AD-blacklist1

2022
szep.
19

Kőbányáról indult a Rezsistop

Írta: Oszvald György

MSZP rezsistop leadKőbányáról indult országos „turnéra” az MSZP Rezsistop nevű kampányprogramja. A bemutatkozó fórumnak a Kőrösi Kulturális Központ adott helyet szeptember 12-én, a rendezvényt Somlyódy Csaba, az MSZP kőbányai szervezetének elnöke moderálta, az előadók pedig Kunhalmi Ágnes és dr. Tóth Bertalan az MSZP társelnökei, valamin, Komjáthi Imre, az MSZP elnökhelyettese voltak.

  

   A vendégeket és az érdeklődőket Somlyódy Csaba köszöntötte, majd bevezetőjében elmondta, megtiszteltetésnek tartja, hogy a Rezsistop kampány nyitó rendezvényét Kőbányán rendezhették meg.

 

   MSZP rezsistop 069„Úgy gondolom, hogy a hiteles baloldal leghitelesebb képviselője, a Magyar Szocialista Párt nem mehet el szó nélkül amellett, ami most zajlik az országban, amivel most szembesül a lakosság, a közművek, az intézmények, most szembesülnek a kisebb vállalkozások és a nagyvállalatok, nem utolsó sorban az önkormányzatok. Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy egy varázspálcával megoldjuk ezt a gondot, de van véleményünk, szeretnénk tenni a megoldásért, s mint szociáldemokrata értékeket képviselő szervezet, fontosak számunkra az emberek, a velük való párbeszéd, igyekszünk figyelni, a véleményükre.” – hangsúlyozta Somlyódy. Majd hozzá tette, hogy erre annál is inkább szükség van, mert mindenféle cunami-ígéretek hangoznak el vajmi kevés olyan háttérrel, ami a valóságnak megfelel.

 

   MSZP rezsistop 086A kampánynyitó rendezvény első előadója Kunhalmi Ágnes volt. Erős és valós felütéssel kezdett, miszerint „válságban van Magyarország”. És bármennyire igyekszik a kormány a propaganda gépezetén keresztül elhitetni, hogy itt minden rendben van, és hogy ő nem tehet semmit arról, hogy egyre nehezebb az élet, a megélhetés, hogy a pénzünk egyre kevesebbet ér, mert itt minden és mindenki más hibás: a háború, a covid, Brüsszel, hibás az ellenzék, csak ők – mármint a kormány – nem hibásak. „Ez nyilvánvaló hazugság, és ezt a hazugságot árasztják magukból a propagandájuk minden eszközével.” – mondta.

 

   Véleménye szerint a Fidesz egy alternatív valóságban él, és ez teljesen más, mint ahogyan azt a reálisan gondolkodó emberek látják. Utalt arra, hogy „nagyon durva” az infláció: már nemcsak a legszegényebbek, de a középosztály is meggondolja, hogy mit nem tesz bele a kosarába!

 

   A válság legfontosabb jellemzőit a vetített dián foglalta össze Kunhalmi: a már említett infláció, a 24 éve nem tapasztalt drágulás, az energiaárak robbanásszerű növekedése, a gyenge forint, a nemzetközi környezetnek kitett gazdaság, nem utolsó sorban a kettészakadt társadalom.

 

   A válság létrejöttét belső és külső okokkal magyarázta. A belső okoknál megemlítette a jogállam és a demokrácia leépítését, a forint tudatos gyengítését, az energiahatékonyság semmibe vételét, míg a külső okokat az energiaárak növekedésében és Putyin háborújában látja Kunhalmi Ágnes. Azt pedig, hogy mit kell, kellene tenni a válságban a kormánynak, három pontban foglalta össze:

 

   Egy felelős kormány felkészül a válságos helyzetekre, döntéseivel a terheket enyhíti, és nem      nyerészkedni akar.

   Európa más országaiban éppen felpörgetik a rezsitámogatásokat, nálunk visszavesznek belőle.

   Válságban az embereket kell segíteni, nem rájuk tolni a hibás döntések árát.

