AD-blacklist1

2011
szep.
28

En mar lenni vagyok magyarnak

Írta: Oszvald György

 

a 073leadMennyivel szebben hangzana a címbeli mondat így: Már magyar vagyok. Persze, ehhez kevés, ha a bevándorló gyerek ír és ért valamicskét magyarul. Beszélni is tudni kell, sőt, valamennyire ismerni kell – illik – történelmünket, irodalmunkat, művészetünket; a klasszikusoktól a kortárs alkotókig – ha már lenni magyarnak! A Szent László általános iskolában erről tartottak előadást dr. Kecskés Judit és munkatársai a Miskolci Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete nyelvészei.

 

A bevándorló, s Magyarországon megtelepedni kívánó külföldiek (főleg az ázsiai országokból) közül meglehetősen sokan választják Kőbányát. E szempontból hasznos, hogy a gyerekeik számára megalkotott projekt a kerületben hangsúlyosan jelenik meg. Ám a nyelv tanítása nemcsak a szabályok és szókincs ismeretét célozza meg. a 027A migráns gyerekek előbb-utóbb elnyerik a magyar állampolgárságot, és hisszük, szükség van valahol a kultúránk, történelmünk megismertetésére is. Vannak olyan elemek, ahol egy postai pénzutalványt kell kitölteni. Az Együtthaladók projekt erre a gyakorlati tényezőre is figyel; - nem túlzás azt mondani, a migránsok társadalmi beilleszkedésének fontos eleme.

   Az előadás nem előzmények nélküli: Együtthaladók II. – migráns gyerekek az iskolában. A II-es sorszám jelzi a folytatást, ebben a 13-14 éves migránsok vesznek részt. Oly annyira, hogy az első körben résztvevők munkája, tapasztalatai alapján olyan projektet sikerült összeállítani, amely 2011-ben elnyerte az Európai Nyelvi díjat.

   Az irodalmat úgy állították össze, hogy amit a Nemzeti Alap Tanterv szó szerint megjelöl – írókat, költőket vagy műfajokat–, azt átvették, de ajánlókat tettek bele a modern és kortárs írókról, költőkről. Így került a segédletbe mások mellett Péterfy Gergely, Kányádi Sándor, Böszörményi Gyula. A projektben a magyar nyelv és irodalom mellett megjelenik a matematika és a biológia.

   – Mindezekkel nem az a célunk, hogy kis tudósokat neveljünk a gyerekekből, de sokkal inkább az, hogy a migráns gyermekek magyarnyelv tudását fejlesszük – hangsúlyozta Kecskés Judit.

 a 035  –Természetesen, szeretnénk, ha a projektben részt vevő tanároknak is segítséget nyújthatnánk, ezért épültek be a segédletekbe a pedagógiai útmutatók, a lexikai, és grammatikai-szintaktikai mátrixok – ismertette Kecskés (jobb oldali képen balra) a legfőbb célokat, a projekt építőköveit.

   A prezentráció után arra kértük Kecskés Juditot, ismertesse a 10kerklult.hu olvasóinak az előzményeket, a résztvevők körét, összetételét. – Három iskola tanárai voltak ma jelen: az Erzsébetvárosi két tanítási nyelvű általános iskola, régi nevén a Dob utcai iskolából, a kőbányai Janikovszky Éva általános iskolából és a vendéglátó, Szent László általános iskolából. Külön érdekesség, hogy a külföldieknek a magyart idegen nyelvként oktató pedagógus is résztvevő volt, és a kőbányai Pedagógiai Szolgáltató Központ munkatársai a másik oldalt képviselték. A szakok szerint pedig magyar, matematika és biológia tanárok gyűjtöttek tudást a következő időszakhoz.

   a 053Kiderült az is, hogy négyen vannak a projekt első részében feladatot vállalók közül; az első ütem az 5. és 6. osztályosoknak szólt. Nekik óriási előnyük, hogy a teljes felső tagozatos tanítást átlátják. Mindemellett a projekt megalkotóinak ez jó alkalom arra, hogy tudják mérni a hatékonyságot az újonnan bekapcsolódók révén. Kecskés Judit örömmel újságolta, hogy egyre több iskola érdeklődik a módszereik után, nekik a honlapjukat ajánlja (www.egyutthalado.uni-miskolc.hu), ahonnan a információk és egyes anyagok le is tölthetők.


 A projekt (EIA/2010/3.1.1.1.) az Európai Unió Európai Integrációs Alap támogatásával valósul meg.