AD-blacklist1

2012
jan.
20

In memoriam Gratzl János

Írta: Szerk

 

gratzl leadGratzl János céljai és a maximális teljesítmény elérése érdekében képes volt farkasszemet nézni a világgal. Töretlenül, tudatosan haladt a saját magának, és a vele dolgozóknak kijelölt úton. Meggyőződéssel, hittel végezte feladatát mindenki legnagyobb megelégedésére.  

 

 


gratzl-hir


„Az embernek lelke van, amely hinni és repülni tud, s ez a lélek halhatatlan és farkasszemet néz a világgal.”


   Gratzl János hitt és tudott repülni. Hitt munkájában, önmagában, és szárnyalva végezte a reá rótt, erőt próbáló feladatát.

   Budapesten született 1938. novemberében. A Magyar Testnevelési Főiskolán 1965-ben megszerzett diploma átvételét követően Kőbányán, az Üllői út 118. Általános Iskolában testnevelő tanárként kezdett dolgozni. Igazgatóhelyettesi kinevezését 1976-ban kapta, ez időtől a Sibrik Miklós úti Általános Iskolában tevékenykedett.  Kiemelkedő szakmai és vezetői tevékenysége eredményeként 1983-tól 1999-ig, nyugállományba vonulásáig igazgatta az Üllői úti Általános Iskolát. Szakmai rátermettségét, tudását, az iskolai munka melletti tevékenységét – 20 évig volt úttörővezető, 10 évig vezette a balatonlellei tábort,15 évig volt az igazgatói munkaközösség vezetője – számos kitüntetés is bizonyítja.

 

„Az embernek lelke van, amely hinni és repülni tud...”

 

   Nem egyedül szárnyalt. Egyénisége, mentalitása lehetővé tette, hogy a vele, nála dolgozók, a rá bízott gyermekek is szárnyra tudjanak kelni. A kőbányán eltöltött közel 35 év alatt munkatársai állandó megbecsüléssel, nagyfokú figyelemmel viseltettek iránta, mert tudták, tőle tanulhatnak emberi és szakmai területen egyaránt. Tanárként, majd iskola igazgatóként is számtalan gyermek segítője és nevelője volt. Magas színvonalú szakmai munkája lehetővé tette, hogy feladatát komplexen lássa el. Mind vezetőként, mind a reá bízott gyermekek nevelőjeként maximális teljesítményre törekedett, erre ösztönözte munkatársait és az iskolásokat is, figyelembe véve azt, hogy mindenki más egyéniség, mindenki másban, más területen tud kiemelkedőt nyújtani. Munkatársai részére biztosította az önálló munkavégzés lehetőségét, az eredményes munkát megbecsülte, elismerte.

 

„... a lélek halhatatlan és farkasszemet néz a világgal.”

 

   Gratzl János céljai és a maximális teljesítmény elérése érdekében képes volt farkasszemet nézni a világgal. Töretlenül, tudatosan haladt a saját magának, és a vele dolgozóknak kijelölt úton. Meggyőződéssel, hittel végezte feladatát mindenki legnagyobb megelégedésére. Kiváló vezetői munkája eredményeként egy nyugodt légkörű, szervezett, megbízható színvonalú nevelő-oktató munkát végző iskolát vezetett hosszú éveken keresztül. De számára ez kevés volt. Hajtotta a még jobban, a még teljesebben, a még többet adni vágya, sosem csökkent aktivitása, maximalitása. Hiánya már nyugdíjba vonulásakor is megmutatkozott, és bár tudjuk, hogy búcsút kell vennünk, a tőle tanult hit és szárnyalás okán bennünk él tovább.

 

„Az embernek lelke van, amely hinni és repülni tud, s ez a lélek halhatatlan és farkasszemet néz a világgal.”

(Márai Sándor)

Emlékét megőrizzük!