 

   A kiemelt okok részletezésében megemlítette, hogy az egyik legsúlyosabb hiba az energetikai korszerűsítés hiánya. A korábbi szocialista kormány hatásosan végezte a felújításokat egészen az elmúlt 10-12 évig, azután pedig nem történt semmi ezen a téren, lásd a „Kádár-kocka” házak elhanyagolását országszerte. Jelezte, hogy az Orbán-kormány éppen az erre és a hasonló „korszerűsítésekre szánt uniós forrásokat lopta el” sikeresen, és fordította más célokra.

 

   „Hazudik a kormány, amikor azt mondja, hogy az energiaár-robbanás és az élelmiszerár-drágulás kizárólag a háború (Ukrajna putyini lerohanása -a szerk.) óta van. Az infláció már a háború előtt is elkezdett nőni, nem a háború indította el az áremelkedéseket. És a forintot sem a háború döntötte be.” – toldotta meg az eddig elhangzottakat.

   Az is egy „fontos gondolat” volt, amikor Orbán Viktort idézte Kunhalmi. Az idén, július 27-én, Orbán még arról beszélt, hogy a rezsicsökkentést meg fogja védeni. Amíg őt látják a magyar szavazók, senkinek nem kell félni az országban. És tessék: a rezsicsökkentést fölszámolták!    

   Szíjjártó Péter jelentette be nemrég a 15 évre kötött orosz gázellátással kapcsolatban, hogy >>megteremtettük annak a lehetőségét, hogy a világpiaci ármozgásoktól függetlenül a magyar fogyasztók számára a gáz ára ne növekedjen.<< Hát, nem így történt.

  

MSZP rezsistop 244 650

  balról: dr. Tóth Bertalan, Kunhalmi Ágnes, Komjáthi Imre, Somlyódy Csaba

 

   Kunhalmi Ágnes megfogalmazott egy hitvallásnak is beillő gondolatot: „A baloldal az embereket állítja középpontba. Immár 132 éve, hogy igazságos, szabad, összekapaszkodó országot épít, s a baloldal alkotta meg a magyar demokrácia, a köztársaság, a felemelkedés pályáit.” És ugyancsak a baloldal érte el az általános, tömeges otthonteremtés esélyét, a tisztességes közalkalmazotti fizetéseket és megbecsülést (ami igencsak veszni látszik napjainkban, ld. például pedagógusok – kiemelés tőlem, O.Gy.), a magyar feudalizmus lebontását, a „család-világ” felszámolását.

 

   „Summa summarum, azt kérem önöktől, hogy ne fogadják el, és mondják el mindenkinek, hogy a Fidesz nem mond igazat, amikor csak a háborút vagy a brüsszeli bürokratákat okolja. Igenis, egy nagyon rossz gazdasági helyzetben ért bennünket a covid, utána jött a háború is, ami valóban okoz problémát, de a döntő problémák már elindultak a háború kezdete előtt. Lenne más megoldás, adna az Európai Unió pénzt, lehetne költségvetési átcsoportosítás, be kellene vonni bizonyos társadalmi csoportokat és tőkét az adóztatásba. Tehát meg tudnák oldani azt a jóléti politikát, amire most oly’ nagy szükség lenne.” – zárta előadását Kunhalmi Ágnes.

 

***

   Persze, adott a kérdés, és bizonyára sokan kíváncsiak arra, hogy mi az MSZP konkrét javaslata, miből áll össze ez a csomag, mi az a néhány elem, amit mindenképpen meg kell valósítani? Ezekről Tóth Bertalan beszélt.

