AD-blacklist1

2012
aug.
11

A tanulság: kell egy B-terv is

Írta: Oszvald György

gepmadar 048leadA Gépmadár óvoda energetikai felújításával kapcsolatos gondok miatt hívott össze dr. Pap Sándor alpolgármester egy szülőknek szóló tájékoztatót augusztus 10-én délutánra.

 

 

 

   Pénteken este hét óra tájban, röviddel a tájékoztató befejezése után, a Gépmadár óvoda Facebook oldalán a következő hír jelent meg: „Kedves Szülők! Örömmel tájékoztatjuk önöket, hogy óvodánk megnyitotta kapuit! Aki szeretné hozni gyermekét hétfőn, azaz augusztus 13-án 8 órától az óvodatitkáránál jelezze! Lehetőség van pótbefizetésre! Herczeg Istvánné óvodavezető”

 

   gepmadar 049A hírhez fűzött hozzászólásokban az örömöt érezni, egyik szülő egyenesen „örömsokknak” aposztrofálja a hírt, ám egy másik anyukának erős kétségei vannak a gyerekek biztonságával kapcsolatban: „Eleve a gyereknek nincs megoldva a mosdó használata sem, a radiátorvédők nincsenek felszerelve, a törölközők az öltözőszekrény ajtajára vannak akasztva. Pont ott voltam, mikor egy gyerek jött ki vizes kézzel a törölközőjéért, és a másik gyerek akkorát esett a linóleumon az elcsöpögött vízpöttyökön. Rettenetes sok a hiányosság az óvodában ahhoz, hogy a gyerekek biztonságosan közlekedjenek!”

 

   Tény, a Gépmadár óvoda nincs rózsás helyzetben. (S tegyük hozzá gyorsan, a Fecskefészek bölcsőde sem, bár róluk a tájékoztatón nem esett szó.) Elvileg teljesen megújulva, megszépülve kellene fogadniuk a gyerekeket néhány nap múlva. Ám ettől még igencsak messze vannak! A miértre a választ elsősorban a közbeszerzési pályázati rendszer szabályaiban, előírásaiban kell (és lehet is) megtalálni, bár kétségtelen, az önkormányzat és a szülők közötti időben történő, kielégítő kommunikációval sok minden megelőzhető lett volna.  

 

   Az anyukák, apukák aggódnak a csúszás miatt, s nem értik, miért szorulnak a gyerekek érdekei háttérbe? Hogyan lehet majd a nagy zajjal, porral és más szennyezéssel járó kivitelezést megoldani úgy, hogy közben a gyerekek óvodában vannak, foglalkozásokon vesznek részt, aludniuk kellene délutánonként, stb., stb.

 

Előzmények


   A jelenlegi pályázatot 2008-ban hirdette meg az NFÜ, 2009-ben lajstromozták, s a kőbányai önkormányzat immár egyedi azonosítóval ellátva kezdte meg a közbeszerzési eljárást. Ez a KEOP-2009-5.3.0/A/09-2010-0160 5 757 946 azonosító számú  „A Fecskefészek Óvoda- Bölcsőde és az Apró Csodák Óvoda-Bölcsőde energetikai korszerűsítése” című pályázat. (Csak zárójelben jegyezzük meg, nem is tudtuk, hogy az óvoda neve megváltozott Gépmadár óvodáról Fecskefészek Óvoda-Bölcsőde névre – a szerk.). A közbeszerzés kiírásához, természetesen, szükség van az adott objektum műszaki paramétereinek részletes felmérésére, a felújítás kivitelezésének megtervezésére, s a hosszadalmas pályázatírási procedúrára. Az uniós pályázaton az önkormányzat nyert, s már csak az volt hátra, hogy meghirdesse a kivitelezésre szóló tendert, majd a bírálat után nyertest hirdessen. Megtörtént, s itt kezdődtek a komplikációk. Egy vesztes pályázó – a törvény adta jogával élve – megtámadta az eredményt. Itt idézzük a Kőbányai Vagyonkezelő levelének ide illő részletét. (A levél már a jogi következmények időfaktorának ismeretében íródott, s konkrét javaslatokat tesz a felújítás közbeni óvodai ellátás megoldásaira. – a szerk.)

