet minden egyes háztartásban, teljes megelégedésre elvégezni a munkát, hiszen több száz háztartásról beszélünk, és nem azért mert nem kellő a gondosság, hanem mert emberek. A területet rendszeresen járom, nem tapasztaltam, hogy rendszeresen jelen lenne a sitt. Folyik a parkolók építése, jelen pillanatban is több száz parkolóhely épül. Az a közel 80 millió forintos összeg ezt a célt szolgálja, emellett azt is figyelembe kell venni, hogy 100 méter hosszan csatornát építenek a csapadékvíz-elvezetésére és sok egyéb munkafolyamat kapcsolódik ehhez a 80 millió forintos kerethez.


Vizsgálóbizottság felállítását nem tartom szükségesnek, van egy monitoring bizottság, amely folyamatosan dolgozik. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek van Felügyelő Bizottsága, ahol nyomon követik az eseményeket és meg tudják tárgyalni ezen kérdéseket. A kötbérigény érvényesítésre kerül, azonnali intézkedést nem látok szükségesnek.
Az, hogy miért csúszott a projekt és miért nem ér véget 2013. december 31-ével, erről is szól a Képviselő úr számára átadott anyag. Tájékoztattam mindenkit arról, hogy nem a projektgazda hibájából csúszik ezen kivitelezések többsége, hanem azért, mert az irányító hatóság minden egyes közbeszerzést előzetesen ellenőriz, ezek az ellenőrzési folyamatok elhúzódtak a különböző országos szintű hatósági átszervezések miatt, ez az egész projekt késedelmes befejezéséhez vezetett, például annak az öt társasháznak a felújítása, ahol most bontják az ajánlatot a mai napon be kellett volna fejeződnie a munkálatoknak. Ezen nagy közterületi igénybevételt jelentő munkák elvégzése után lehet hozzáfogni a közterületi munkákhoz.
Minden egyes eleméről a szerződésmódosítás bonyolításra kerül a projektgazda, illetve az irányító hatóság között az önkormányzat ellenőrzésével. (…) Bízom benne, hogy sikeresen tudjuk majd zárni 2014 nyarára.


Bőségtál


A már említett, néhány nappal ezelőtti cikkünkben „szőrmentén” jeleztük, hogy a Kis-Pongrác-beruházással sokan nagyon jól járnak, szó szerint nagyon kifizetődő ebben részt venni. És innentől indulna a jelzett – a munka kapcsán 2013-ban kifizetett pénzekről készített – összegzés. (Az önkormányzati honlapon fellelhető nyilvános adatokból dolgoztunk.)
Például írtuk, hogy az Immo Szerviz Kft. 13,7 millió forintot kapott az egyik Pongrác úti ház felújításáért. Azt is említettük, hogy az Euró-Régió Szociális Szakmai Közösségi KHE „kutatási zárótanulmányt” készített nyomtatott és elektronikus változatban is 17,2 millió forintért. 


Megnéztük, hogy még kik „mertek nagyot a húsosfazékból”.
Ha úgy tetszik, menő cégnek tűnik a Jánosik és Tsa. Kft., hiszen a Csilla utca 3-7-90-10., illetve a Salgótarján utca 55-59. alatti házaknál végezte el a renoválást, összesen 16,8 millió forintért. Nyilván a más jellegű munkák miatt lehet az, hogy a Morpheus 48 Kft. a Salgótarjáni utca 61. és 63. alatti épületekért majdnem annyit, 12,9 milliót számlázhatott.
Valószínűleg ez lehet a magyarázat a többi aránytalanságra is: a Balage Bt. a Csilla utca 4.-ben elkövetett felújításért 6,1 milliót, a Csízió-Stúdió Kft. a Csilla utca 5.-ért 7,8 milliót, a Windcollector Magyarország Kft. a Salgótarján utca 53.-ért és a Csilla utca 6.-rt együtt 7,2 milliót, a Főv-2 Építőipari és Beruházó Zrt. a Salgótarjáni utca 49.-ért 12,7 milliót zsebelt be. Mi több, utóbbi jogorvoslati eljárás címén még – ugyancsak a Salgótarjáni utca 49.-ben végzett felújítás kapcsán – 5,9 millió forinthoz jutott. 


Jól járt 2013-ban Dr. Nagy Judit ügyvéd is, aki a „Kis-Pongrác projekt megvalósításával kapcsolatosan kötendő szerződések elkészítése, véleményezése, alkalmazása során a felmerülő jogkérdések értelmezése, szükség esetén írásban jogi vélemény készítése, megbízó igénye szerint, eseti jelleggel jogi kérésekben történő tanácsadás, jogszabály értelmezése” címén 5,9 millió forinttal lett „vastagabb”.
Szükség volt más jogász segítségére is. A Szikora Ügyvédi Iroda megbízása „a projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárások, bonyolítói teendőinek elvégzése valamint az eljárást megindító felhívás és dokumentációjának elkészítésére” szólt, a „közbeszerzési eljárások befejezéséig tartó határozott időtartamra”, összesen 2,3 millió forintért.
Szükség volt már könyvvizsgálóra is, az Értékelés Kft. 5,08 millió forintért elvégezte ezt a sziszifuszi munkát. 


A listán ráleltünk a Kovács Róbert által nagyjából elbagatellizált fakivágási megbízásra: a Good Woodex Kft. fakivágási munka ellátásáért 13,5 milliót kapott, plusz 3452 köbméter cserje kivágásáért és elszállításáért 4,5 milliót. Itt lenne egy kis ellentmondás: ha csak „öreg, vágásra megérett” fákat távolítottak el, akkor hogy-hogy nekimentek még a cserjéknek is? És bár nem vagyunk tisztában a piaci árakkal, de mindezért a majd’ 20 millió forintot túlzónak érezzük.
Ugyanígy vagyunk az építőipari cégeknek kifizetett pénzekkel is; legalábbis azokkal, akik – ahogy novemberben az egyik helybéli lakó fogalmazott – „barbár és trehány” módon dolgoztak. Számukra egyetlen forint átutalása is túl sok.


A Kis-Pongrác felújításának története, ha igaz, akkor idén nyáron befejeződik. Kíváncsian várjuk majd az egész (reális) mérlegét. Ha pedig addig új információhoz jutunk, azt közzé tesszük.