AD-blacklist1

2024
ápr.
06

Környezetvédelem? Cö-cö-cö…

Írta: Oszvald György

palya 15Egy lakossági megkeresés kért segítséget a Harmat utca 164. számú társasház főbejárata előtti focipályát övező öt, mintegy 40 éves fa kivágásának megelőzéséhez. A fák kivágását a pálya alatt húzódó gázveték miatt kell módosítani, s emiatt kell a fákat kivágni. A történést a jelen véleménycikk mutatja be.

 

 

Természetesen, a lehető leggyorsabban tekintettem meg a helyszínt, s igyekeztem felmérni, vajon mi és miért történik? A felújításra pályázatot nyert cég vezetőjével beszélgettem arról, hogy miért is kell öt fát (40 éves egészséges fák, egy kivételvel) kivágni a Sibrik út-Harmat utca kereszteződésében lévő, 164. számú ház előtt.

 

   palya 12Április 3-án egy értesítésben arra hívták fel a figyelmem, hogy a jelzett helyen mobil kerítéssel körbe vették a focipályát, s tekintet nélkül arra, hogy április 1-jétől a „madárvédelmi törvény” alapján költési időszak miatt nem lehet fákat kivágni, mégis elkezdték a munkát, és öt fát jelöltek meg figyelemfelhívó matricával. A téma igencsak érdekes, már csak azért is, mert a kérdésemre, hogy miért kell kivágni a fákat, a munkát felügyelő vezető egyik magyarázata az volt, hogy a gyerekek hogyan tudnának kosárra dobni a fák között?

 

   palya 11De sokkal érdekesebb az a magyarázat, hogy a fákat azért kell kivágni, mert a bitumenes pálya alatt MVM gázvezetéke húzódik (azt nem tudtam meg, hogy pontosan hol megy a vezeték), és az MVM – biztonsági okok miatt – nem járult hozzá a pálya felújításához.

   Hogy elkerüljék a tiltást, a pálya alapterületét egyik irányba a ház felé, a másik irányba a Harmat utca felé mintegy 4-5 méterrel „el kell húzni”. Így viszont a fák útban vannak (ld. hol kosarazzanak a gyerekek?) és ezért kell kivágni a fákat.

 

   Elhangzott a munkavezetőtől az is, hogy a „gázvezeték ottléte miatt a focipályát már eleve nem lehetett volna megépíteni”. Ha semmi másból, de ebből a kiszólásból adódik a kérdés, hogy akkoriban milyen alapon létesítettek azon a tenyérnyi helyen focipályát. Vagy akkor még nem is létezett éppen azt a területet átszelő gázvezeték? Ha volt, miért építették oda? És az is kérdés, immár a jelenben, hogy vajon az Önkormányzat miért írt ki pályázatot olyan területre, ahol eleve kétséges a foci/kosárlabda pálya felújítása? Vajh’ elgondolkodott-e bárki is arról, hogy a focipályát a Sibrik Miklós út másik oldalán lévő, és a magasház homlokzata elé tervezzenek focipályát?

 

palya 13

  Egy ,,elégedett" reagálás: Magad nevében dumálj üdv 

 

   Egy szerény megjegyzés hadd ejtsek itt meg! Tényleg kell-e itt „dühöngő”? Focipálya helyett inkább az idősebbek számára is vonzó, park jellegű, padokkal beépített területet kellene létrehozni a fák árnyékában. Tekintettel arra is, hogy a 164. számú házban többségében idősebb emberek laknak, s nekik nemigen tetszik az állandó ricsaj, a kerítésnek rugdosott labdák zöreje. Az is megfontolandó (már ha az önkormányzat görcsösen ragaszkodik a focipályához), hogy a pálya méretének csökkenésével elkerülhető lenne-e a fák kivágása?

 

palya slide

 

   „Engedjék meg, hogy néhány információt megosszak önökkel, akik nem ismerik ennek a környéknek a lakóit! – írta egy hosszú évek óta a 164. számú társasház lakója.

  A szóban forgó focipályára néző társasházban a tulajdonosok többsége nyugdíjas. A társasházban és a környéken is alig él kiskorú gyermek. Ezt a focipályát nem az itt lakó nyugdíjasok fogják használni, viszont annak zajától ők fognak szenvedni! A társasház ezen oldalán élő 30 lakás tulajdonosait, azaz több mint 100 lakót évtizedek óta zavarja a focipálya, ugyanis a „dühöngő” vasrácsának rugdosott labdák zajától nem tudnak pihenni sem nappal, sem este. 


   Igen, itt idős emberek laknak, akik ledolgoztak egy életet, de még idős korukban sem tudnak aludni, csak füldugóval. Itt munkásemberek élnek, akik 12 órában dolgoznak vagy több műszakban. Nappal is kellene aludniuk, de az szintén csak füldugóval lehetséges.”