 

„KEOP-2009-5.3.0/A-0160 azonosító számú Energetikai hatékonyság fokozása című pályázat keretében Gépmadár Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde (1106 Budapest, Gépmadár u. 15.)homlokzati hőszigetelés, tetőszigetelés és fűtési rendszer korszerűsítése

– a kivitelezési munka lebonyolítása az intézmény folyamatos működése mellett –


A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során a Bayer-Center Kft. jogorvoslati eljárást kezdeményezett a Megrendelő által hozott összegzés ellen, amely összegzésben az Önkormányzat az Andrásik 2001. Kft-t hirdette az eljárás nyertesének. A Közbeszerzési Döntőbizottság a jogorvoslati eljárásban augusztus 2-án tárgyalást tart, ezt követően a Döntőbizottságnak 25 napja van a döntését meghozni, amely körülmény következményeként a kivitelezési munka előreláthatóan augusztus hónap végén, szeptember elején kezdődhet meg, az intézmény működése mellett. Ilyen értelemben a Gépmadár Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde augusztusi zárva tartása már nem indokolt.” 


A teljes levél ITT olvasható.

 

A tájékoztató


   Hogy a várható kérdésekre kielégítő válaszokat lehessen adni, dr. Pap Sándor meghívta a beruházás, a pályázatírás és az óvodai szakmai munka szakértőit. Az alpolgármester a bevezetőjében elmondta, a csúszás alapvető oka, hogy a tervek előkészítése során az előző vezetés „bátor” számokat, mutatókat vállalt, s mikor kiderült, hogy ezek nem teljesíthetők, újra kellett tervezni. E miatt már maga a közbeszerzés is késve indult, ráadásul a vesztes megtámadta azt.

   gepmadar 036

 

   A probléma lényege, hogy amíg a Közbeszerzési Döntőbizottság nem hoz Kőbánya számára kedvező döntést – azaz elutasítja a panaszos beadványát –, nem lehet elkezdeni a kivitelezést! Hiszen addig nincs kivitelező! Patt – hogy a sakk nyelvén jellemezzük a helyzetet. Matt akkor lesz, ha a panaszos a nyerő, s ennek nyomán új közbeszerzést kell kiírni. Ugyanis, a pályázaton elnyert uniós pénzt ez év december 31-ig fel kell használni, s ezt a szigorú szabályok szerint kell dokumentálni. Új eljárás esetén ez nem megvalósítható, a pénz elúszik, sőt, hosszú időre maga a pályázati részvétel is megkérdőjeleződik!

   gepmadar 040Ha a döntés lehetővé teszi a kivitelezés megkezdését, akkor annak a szerződés szerinti időtartama 74 nap, s ennek december 31-e előtt kell letelnie, hogy a számlázások megtörténhessenek. Ekkor viszont az óvodai szolgáltatásnak a kivitelezés alatt is folyamatosnak kell lennie. Némi humorral az ilyenkor szabvány fogalmazás: „A felújítás alatt a kiszolgálás zavartalan.”

 

A szülők felvetései


   A tájékoztató lényege röviden ennyi. Ám az aggódó szülők számos ellentmondásra hívták fel a figyelmet, s kérdeztek, nagyon „szigorúan”. Hadd emeljük ki elsősorban annak az anyukának a felvetését, aki felkészülten, a gyermeki jogok törvényi előírásait idézte a kinyomtatott, 1993-as LXXIX. törvény a közoktatásról paragrafusaiból! Nevezetesen, a 4. §. (7) bekezdés a) pontját:

 

gepmadar 030

 

„A közoktatás szervezésében, irányításában, működtetésében, feladatainak végrehajtásában közreműködők döntéseik, intézkedéseik meghozatalakor a gyermek mindenek felett álló érdekét veszik figyelembe. A közoktatásban a gyermek mindenek felett álló érdeke különösen, hogy

   a) az e törvényben meghatározott szolgáltatásokat megfelelő színvonalon biztosítsák részére oly módon, hogy annak igénybevétele ne jelentsen számára aránytalan terhet, … „

 

   Kérdése pusztán annyi volt, hol érvényesül itt a gyermek mindenek felett álló érdeke?

 

   gepmadar 020Természetesen, más kérdések is voltak, de úgy hisszük, erre az alapkérdésre mindegyik felfűzhető. Lesz-e munkavégzés a csendespihenő alatt? A munkaterület lehatárolása az udvar területéből vajon nem csökkenti-e a gyermek szabad mozgáshoz való jogát? Tudnak-e olyanról, hogy más óvodában is volt hasonló, működés alatti felújítás? Okozhat-e a kivitelezés során keletkező szálló por allergiát? Rossz idő esetén elképzelhető-e az esetleges beázás miatti egészségkárosodás? Ad-e a majd a kivitelező írásos nyilatkozatot arról, hogy a gyerekek semmilyen joga, érdeke nem sérül a kivitelezés alatt? Lehet-e gyorsítani a felújítást hétvégi munkavégzéssel? Hogyan oldják meg a gyerekek szállítását másik óvodába, ha ez esetleg szükségessé válik?  Mi a haszna a gyereknek ebből a felújításból? Miért támadták meg a végeredményt?