 

   MSZP rezsistop 129Elsőként a Fidesz energetikai „ősbűnéről” osztott meg néhány gondolatot. Elmondta, hogy a rezsicsökkentés bűvkörében élve – ami a Fidesz fő propaganda üzenete volt 2012 óta, alig hallották meg és nagyon kevesen –, bár foglalkozott vele a média, de az emberek úgy voltak vele, hogy milyen keveset kellett fizetni akár 2014-ben is, és ez milyen szuper. Ugyanakkor többet fizettünk a gázért, mint amennyiért azt Magyarország, a magyar földgázkereskedők meg tudták venni és be tudták hozni. Lényegében a magánkézbe adott forgalmazás busás hasznát egyes, offshore háttérrel bíró vállalkozások (importőrök, csővezeték tulajdonosok, nyersolaj feldolgozók, stb.) fölözték le az állam helyett.

 

   A tételes felsorolás szerint:

   Az energiahatékonyság semmibe vétele megnyilvánul a panelprogram leállításában, a Kádár-kockák célzott felújítási programjának kihúzása az energetikai programból, az alig támogatott, jelentős önerőt képviselő pályázatok estei jellegében,

   A nyerészkedés az energia olcsó import árán 2014-2021 között,

   „Vasak” értelmetlen megvásárlása közel 2000 Mrd forintér. Ez lényegében vállalatok magánkézbe adását jelenti, s bár a Fidesz hangsúlyozta, hogy ezek nonprofit jellegűek, mégis megoldható volt a cégek haszonszerzése.

  

    Az energiagazdálkodás nagyon erősen be van szabályozva Magyarországban, így az energiastruktúra kiépítése, a szállítás, a csővezetékek használata, a gáz betárolása, mind szigorú törvények alatt állnak. Fontos tudni, hogy ezekre hatósági ár van, és volt mindig is. A kormánynak totális felügyelete van e témában. Arra, hogy a Fidesz hogyan használta, használja ki ezt a totális felügyeletet, Tóth Bertalan több példával is illusztrálta; ezek közül egy közismert üzletet mutatunk be.

   Hallhattunk egy nem is olyan régi esetet. Ez arról szólt, hogy „Mészáros Lőrinc potom pénzért megvásárolta a Mátrai Erőművet, kivette belőle a nyereséget, majd amikor az EU szabályozása miatt veszteségessé vált, a magyar állammal visszavásároltatta, ami 72 milliárd forintjába került a magyar adófizetőknek.”

   Mondandójának ez a része összefoglalva éppen azt tartalmazza, amit a Fidesz nem vezetett be! A cél ugyanis az, hogy a hatékonyabb energiagazdálkodás erősítse az ellátásbiztonságot, növelje a versenyképességet és segítse a fenntartható fejlődést. Ennek elemei: energiamegtakarítás, a légszennyezés csökkentése, CO2 kibocsájtás csökkentése, energiaárak csökkentése – melyek az egészség javulását, a szegénység csökkenését, a foglalkoztatottság és az ingatlanok értékének növekedését eredményezik. Igen ám, de ezek a tényezők a helyi erőforrások, vállalkozások beruházásait jelentenék, és ezen „kis tételeknél” nem tudtak volna a Mészáros és a Garancsi építési mogulok megjelenni.

 

   „Míg a Fidesz ezen okok miatt hanyagolta ezt a témát, vele szemben az MSZP éppen ezt javasolja, remélve, hogy a jóllétet tudja majd növelni a helyi vállalkozások, a helyi beszállítók és a helyben foglalkoztatottak által.” – érvelt Tóth Bertalan.

    

MSZP rezsistop 170a 650

  A zöld mezőben láthatók a tényleges termelési árak, adók és egyéb járulékos költségek nélkül

 

