AD-blacklist1

2012
jan.
31

Matekban jobbak, mint a magyarok

kinai tanulok1Lezárult egy igazán nagyszerű projekt, a migráns gyerekek tanulását és beilleszkedését segítő program. A kerületi önkormányzat kezdeményezésére a helyi hátrányos helyzetű fiatalokat is ezzel a módszerrel oktatnák.


Aki esetleg többször is váltott – kényszerből, másik városba költözés miatt – általános vagy középiskolát, az tudja, milyen nehéz beilleszkedni egy új közegbe, az új, ismeretlen arcok közé. Gondoljunk bele, milyen lehet ez a szituáció annak, aki külföldön nőtt fel, szülőhazájában kezdett tanulni, és egyszer csak belecsöppen a magyar iskolarendszerbe. Nem elég az eltérő kultúra, még a magyar nyelven folyó oktatással és a tantárgyakkal is meg kell birkóznia.


Együtt, haladva


egyutthalado fejlogoNos, a Miskolci Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete dolgozta ki az „Együtthaladók – migráns gyermekek az iskolában” elnevezésű – egyébként EU finanszírozású – projektjét, éppen azért, hogy a Magyarországon új életet kezdő családok vagy átmenetileg itt tartózkodó famíliák gyermekei beilleszkedése könnyen menjen.
Ahogy a program önmagát jellemzi: „Az Együtthaladó program fő célja a magyar közoktatásban tanuló migráns gyermekek magyar nyelvi készségeinek fejlesztése annak érdekében, hogy integráltan oktathatóvá, az iskolai tananyagban osztálytársaikkal „együtthaladóvá” váljanak. A program rövid távú célja csökkenteni az iskolai alulteljesítést és a lemorzsolódás esélyét, hosszú távon elősegíteni a középfokú oktatásba való bejutás lehetőségét. A program célja továbbá a migráns gyermekeket tanító pedagógusok szakmai munkájának segítése. Közvetlen célcsoportunk a Magyarországon tartózkodó, magyarul eltérő fokon beszélő, írni-olvasni tudó, migráns tanulók és az őket tanító pedagógusok. Közvetett célcsoportjaink a migráns gyermekek hozzátartozói, valamint azok az iskolán kívüli migráns kortárs csoportok, amelyekkel a gyermekek aktív kapcsolatban állnak, s közvetett módon fejlesztik azok magyarnyelv-tudását.


Kőbányai sulik is


szt laszlo altisk logoA projekt két részletben valósult meg – a második hivatalosan 2012.. január 31-én zárult –, mindkét szakaszban részt vettek benne kőbányai iskolák is. 2010-ben csatlakozott a Szent László Általános Iskola, 2011-ben pedig a Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola.
A program a természetismeret, a magyar irodalom és nyelvtan, a biológia, valamint a matematika tantárgyakon keresztül igyekezett felkészíteni a nebulókat, mégpedig speciális tankönyvekkel, speciális formában. Például a matematikakönyvek egyes számítási műveleteket szavakban, mondatszerűen is ismertetik, hogy a számolás mellett a megfelelő nyelvhasználat és a megértés is kialakuljon.
A részt vevő tanárok egyértelműen sikeresnek ítélték a projektet. Mint Ivánné Vidra Mária, a Szent László Általános Iskola pedagógusa fogalmazott – némi halvány kritikával illetve a magyar diákokat –, a legtöbb sikerélmény a matekban érték el a „vendégek”, általában jobban tudják és többet tudnak belőle, mint magyar társaik. De nem csak ebben jók. Ahogy az egyik tanár a négyszemközti beszélgetés során mondta, előfordult, hogy az igen egyszerű nyelvtani felvetésre (Mi a tárgy ragja?) az osztályban egyedül a kínai fiatalember nyújtotta a kezét, és árulta el a helyes választ (a „t” betű).


Más irányú kiterjesztés


Az projektzáró összejövetelen ott volt Révész Máriusz, az önkormányzat oktatási bizottságának elnöke is, és egy komoly bejelentést tett. Mint mondta, az önkormányzat maximálisan támogatta ezt a programot, sőt a közte és Menyhárt Sándor Szent László-igazgató közötti beszélgetés során felmerült, hogy ezt a tananyagot, ezeket a speciális segédanyagokat esetleg a kerületi nehéz sorsú, hátrányos helyzetű gyerekeknél is lehetne alkalmazni.
A gondolatot tett követte: a városháza anyagilag is segíteni fogja ezt a képzést. Talán már február és március folyamán a helyi cigány kisebbségi önkormányzat és a pedagógiai szolgáltató közreműködésével elsőként a roma fiatalok tanulhatnak ebben a formában heti kétszer négy órában. (Később szívesen várnak más, nehéz sorsú gyerekeket is.)
Értelmes program, értelmes „leágazás”, aminek csak nyertesei lehetnek.

 


Változó létszám

Ahogy Menyhárt Sándor mondta, az iskolában általában 25-30 idegen ajkú diák tanul, ez olykor több, olykor kevesebb. Döntően kínai és vietnami származásúak az ide járók, de voltak itt Délkelet-Ázsiából vagy éppen Afrikából származók is. Az itt tartózkodásuk ideje függ a családjuk státusától is: ha letelepednek Magyarországon akkor több hónapon át, ha menekültek vagy Nyugat-Európa a célpont, akkor rövidebb ideig maradnak.