AD-blacklist1

2011
szep.
11

Névadás a kőbányai zeneiskolában

Írta: Oszvald György

kroo1Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Zeneiskola fejlesztési tervét a Képviselő-testület a 2753/2010. (XII. 16.) határozatával elfogadta. Ennek értelmében a Zeneiskola 2011-2014. között új zenei tanszakokkal és képzőművészeti ágakkal bővül. Sőt, Kroó György személyében névadója is lesz az intézménynek.

 

Az iskola nevelő-testülete és szülői közössége kezdeményezte, hogy az intézmény a művészeti nevelés jeles képviselőjének, Kroó Györgynek a nevét viselhesse. Személyében olyan méltó névadója lenne az iskolának, akinek tevékenysége tágabb értelemben tud kapcsolódni a zene, a képzőművészet, a művészeti nevelés, egyáltalán a nevelés és emberség gondolatköréhez.

A Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola Kőbányai Alapfokú Művészetoktatási Intézmény megnevezés megfelel a jelenlegi jogi előírásoknak.

A névfelvételi kérelem elfogadásakor a testület figyelembe vette a család hozzájáruló nyilatkozatát, Professzor Dr. Batta András, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektorának ajánlását, az alkalmazotti közösség, a szülői közösség, valamint a diákönkormányzat véleményét, egybehangzó javaslatát.

   kroo2Kroó György (1926-1997) zenetörténészként végezte el a Liszt Akadémiát, azon a tanszéken, amelyet Kodály Zoltán és Szabolcsi Bence alapított. Pályája a kezdet kezdetétől négyfelé ágazott, s Kroó professzor mind a négy ágat erős akarattal és hatalmas tudással tartotta össze, s vitte sikerre élete utolsó percéig. Ezek: oktatás, tudomány, ismeretterjesztés, zenei publicisztika (zenekritika).

   Fiatalon került be tanárként a Liszt Akadémiára, ahol különböző zenetörténeti stúdiumokat oktatott, majd a zenetudományi tanszék alapítójának, Szabolcsi Bencének halála után, 1973-tól 1997-ig vezette a nagyhírű tanszéket. Több muzsikus generáció nőtt föl szellemi irányítása alatt, ami nemcsak a zenetörténészekre, hanem a gyakorlati, hangszeres és énekes muzsikusokra is kiterjedt. Zenetudósként Kroó alapvető munkákat hagyott hátra a zenetörténeti kutatás több területén. Könyveit, tanulmányait ma is nélkülözhetetlen ismeretanyagként forgatjuk, tanítjuk.   

   Ifjú korától kezdve vezette a Magyar Rádió zenei népművelési rovatát. Sok ezer ismeretterjesztő rádióműsort készített, és ezen a téren is generációkat vont be a zene széles körű megismertetésének munkájába. Csaknem negyven éven át volt főszerkesztője az Új Zenei Újság című rádiós magazinnak. A magyar zenekultúra szolgálatába állította életét, Szabolcsi Bencéhez és végső soron Szabolcsi tanárához, Kodály Zoltánhoz hűen.

Forrás: testületi előterjesztés, fotók: internet