AD-blacklist1

2022
ápr.
14

Azt a kutya mindenségit!

Írta: Oszvald György

Koszmete 26 leadLakossági megkeresésre jártam utána egy panasznak. A nevét elhallgatni kérő kertvárosi lakos egy szomszédjának a kutyatartással kapcsolatos tarthatatlan állapotai miatt emelt szót nemcsak a maga, de a szűkebb környezetének lakótársai nevében is.

 

 

 

   A helyszín a Köszméte út 26. szám alatti ház és a hozzá tartozó kert. A panaszt, bár én is tolmácsolhatnám, de inkább egy korábban megírt feljelentésből idéznék.

 

   „Kertvárosi társaim nevében feljelentést szeretnék tenni a Köszméte utca 26. szám alatt lakó P-P. V. ellen, aki mindannyiunk szomszédja, illetve, akik érintettek vagyunk a dologban.

   map2

  Középen jelölve a bepanaszolt ingatlan, körben az érintett panaszosok házai

 

Indokaink a következők:

 

   Évek óta tűrjük az indokolatlanul sok kutyát és a vele járó kellemetlenséget.

     – Számításunk szerint 10 kutya tartózkodik az ingatlanban folyamatosan.

     – Miután tudtunkkal fajmentéssel és szállítással foglalkoznak, sok esetben a kutyák száma          több.

   – Többször kiskutyák nyafogását hallottuk heteken keresztül, ami arra utal, az ingatlanban        születtek meg.

   – A mi házunk egy nyeles telek végén van, ami az említett ingatlannal szomszédos. Így        „testközelből élvezhetjük” a kutyákat kifele és befele jövetkor.

   – Gyermekeink félnek a bekötő úton közlekedni. Hozzátartozó és vendég érkezésekor kellemetlen helyzetek alakulnak.”

 

   Az is leírták, hogy az ingatlan kertje ápolatlan, a múlt évben gyomirtózták, így az homoktengerré változott, nyári, szeles időszakban a szél mindenfelé viszi a homokot, ilyenkor még ablakot sem lehet nyitni.

 

   Koszmete 26 004Panaszosunk elmondta, hogy

„a kutyáknak nincs konkrét helye a kertben, így az ürülékük, vizeletük mindenfelé megtalálható, azok beszivárognak a földbe, ami esős és száraz időszakban is bűzlik, nem kizárt az egészségügyi veszély sem.”

 

   Koszmete 26 026Arról, hogy a kutyák száma 10 (vagy e körüli) személyesen is meggyőződtem. Először két kutyát engedtek ki a házból (kép jobbra), majd kisvártatva behajtották őket, és négy vagy öt kutya jött ki az udvarra (balra).

 

 

  A panaszos azt is elmondta, hogy „évekkel ezelőtt volt egy vizsgálat, majd az állatmentők 3 kutyát vittek el tőlük nem megfelelő gondozás miatt, hiszen az ellátástalanság a saját kutyáik pusztulását okozták.

 

 

   Az ingatlan szomszédságában élők egyértelműen kimondták a feljelentésben, hogy élhetetlenné vált az ingatlanjuk. Nem értik, miért nincs ellenőrzés a hatóságok részéről, egyáltalán, hogyan kaphatott engedélyt az ingatlan tulajdonosa a már leírt tevékenységekre.

 

   Hát idáig a panasz. Amit láttam, valóban nem egy szívderítő állapot. Igyekeztem kideríteni, hogyan szabályozzák az állattartást.

  

   dog 1aElsőként a vállalkozásról kerestem nyilvános információt. E szerint a 2020. november 1-jén hatályos Cégkivonat tartalmazza, hogy a Köszméte utca 26. szám alatt a Cg.01-09-912301 cégjegyzékszámú BER-KON-BAU Szolgáltató Kft.-t jegyezték be 2019. január 15-én és hivatalból törölték a céget 2015. október 29-én.

 

   Ugyanakkor 2020. december 10-i dátummal ez a facebook bejegyzés olvasható. (képünk)

 

   Megnéztem a tulajdonos facebook oldalát is. Érdekes módon, a bejegyzések, a fotók egy kutyabarát hölgy képét rajzolják ki, sőt, megkockáztatom, hogy egy nagyon gondos, kutyákkal kapcsolatos mentő és kereskedelmi tevékenységet végző személyt látok.

   A képeken kutyaólak, kennelek, a kutyákat pedig szép füves terepen, a szabadban fotózták. Igaz, 1-2 lakáson belüli és a jelenlegi udvaron készült, szűk kivágású kép is található.

