AD-blacklist1

2016
ápr.
21

Tervezés helyett polgármesteri „agymenés”

Írta: Oszvald György

kobanya phVégre feketén-fehéren kiderült: a kőbányai önkormányzatnál „kutyás fejlesztés” címen füllentés, hazudozás, ködösítés, szemfényvesztés és parasztvakítás egyszerre zajlik.

 

 

 

„’’Szeretjük a kutyákat’’ – ezzel indította Kovács Róbert polgármester az egyeztetést a kutyás szervezetek képviselőivel. Hangsúlyozta: a Kőbányai Önkormányzatnak nem célja az ebek teljes kitiltása a parkokból, ugyanakkor az évek óta tapasztalt áldatlan állapotok miatt korlátozni kívánja a zöldterületi jelenlétüket.” (Kőbányai Hírek, 2016. február)


A probléma megoldásának első lépéseként az önkormányzat az intézkedésekhez keretet biztosító rendeletet alkotott, de a végső döntéseket a kerületi állatvédő szervezetekkel folytatott egyeztetéseket követően hozza meg.” – jelentette ki Kovács Róbert a megbeszélésen.” (Kőbányai Hírek, 2016. február)


A rendelet végrehajtásának előkészítése a tervezett módon zajlik, ezért nem látom indokát, hogy javasoljam a rendelet módosítását. (…) Már az előterjesztés benyújtásakor számba vettük, hogy a rendelettel kapcsolatban milyen tájékoztató-figyelemfelhívó tevékenységre van szükség, másrészt kifejezetten a kutyasétáltatás szabályozásával összefüggő munkálatokra lesz szükség. Az a párbeszéd, amelyet a kutyás társadalommal kezdeményeztem, azért jött létre, hogy a képviselő-testület rendeletbe öntött szándékát oly’ módon valósítsuk meg, hogy a végrehajtás során figyelembe vegyük az érintettek véleményét. Nem megállapodásról és a rendelet módosításáról van szó, hanem arról hogy a rendelet végrehajtását milyen módon illesztjük az önkormányzat felelős kutyatartás irányába vivő fejlesztéseinek a sorába.” – Kovács Róbert reagálása. (2016. március 24-i testület ülés jegyzőkönyve)


Az egyeztetések során bemutatott infrastrukturális fejlesztések keretében a parkokban a kutyafuttatók területét majdnem a 24-szeresére, mintegy 73 ezer négyzetméterre növeljük, a kerület összes kutyafuttatójának területe 4,5-szeresére, mintegy 90 ezer négyzetméterre nő. A legnagyobb területet az Óhegy-parkban hozzuk létre, ahol kutyajátszóteret is létesítünk. Egyes futtatókat ellátunk a szükséges mértékű elkerítéssel, sövényekkel, ivóvíz-vételi lehetőségekkel, fákkal és egyéb árnyékolókkal, illetve közvilágítást telepítünk. Gondoskodunk az új szabályokat bemutató tájékoztató táblákról is. (…) Kutyavécéket létesítünk és növeljük az ürülékgyűjtők számát is és felülvizsgáljuk a meglévők elhelyezkedését is.” – Kovács Róbert reagálása. (2016. március 24-i testület ülés jegyzőkönyve)


Lózunghíradó


Többek között ezekkel a mondatokkal „védte meg” a polgármester a kőbányai kutyás fejlesztéseket, amelyek szorosan kapcsolódnak a közfelháborodást kiváltó kitiltó rendelkezéshez. Nem tudjuk elégszer hangsúlyozni a városvezető abbéli kijelentését, miszerint ez az egész egy összefüggő folyamat: „a rendelet végrehajtását milyen módon illesztjük az önkormányzat felelős kutyatartás irányába vivő fejlesztéseinek a sorába.”
Még egyszer: „az önkormányzat felelős kutyatartás irányába vivő fejlesztéseinek a sorába”.


Lefordítva ez azt jelenti számunkra, hogy az önkormányzat tudatos, előre látó tervezés alapján cselekedett és cselekszik – ahogy egyébként egy helyhatóságnak (elvileg) kellene. Ha így van, akkor az ezt megalapozó dokumentumoknak létezniük kell. Ha pedig vannak ilyenek, akkor semmi akadálya, hogy nyilvánosságra hozzák, a kőbányaiak megismerhessék.
Élve az infótörvény adta lehetőséggel, a Kimittud portálon keresztül közérdekű adatigénylést nyújtottunk be az önkormányzathoz: kikértük az „Én felelős kőbányai gazdi vagyok”, a kutyafuttató-fejlesztési, valamint a kutyafuttatásra alkalmas területek kijelölési, kialakítási és fejlesztési programjainak hivatalos és részletes változatát, azok hatástanulmányait és költségelemzéseit.