   A gázárak alakulásra egy konkrét példát hozott. A grafikon havi bontásban, 2017. januárjától 2020. júniusáig mutatja be az ármozgásokat. A felső vonal (narancssárga) a rezsicsökkentett hatósági árat mutatja, a kék vonal a gázszállítók megajánlott árát – ami a rendszer használati díjat, adókat is tartalmazza – mutatja. Itt rámutatott, hogy ez az ár végig a narancssárga vonal alatt van. A TTF vonal (tőzsdei ár, barna szín) jól mutatja, hogy 2017-től 2018. júniusáig benne van a rezsicsökkentett és zölddel jelölt és szintén hatósági ár közötti sávban, majd 2019. januárjáig a rezsicsökkentett ár fölé ugrik több hónapra, aztán zuhanni kezd, és 2019. júniusától beszakadt a gáz ára. Egy enyhe emelkedés után, 2020. januárjától újra zuhan a TTF ár, és jócskán a zöld vonal, a hazai kitermelési ár alá megy. „Tudni kell, hogy ez a beszakadás éppen arra az időszakra esik, amikor az emberek elveszítették a munkájukat, vállalkozások szűntek meg, csökkentek a jövedelmek. A mi számításunk szerint 2015-től mintegy 150-200 milliárd forintot keresett a gázon a magyar földgázszállító cég azon, hogy a magyar családok drágábban vették a gázt, mint az valójában került.” – magyarázta Tóth Bertalan. Megjegyezte még, hogy az MSZP frakciója és jómaga 14 javaslatot nyújtott be kormánynak, hogy ezen változtasson.

 

MSZP rezsistop 170 650

   A gázárak alakulása a Fidesz-közeli beszállítók profitját is szemlélteti

 

  „A megoldásra a legjobb út, amit mi javaslunk, a rezsistop, amellyel a kormány valóban tehetne az árak csökkentése érdekében, és amely az emberek mindennapjait tudná segíteni.” – mondta, majd a kormánynak szóló konkrét elvárásokat is megfogalmazott.

 

   A Fidesz ne nyerészkedjen az árnövekedésen! Példaként hozta, hogy a paksi atomerőmű termelései egységára 12 Ft/kWh, s az éves termelése több, mint amit a lakosság felhasznál, ugyanakkor a vállalatok brutális piaci áron vásárolják az energiát. Most 70 Ft-ba kerül 1 kWh.

   A milliárdos fideszes oligarchák pénzelése helyett az embereket segítő döntéseket hozzon a kormány!

   A válság enyhítésével kell megkezdeni az ország válságegyüttesének megoldását!

   Alanyi jogon járó garantált alapszolgáltatást mindenki számára a lakóhelyén!

   Legyen 5%-os az ÁFA a lakossági energiaáron a jelenlegi 27% helyett! Ez önmagában több, mint ötödével csökkentené a rezsi árát.

  ► Országos szigetelés programot minden lakóépületre, kiemelt figyelemmel a „Kádár-kockákra”, a panel épületekre és a családi házakra!

  ► Ingyenes előre fizető mérőt és visszakapcsolást, az elmaradásukat törlesztőknek pedig töröljék el a visszakapcsolás díját!

 

   Összefoglalva az elmondottakat, Tóth Bertalan kijelentette, hogy „a rezsiválság megoldható lenne az MSZP Rezsistop!-csomagjával.”

 

 

***

   Komjáthi Imre zárta az előadások sorát. A témát az emberi oldalról közelíttette, s egy nagyon kézenfekvő kérdésre, a „mit tenne a józan paraszti ésszel gondolkodó ember?” szólásra alapozta.

 

 

   MSZP rezsistop 212„Azért beszélek jelen helyzet emberi oldaláról, mert az a káosz, megélhetési válság, amibe az országot Orbánék sodorták, az emberellenes!” – fogalmazott nagyon erősen. A régmúltból indult, amikor is az elődeink „a saját vérükkel az utcán harcolták ki azokat a jogokat, amiket most lábbar tipornak.” Magyarázatként hozzá tette, hogy ezek a jogok lehetővé tették volna azt, hogy ne azért éljünk, hogy dolgozzunk, hanem azért dolgozunk, hogy élhessünk. Példaként említette azokat a házakat, amit anno a bányászok, kohászok építettek, s mára korszerűtlenekké váltak, kockáztatva a normális életet, hiszen a kormány nemigen adott segítséget ahhoz, hogy megfizethető áron korszerűsítsék az „utcákat fűtő házakat” a ma már szerény nyugdíjból élők.