 

A válaszok


   A legfontosabb, hogy ha kedvező döntés születik, a kivitelezővel azonnal egy organizációs tervet készítenek, ahol az itt elhangzottakat maximálisan figyelembe veszik. Ebben napról napra, termekre és órára lebontva határozzák meg, mikor, hol történik munkavégzés, s minden lehetséges módon igyekeznek elkerülni, hogy a gyerek személyesen találkozzon a munkavégzéssel. Szabó Ágoston, a Vagyonkezelő beruházási vezetője azt emelte ki, hogy az esetleges baleseti helyzetek, egészségkárosodás megelőzésében a szülő és a cég érdekei egybeesnek. „Az épület felmérések során megállapították, a szerkezet és falak nem tartalmaznak egészségkárosító anyagokat. A használni kívánt technológia nem okoz kiporzást, ez a veszély a takarításkor jelentkezhet, de ez is megelőzhető” – válaszolta az egyik felvetésre.

 

   gepmadar 032A pedagógusi oldalról elhangzott, hogy igyekeznek olyan programokat szervezni, hogy egyfelől ne sérüljenek a nevelési követelmények, ugyanakkor a gyerekek a lehető legkevesebbet legyenek a helyszínen a munkavégzés időtartama alatt. Ilyen lehetőség lesz az októbertől üzemelő jégpálya, a Kőrösi kultúrközpont színházi rendezvényei és hasonló programok.

 

   Dr. Pap Sándor felajánlotta, ha mégis szükségessé válna, hogy a gyerekeket más óvodákba szállítsák a munka gyorsítása érdekében, ezt az önkormányzat költségére autóbusszal oldják meg. Biztosította a szülőket, hogy a hasonló okból szervezett programok költségei is az önkormányzatot terhelik.

 

A kommunikáció


   Elhangzott egy kérdés, miért nem értesítették időben a szülőket a csúszásról? Erre az alpolgármester őszintén megmondta, nem tudja. De a beadvány nem titkos, azt a szülők rendelkezésére bocsátja. A jelenlévők azt is reklamálták, miért nem tudnak a többiek arról (kb. 100 szülő), hogy kinyitott az óvoda? Erre az óvónők válaszoltak. 

   E szerint ők szerdán, azaz 8-án kaptak egy e-mail, hogy „jöhetnek.” Pap Sándor ehhez azt fűzte hozzá, valójában eléggé gyors volt az információáramlás, hiszen a végeredményt július végén támadták meg, befizették ennek a díját, s mikor az beérkezett, akkor (augusztus elején) tudta meg az önkormányzat, hogy nem lehet elkezdeni a kivitelezést. „Ehhez képest ma 10-e van, s itt vagyunk önökkel” – érvelt meggyőzően.

  gepmadar 029Ennek ellenére az egyik szülő kifogásolta, hogy miért nem kaptak a pályázatok beadása után közvetlenül a lehetséges kimenetelekről tájékoztatást? Mert ha ez megtörtént volna, akkor fel lehetett volna készülni erre a konkrét esetre is…

 

Összegzés és megoldás


   A tájékoztató legfontosabb eleme, hogy mindenki a megoldást keresi, kereste. Dr. Pap Sándor azt javasolta, válasszanak meg négy szülőt, akikkel heti rendszerességgel tartja majd a kapcsolatot és akik gondoskodnak a kétoldalú információáramlásról. Mivel az egyik szülő a helyszínen jelentkezett a feladatra, s elfogadták, már csak három önkéntest kell hétfőig találni, s elérhetőségeiket az alpolgármesterhez eljuttatni. A legfontosabb területek: az organizációs terv elkészítése és a szülőkkel való megismertetése, ha szükséges, a gyerekek szállításának biztosítása más óvodákba, a kommunikációért felelős szülők megválasztása, a folyó munkák heti rendszerességű ellenőrzése. A szülőkön túl javasolt Pap Sándor és a Gépmadár óvoda Facebook oldalának, mint információs bázisnak a figyelemmel kísérése.

 

Feltéve, ha a döntőbizottság a remények és a várakozás szerint hoz határozatot…

 

fotó: 10kerkult.hu/OGY