2013
jan.
24

Vagyonnyilatkozatok: már 150 képviselő leadta

Írta: szerk-ogy

bizottsag tabla kicsiEgy hetük maradt a parlamenti képviselőknek arra, hogy a leadási határidőig teljesítsék vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüket. Csütörtök délelőttig a 386-ból 150 honatya adta le saját és hozzátartozói vagyonnyilatkozatát – közölte az Országgyűlés mentelmi bizottsága.

 

 

    

   A leadási határidő január 31-e, a vagyonnyilatkozatokat –a szokásoknak megfelelően – február 1-jén hozzák nyilvánosságra az Országgyűlés honlapján.
    Az országgyűlési képviselők mellett saját és hozzátartozói vagyonnyilatkozatot kell leadnia az Állami Számvevőszék elnökének, alelnökének, az Országos Bírósági Hivatal elnökének, a Kúria elnökének, a legfőbb ügyésznek és helyetteseinek. Ilyen kötelezettsége van a Magyar Nemzeti Bank elnökének, alelnökeinek és a Monetáris Tanács többi tagjának, valamint a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak, a Gazdasági Versenyhivatal elnökének, elnökhelyetteseinek és a Versenytanács tagjainak, a Közbeszerzési Tanács elnökének, alelnökének és tagjainak, illetve a Médiatanács elnökének és tagjainak is.

 
    Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvény alapján a honatyák minden év január 1-jétől számított harminc napon belül kötelesek az Országgyűlés elnökénél a törvény melléklete szerinti vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozatot tenni a 2012. december 31-i vagyoni állapotnak megfelelően. A vagyonnyilatkozat elmulasztása, illetve határidőn túli leadása esetén a képviselő – annak benyújtásáig – javadalmazásban nem részesülhet, képviselői jogait nem gyakorolhatja.
   A képviselőknek és a tisztségviselőknek a saját vagyonnyilatkozatai nyilvánosak.

 


Az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatát a 2000. évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szabályozza.

10/A. § (1) Az önkormányzati képviselő a megbízólevelének átvételétől, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított 30 napon belül az e törvény melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének a melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát.

(2) A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén – annak benyújtásáig – az önkormányzati képviselő a képviselői jogait nem gyakorolhatja, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 20. §-ában meghatározott juttatásokban nem részesülhet.

(3) A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt bizottság tartja nyilván és ellenőrzi. A képviselő vagyonnyilatkozata – az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével – nyilvános. A képviselő hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak az ellenőrző bizottság tagjai tekinthetnek be az ellenőrzés céljából.


 

MTI – 10kerkult.hu;  Fotó: fovaros.blogter.hu