AD-blacklist1

2011
szep.
11

Vigyázni a pusztító szerekkel!

szipusSzigorúbb uniós fellépésre van szükség a piacra kerülő új szintetikus szerek okozta növekvő problémák kezelésére, írja az Európai Bizottság jelentésében. A jelentés megvizsgálja az új pszichoaktív szerekkel kapcsolatos uniós szabályokat, melyeket a Bizottság szigorítani kíván, így megakadályozandó az új szintetikus drogok szabad árusítását.

 

2010-ben az EU az előző évi 24-hez képest rekordszámú, 41 új pszichoaktív anyagot azonosított – e szerek az ecstasy, a kokain és más hasonló kábítószerek hatásait másolják, ám legálisan árusíthatók.Egy 2005-ben kidolgozott és az európai piacra kerülő új pszichoaktív szereket szabályozni hivatott mechanizmus (Korai jelzőrendszer) révén a tagállamoknak módjában áll az újonnan megjelenő szerekre egymást időben figyelmeztetni, felmérni e szerek kockázatait és adott esetben összeurópai ellenőrző intézkedéseket bevezetni. A Jelentés megállapítja, hogy bár e korai jelzőrendszer jól működik, a mechanizmus egésze nehezen képes lépést tartani a tömegesen piacra kerülő új szerekkel. Nem ütközik különösebb nehézségbe például a jelenlegi kontrollintézkedéseket megkerülve olyan új drogokat létrehozni, amelyek jóllehet legálisak, mégis komolyan károsítják fogyasztóik egészségét. A jelenlegi rendszerben a lehetséges ellenőrző intézkedések skálája is meglehetősen szűkös. A Bizottság most azt vizsgálja, hogyan tehető hatékonyabbá az uniós szabályozás.

 

Magyarországon is rendkívüli mértékben megnövekedett az először, illetve újonnan azonosított anyagok száma. Míg 2010-ben az egész év folyamán összesen 6 új, korábban még hazánkban nem azonosított anyagot mutattak ki a hatósági laboratóriumok lefoglalt mintákból, addig 2011 első hét hónapjában ezen anyagok száma már 22 volt. Figyelemre méltó tendencia, hogy a lefoglalt mintákban egyre több esetben azonosítanak szerkombinációkat, vagyis egyszerre több hatóanyagot. A 2011 első félévében vizsgált minták esetében jellemző volt a szintetikus kannabinoidok különböző kombinációkban történő előfordulása, a különböző katinonok együttes előfordulása, de több példa volt arra is, hogy ugyanazon mintán belül katinonokat és szintekimutattak. Tekintve, hogy az egyes új pszichoaktív anyagok fogyasztásának következményeiről nem, vagy csak korlátozott mértékben állnak rendelkezésre megbízható információk, ezek kombinációban történő fogyasztásának következményei kiszámíthatatlanok. Mindez komoly problémát jelent a szerhasználók kezelésével, ellátásával foglalkozó szervezeteknek is, hiszen már a szerhasználó sincs tisztában azzal, mit fogyasztott.
(forrás: www.drogfokuszpont.hu)