 

   palya cA Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület arra hivatkozik a 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről című rendeletről, hogy „ami nem tartozik a természetvédelmi törvény, az erdőtörvény vagy Natura 2000 kormányrendelet hatálya alá – döntően belterületek és önkormányzati tulajdonú (föld)utak mente –, arra ez a jogszabály vonatkozik. A rendeletben nincs időbeli korlát megszabva, de a 6§ (3)c pont szerint a jegyzőnek el kell utasítania a kérelmet természetvédelmi érdekütközés esetén, azaz vegetációs időszakban ez szinte minden esetben használható! (lakossági fotó)

 

   Ugyanakkor az önkormányzat jegyzője, dr. Szabó Krisztián az egyik ott lakó és panaszt tévő lakos levelére válaszolva így indokolta a fakivágás jogosságát, egyben törvényességét:

 

   „Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 23. § (4) bekezdése szerint a jegyző kizárt annak az ügynek az elintézéséből, amelyben az illetékességi területének az önkormányzata, annak szerve vagy a polgármester ügyfél. Az Ákr. 24. § (4) bekezdése szerint, ha a kizárási ok a hatósággal szemben merül fel, a kizárási okot a hatóság a felügyeleti szerv számára bejelenti. A felügyeleti szerv dönt a hatóság kizárásáról, egyúttal – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – rendelkezik az ügyben eljáró másik, az eljárásból kizárt hatósággal azonos hatáskörű hatóság kijelöléséről.

   A fenti jogszabályi rendelkezésekre tekintettel a 2024. február 16-án kelt végzésemben kizárási okot jelentettem be Budapest Főváros Kormányhivatala Hatósági és Oktatási Főosztályánál (a továbbiakban: Kormányhivatal). A Kormányhivatal a 2024. február 22-én kelt, BP/1010/00361-2/2024 számú végzésével hatóságomat az eljárásból kizárta, és egyben annak lefolytatására a Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Jegyzőjét (a továbbiakban: Kijelölt Hatóság) jelölte ki. A Kijelölt Hatóság a fakivágást engedélyezte, és az Önkormányzat tulajdonosi nyilatkozatának figyelembevételével határozta meg a fakivágási feltételeket az alábbiak szerint.”

 

   Ismét adódik a kérdés, hogy a zuglói önkormányzat szakemberei jártak-e vajon a helyszínen, figyelembe vettek-e bármit is, ami a felújítást így vagy úgy befolyásolja? Vagy csak papírokból tájékozódva megadták az engedélyt, és innen kezdve a kőbányai önkormányzat „mosom kezeimet” alapon hivatkozik minden lehetséges jogforrásra?

 

   palya-d.jpgA fakivágás engedélyezése továbbá arra alapoz, hogy „A helyszíni vizsgálat megállapította, hogy a fakivágási kérelemben szereplő, 0002861HA fakataszteri azonosítójú kínai nyár lombkoronájában száraz ágak, gyökérnyakán kiterjedt sérülés, benne előrehaladott korhadás látható, így annak hosszú távon történő megtarthatósága – a beruházástól függetlenül is – kétséges volt. A kérelemben szereplő további 4 fa kivágását a felújítási munkálatokhoz készült műszaki dokumentáció indokolta, az a területen keresztül haladó gázvezeték érintettsége miatt szükséges.”

 

   És, ugye akkor jön a buldózer! A helyett, hogy az önkormányzat vette volna a fáradságot, összehívott volna egy lakossági fórumot a 164. számú ház lakóinak, ezen tájékoztatást adott volna, hogy mit és miért akar csinálni, és ha ez a lakosoknak nemigen tetszik, az itt lakók érdekeit is nézve elfogadható kompromisszumot javasoltak volna. Úgy vélem, az ilyen megoldások jelentik a demokráciát. De itt erről szó sincs…

 

   Április 4-én újfent elmentem a területre, néhány fotót készítettem, és aznap délelőtt még nem kezdődött el a fák kivágása. Tiltakozó molinókat láttam, a kivitelezőt megszólító felszólításra – jellemző módon – valaki már odafirkantott egy durva „választ”, s arról már hadd ne is beszéljek, hogy a Lavotta utca meglehetősen messzire esik mind a Sibrik, mind a Harmat utcától, nevezetesen a 164. számú háztól. (Vajon miért is beszél a jegyző ,,Lavotta sétány"-ról egy lakossági panaszra adott válaszában, mikor a google kereső ezt az utcanevet nem ismeri, és akkor kérdés, hogy az önkormányzat kezdeményezte-e és jóváhagyták-e az utcanév megváltoztatását a fővárosnál?) A helyszín ismeretében nehezen értelmezhető a Lavotta utcai sportpálya felújítása.

 

,,A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) megbízásából végzett beruházásában megvalósuló, meglévő sportpálya felújítása és áthelyezése miatt a Budapest X. kerület, Lavotta sétány melletti, (41105/16) helyrajzi számú közterületi ingatlanon 5 fa kivágására engedély iránti kérelmet nyújtott be hatóságomhoz. A beruházással érintett, (41105/16) helyrajzi számú közterületi ingatlan az Önkormányzat tulajdonában áll."

 

palya 16

Lavotta stny

  A piros körrel jelzett terület a felújítandó pályát jelzi

 

   A Harmat utca 164. számú társasház lakói (pontosabb talán a lakóinak többsége) továbbra is a fakivágást ellenzik!

 

P.S.

   Ma, április 6-án kora délután kaptam a levelet író lakostól ezeket a reggel készült fotókat. Talán korai volt annak megállapítása, hogy a kivágásra ítélt fákon nincs madárfészek. Ez február-márciusban valóban igaz lehetett. És ha éppen most arra készül a két madár?

És…

palya 20

  Készülődés... (lakossági fotók)

 

Fotók: 10kerkult.hu/OGY