   Szóval, homlokegyenest az ellentéte annak, amit láttam, és amiről a panasz szól.

 

   Azt sem a panaszos, sem én nem tudtuk megállapítani, hogy jelenleg milyen jogi háttérrel működik a Köszméte utcai vállalkozás.

 

   Az állattartásra vonatkozóan az 54/2008. (XI. 21.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzati rendelete az állattartásról az Állattartás közös szabályai cím alatt ezt írja:

3. §.

   (1) Állatot tartani csak az állattartásra, az állatok védelmére, az állategészségügyi  követelmények előírása, a közegészségügyi és környezetvédelmi általános érvényű jogszabályok, valamint jelen rendelet előírásainak betartásával, a lakosság nyugalmának zavarása és egészségének veszélyeztetése nélkül lehet.

  

   Talán kivizsgálható lenne a jelenlegi állapot a panaszosok állításait, feljelentését alapul véve. Gondolok itt főleg a nyugalom megzavarására, az egészség veszélyeztetésére. (A valóság tényleges megismerése miatt javasolnám az előzetes értesítés mellőzését – már ha erre törvényes lehetőség van.

 

   Koszmete 26 032Ugyanitt a 3. § (12) pontja ezt írja elő: „Az állattartó köteles minden 3 hónapos kort meghaladó húsevő, emlős állatot 2010. január 1. napjáig, ezt követően a 3 hónapos kort elérteket mikrochippel ellátni.

 

 

   (Megjegyzem, 2022-ben kissé macerás értelmezni a 2010-es dátumot.)

 

   Az Ebtartás fejezetben ez olvasható a hivatkozott rendeletben.

   4. §.

     (1) Az egylakásos és a többlakásos kertes családi házak udvarán háztartásonként az eb korától és fajtájától függetlenül legfeljebb két eb – és egyszeri szaporulata három hónapos korig – tartható.

   Nos, akkor hogyan is állunk a 10 kutyával?

   A 4.§. (4) bekezdése ugyan tartalmazza, hogy adott körülmények között a 2-nél több kutya tartását a polgármester engedélyezheti.

   „Az engedélyezés feltételei: a többlet-állattartás állategészségügyi, tartási feltételei adottak, illetve megfelelnek a külön jogszabályi előírásoknak és a közvetlen szomszédok, illetve – a nem magántulajdonban vagy közös tulajdonban lévő ingatlanok esetén – a tulajdonos(ok) vagy tulajdonostárs(ak) legalább 75 %-a hozzájárul a többletállattartáshoz. Három vagy kevesebb szomszédnál a többség hozzájárulása szükséges.”

 

   Vajon van-e az erre a passzusra alapozott engedélye az ingatlan tulajdonosának?

 

   A 6.§ (2) bekezdése tartalmazza, hogy „Az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet előírásainak megfelelően az ebtulajdonos (ebtartó) köteles az eboltási könyvet megőrizni, azt az oltás elvégzését ellenőrző hatósági állatorvos vagy rendvédelmi szerv felszólítására bemutatni, illetve tulajdonos átruházás esetén az új tulajdonosnak átadni.

   A lakossági panaszból nem derül ki, hogy az ebtartó rendelkezik-e ezekkel az okmányokkal. Fontos még megemlíteni ugyanezen rendelet 8.§ (1) – (4) bekezdését megemlíteni, mely az ebek veszettség elleni beoltásról, helyéről, módjáról és ennek költségviseléséről szól.

 

   És még egy lényeges hivatkozás. A 41/2010. (II.26.) Korm.rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról rendelkezik. Csak a lényeget emelném ki:

 

   „A kedvtelésből tartott állatokkal kíméletesen kell bánni, azoknak szükségtelenül fájdalmat, szenvedést, illetve félelmet okozni nem szabad.”

 

   A lakossági panasz alapján nem ártana ez irányban is vizsgálódni, tekintettel arra is, az említett facebook-bejegyzésekből egy eléggé pozitív kép rajzolódik ki.

   

Koszmete 26 001

 

   Végül, ha feljelentést követné egy vizsgálat, és az negatívumokat állapítana meg, elképzelhetőnek tartom, hogy a szomszédok birtokvédelmet kérjenek a jegyzőtől.

 

   Mielőtt bárki egyoldalúsággal vádolna meg, szeretném megjegyezni, hogy a cikk megjelenését követően megkeresem a bepanaszolt kutyatartót, s arra kérem majd, hogy cáfolja a panaszokat, és tegye egyértelművé a felvetett – és értelemszerűen – bizonytalan kérdéseket.

 

Fotó: panaszos, és 10kerkult.hu/OGY