 

 

   A folyamatot azzal illusztrálta, hogy egy család egy – korábban bányász tulajdonában állt – régi építésű kertes házba költözött, s akkor döbbentek meg, amikor az első gázszámla elvitte a bevételük felét. Ugyanis, a bányász akkoriban ingyen kapta a szenet, s nem volt gond a 300 literes tartályt felfűteni, s a vizet forgatni. Ugyanez a gázzal fűtés miatt vitte a pénzüket.

 

   A józan paraszti ész azt eredményezte, hogy felújították a vezetékeket, modern kazánra cserélték a régit, lecserélték a fűtőtesteket. De a következő számla alig volt kevesebb, mint az első. Hiszen régi, nem megfelelően szigetelt ajtók, ablakok voltak a házban.

   A józan paraszti ész azt eredményezte, hogy nyílászárókat cseréltek. Ez sem volt olcsó, de olybá tűnt, hogy megéri a korszerűsítés. De további gondokkal szembesültek, mikor észlelték, hogy még mindig az utcát fűtik, hiszen a ház gázszilikátból épült, ennek pedig a hőszigetelő képessége a nullával volt egyenlő.

   A józan paraszti ész azt eredményezte, hogy leszigetelték kívülről a házat.

 

 

   És itt jött a bukta. Mindezeket saját zsebből kellett fizetniük, hitelt vettek fel. A tanulság pedig e kis történetből az, hogy a korszerűsítések elvitték a fizetésük nagy részét. És nem azért dolgoztak, hogy a gyerekeiket iskoláztassák, nem azért dolgoztak, hogy élvezzék a rekreációt, nem azért dolgoztak, hogy üdülni menjenek, hogy kiránduljanak, hogy pihenjenek! „Ezért én azt mondom, hogy az említett józan paraszti ész hiányzik a kormányból. Mert, ha lenne józan paraszti eszük, rájöhetnének, hogy a legjobb rezsicsökkentés az energetikai hatékonyság növelése lenne! És ehhez kellene segítséget adni azoknak, akik erre törekednének, de kevés hozzá a tőkéjük!” – érvelt a jelenlegi brutális energiaárak emelése ellen Komjáthi Imre.

  

***

 

   Hozzászólók voltak: Horváth Csaba Zugló polgármestere, Vajda Zoltán közgazdász, parlamenti képviselő, Andó Miklós XVII. kerületi önkormányzati képviselő, özv. Kobzi Vilmosné nyugdíjas és jómagam újságírói minőségemben. Kobziné és én a rendszerhasználati díj aránytalan megemelését kifogásoltuk, mondván, hogy mi indokolta ezt, hiszen attól, hogy a gáz és a villanyáram lakossági ára nőtt, ugyanazon a vezetéken kapja a lakosság az energiát?! A magam részéről javasoltam, hogy – ha elfogadjuk, hogy a szolgáltató és a fogyasztó között szerződés él – a jogászok éljenek a tudásukkal és a nagyfokú aránytalan szerződés semmisségére hivatkozással vonassák vissza ezt az áremelést. (Valaki azzal példázta a rendszerhasználat díj abszurditását, hogy veszek egy üveg sört, ahol is a sör 100 Ft, a nem visszaváltható üvegbetét 1200 Ft. Fizetendő: 1300 Ft. Hmmm… kiemelés tőlem, O.Gy.)

 

MSZP rezsistop 4

  balról: Vajda Zoltán, Horváth Csaba, Kobzi Vilmosné, Andó Miklós

 

   Az önkormányzati vezetők katasztrófa helyzetet, csődöt vizionáltak, amikor azt taglalták, hogy az energia árakra a jelenlegihez képest 15-20-szoros ajánlatot tesznek a forgalmazók.

   Vajda Zoltán pedig a gazdasági oldalról nézve, a kormány vélt vagy valós dilettantizmusát elemezte.

 

   A fórumot Somlyódy Csaba rövid értékelő beszéde zárta.

 

Az MSZP rezsistop programja részletesen ITT olvasható

A kérdéseket, javaslatokat a   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ímél címre várják.

 

cikkünkhöz képgaléria tartozik – ITT

fotó: 10kerkult.hu/OGY