A válaszokat megkaptuk a kerület jegyzőjétől, dr. Szabó Krisztiántól. Ezt röviden értékelve: füllentés, hazudozás, ködösítés, szemfényvesztés és parasztvakítás egyszerre zajlik az önkormányzatnál.
Idézzük a jegyző feleletét:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 30. pontja szerint a polgármester dönt a kutyafuttató, a kutyaürülék-gyűjtő, a hulladéksziget és a közhasználatú illemhelyek helyszínéről és telepítéséről. A Képviselő-testület a költségvetési rendeletében dönt az említett létesítmények kialakításához és a fejlesztéshez szükséges előirányzatról. Az önkormányzati rendeletek és egyéb döntések végrehajtásáért a polgármester és a jegyző a felelős.
Az egyes önkormányzati döntések, rendeletek végrehajtása folyamatos cselekményeket, végrehajtási döntéseket igényel, amelyekről kivételes esetben készülnek formális programok, dokumentumok.
Az Ön által említett felelős kőbányai gazdi vagyok program sem formálisan elfogadott dokumentum, hanem az Önkormányzat célkitűzéseinek, a megvalósítandó intézkedéssorozatnak a filozófiáját jelenti, amely az egyes eredményekben, a döntések végrehajtásának folyamatában mutatkozik meg. Ennek részét képezi például a kerületi kutyafuttató területek nagyívű fejlesztése, a kutyaiskolai képzésben történő részvétel tervezett támogatása, kutyás etikai kódex előkészítése, illetve számos kutyás rendezvény szervezése.
A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet végrehajtásához kapcsolódóan az Önkormányzat 2016.
évi költségvetésében biztosított pénzügyi keret felhasználásával a Polgármesteri Hivatal, a Kőkert Kft., valamint a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. az alábbi fejlesztéseket valósítja meg:
a) Rottenbiller parki kutyafuttató bővítése a meglévő terület ötszörösére,
b) Csajkovszkij parki kutyafuttató felújítása és kutyafuttatásra kijelölt
terület kialakítása,
c) Óhegy parkban 22 000 m²-es kutyafuttatásra kijelölt terület kialakítása, valamint a régi zárt kutyafuttató helyett új kiépítése 2000 m²-es felületen,
d) Sportligetben két helyszínen, összesen 31 700 m²-es területen kutyafuttatásra kijelölt terület kialakítása,
e) kutya-WC kialakítása három helyszínen,
f) új kutyaürülék-gyűjtő edények kihelyezése.
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a Képviselő-testület a kutyafuttatók fejlesztésére 26 millió Ft fedezetet biztosított.


Ahogy tetszik neki


Ha valaki elsőre nem érti, javasoljuk, olvassa át a jegyzői mondatokat megint, és vesse össze azzal, amit a polgármestertől idéztünk. Lehet, hogy más, másként értelmezi a fentieket, mi – elfogulatlanul – azt hámoztuk ki, hogy olyan, mint „az önkormányzat felelős kutyatartás irányába vivő fejlesztéseinek a sora” NINCS. Mivel konkrét dokumentumokat (illetve azok tartalmát) kértünk ki, a jegyző pedig részben lózungokat sorolt a konkrét adatok, tények kiadása helyett, nyugodtan kijelenthetjük: nem létezik se a „Felelős kőbányai gazdi vagyok” nevű program – ami a Fidesz 2010-es helyi választási kínálatában szerepelt –, nem létezik se a kutyafuttató-fejlesztési terv, se a kutyafuttatásra alkalmas területek kijelölési, kialakítási és fejlesztési terve!


Az önkormányzat nem tudatos – háttér- és hatástanulmányokra, számításokra alapozott – várostervezést folytat „kutyás fejlesztések” jelmondattal, hanem értelmezhetetlen FILOZÓFIA mentén, adhoc módon, kvázi hasraütésszerűen, a polgármester napi kénye-kedve szerint cselekszik, és hajtja végre a jegyző által fentebb felsoroltakat.
És persze Kovács úgy adja el, hogy mindez az önkormányzat „egységes” elképzelése, holott – mint a jegyző utalt rá – ami történt és történik, az az ő egyedüli „agymenése”. És leönti azzal a cukros sziruppal, hogy minden intézkedést a kutyás társadalommal egyeztettek és minden lépés az ő érdeküket szolgálja. Csak hát ugye éppen a szövetségbe forrt gazdák állítják: építő jellegű javaslataik elől elzárkózott a kerületvezetés. (Itt megjegyezzük, ez esetben félig-meddig igazat mond a polgármester, csak hát mondjuk az állatorvossal meg a kutyaiskolákkal és az állatvédő szervezetekkel való megbeszélés pont lényegtelen, hiszen nem őket érinti napi szinten a ,,fejlesztés", hanem a gazdákat.)
Mint tudjuk, Kovács Róbert és az önkormányzat „szereti a kutyákat”. Mi lenne, ha utálná(k) e nagyszerű élőlényeket?