2011
szep.
03

Adatvédelmi irányelvek

Tisztelt Látogató!

A 10kerkult.hu célja az oldal látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, és a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. E tekintetben figyelembe veszi az EU tagállamaiban, így Magyarországon is 2018-ban életbe lépett általánois adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásait.   

A 10kerkult.hu úgy kezeli a látogatók személyes adatait, amennyben ezekre valóban szükség van, hogy az a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve biztosítsa a látogatók biztonságos internetezési lehetőségét. A 10kerkult.hu nem folytat olyan tevékenységet, mely során szüksége van az oldal látogatóinak érzékeny adataira!

Az weboldal és az oldalt kiadó 10Ker-Press Kft. a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli. Így gondoskodik azok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.
Adatvédelmi nyilatkozatunk - mely mind a 10kerkult.hu portálra, mind a kiadóra érvényes - kialakításakor az alábbiakban felsorolt vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat vettük figyelembe:


- A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
- Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;
- A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének (http://www.mte.hu/) a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletre;
- Az Online Privacy Alliance ajánlásai; 

- GDPR

Az információs önrendelkezési jog érvényesítése érdekében a 10kerkult.hu a személyes adatokat kizárólag az érintett hozzájárulásával (vagy kifejezett kérésére) tárolja és dolgozza fel adatállományaiban, és mindenki számára követhetővé teszi az adatfeldolgozás egész útját, azaz mely adatok, milyen célokra, ki által, hol és mikor dolgozott fel.

Ugyanakkor a 10kerkult.hu automatikusan gyűjt információkat az oldal látogatottságáról, a látogatások számáról és gyakoriságáról. Ezeket az információkat kizárólag összevontan, egyének szerint nem azonosítható módon dolgozza fel, az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

Kérjük, hogy a hozzászólásnál, kapcsolatfelvételnél a publikus adatok megadásánál kellő körültekintéssel járjon el, ugyanis ezen adatok valótlanságáért, és az abból származó következményekért a kiadó nem tud felelősséget vállalni!

Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott nem publikus adatokhoz csak a szerkesztőség által feljogosított személyek férhetnek hozzá, ezekért teljes felelősséget vállalunk. Adatokat, információkat jogosulatlan harmadik félnek nem adunk át.

Látogatóink személyi adatait nem fenyegeti veszély a 10kerkult.hu oldalon.

Adatkezelési kérdéseivel, véleményével forduljon hozzánk bizalommal: szerkeszto@10kerkult

Adatvédelmi irányelveink figyelembe veszik a hivatkozott GDPR szabályozásait.