AD-blacklist1

2011
szep.
11

Titokzatos aquapark-építő

sportligetEgyelőre csak feltételezés, hogy termálvíz terül el Kőbánya újhegyi városrésze alatt, a közeljövőben a próbafurások után kiderülhet, hogy tényleg ott van. Ezzel párhuzamosan elindulhat a régóta tervezett vizes élményközpont létesítése, hiszen az önkormányzat megállapodott a beruházóval. Ám a 10kerkult.hu felettébb érdekes részleteket derített ki az érintett vállalkozásról.

 

Mondhatni az örökzöld – eddig csak elképzelt – kőbányai ügyek közé tartozik az Újhegy alatt rejtőző termálvíz kitermelése és a szintén újhegyi aquapark létesítése. Az elmúlt években a különböző fórumokon egyiket is, másikat is többször szóba hozták. A július 7-i képviselő-testületi ülésen ismét napirendre került mindkét téma.


Először is a termálvízről. Az előzményekről rövid idézet a Kőbánya.hu-n megtalálható előterjesztésből:
„Elsődleges cél a termálvíz közvetlen, fürdésre való felhasználása volt, azonban tekintettel arra, hogy a Budapest területére megszabott felhasználható vízkészlet le van kötve, újabb karsztvíz kitermelést a hatóságok nem engedélyeztek. A másik lehetőség egy termelő- és visszasajtoló kútpár létesítése, csak a termálvízzel szállított geotermikus energia felhasználására. Erre a megoldásra a szükséges dokumentációk elkészültek és hosszú, több mint egy éves eljárás után az Önkormányzat a vízjogi engedélyt 2009. május 04. napján, 2 éves időtartamra megkapta. A termelő kút helye a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. területén a Harmat utca mellett került kijelölésre, míg a visszasajtoló kúté a Sportligetben. Feltételezhetően 1600-1800 m mélységben 75 Celsius-fokos hőmérsékletű víz található, melyből 600 m3/nap kivételét engedélyezték.” Az idén lejárt vízjogi engedélyt a hatóság egy évvel, 2012. április 30-ig meghosszabbította.
Radványi Gábor alpolgármester a testületi ülést követő sajtótájékoztatón megemlítette, hogy az önkormányzat elsősorban a termálvíz hőenergiáját hasznosítaná, az újhegyi lakóházak fűtését oldaná meg ezzel, kiváltva így a gázalapú távfűtést.
Hogy valóban van-e a mélyben víz, arról tehát érdemes meggyőződni. Ezért a képviselő-testület 90 millió forintot biztosított a próbafúrás(ok) elvégzésére. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. pedig pályázaton választja ki a munkát elvégző vállalkozást.


leptek1Egy következő napirendi pont keretében tárgyaltak a Sportligetbe tervezett aquaparkról, pontosabban az azt érintő, az önkormányzat és a beruházó közötti szerződés módosítását. (Azért volt a huzavona, mert a beruházó a korábbi, még az előző önkormányzati ciklusban megkötött egyezség birtokában jelzálogot kívánt bejegyeztetni a bérelt sportligeti területre, ám az önkormányzat ebbe nem ment bele. Azóta pedig a háttérben az eredeti megállapodás változtatásán egyeztettek a felek.)
Mivel a témát zárt ülésen tárgyalták a képviselők, az ott elhangzottakról nincs információnk és az önkormányzati honlapon elérhető jegyzőkönyv is csak a zárt ülés tényét rögzíti. Radványi Gábor a sajtótájékoztatón csupán annyit mondott, hogy a partnerrel, a B.W.I. Ingatlanforgalmazó Kft.-vel kötött korábbi – a területre vonatkozó – bérleti szerződést visszavonták, és egy új, mindkét fél számára elfogadható szerződést hagytak jóvá. Hozzátette, ezzel a jogi akadály elhárult, a területet bérbe adták a vállalkozásnak, megvannak a szükséges bankgaranciák, azaz van forrás a megvalósításra. Az alpolgármester szavai szerint a cég kitartó, és mindenképpen meg akarja építeni az aquaparkot.
A sajtótájékoztatón felvetődött, hogy ha lesz termálvíz, akkor célszerű lenne azt az aquaparkba is bevezetni. Radványi Gábor szerint bár ez két eltérő ügy, nem zárható ki később valamiféle együttműködés – de ez most még nem aktuális.


leptek2Lapunk szeretett volna érdeklődni a B.W.I. Kft.-nél a majdani vizes élményközpontról: például arról, hogy milyen minta alapján óhajtják megépíteni, egyáltalán építettek-e már ilyet, illetve mikorra tervezik a beruházás végét.
Azonban falakba ütköztünk. A három magánszemély tulajdonában lévő – egyébként kőbányai székhelyű – cégnek a legnépszerűbb internetes keresőoldal szerint nincs hivatalos, esetleg referenciákat is tartalmazó weboldala. (Ami manapság furcsa, hiszen a legkisebb mikrovállalkozás is igyekszik fenn lenni a világhálón. Ezt egyébként egy korábbi internetes bejegyzés is kifogásolta.) A nyilvános tudakozó sem tudott hozzá élő, elérhető telefonszámot adni. De még egy eldugott helyen lévő e-mail-címet sem találtunk.
Felkerestük a cégjegyzékben a székhelyként feltüntetett Salamon utcai helyszínt, ám meglepetésre ott csak egy régi, használaton kívüli, most néptelennek tűnő üzem telepét láttuk. A betonkerítésen nyoma sem volt annak, hogy ez itt a keresett társaság központja, mindössze egy egykor itt aktív tevékenységet végző vállalkozás neve volt a falra pingálva. De sem a postaláda, sem a kapucsengő mellett nem volt név feltüntetve. Az ajtón csak egy jó nagy lakat függött. Megtaláltuk viszont azt az építészirodát, amelyik a B.W.I. Kft. megbízásából a viziparkot is magába foglaló Sportliget környezettervezését végezte. Az iroda egyik munkatársa érdeklődésünkre közölte, hogy a rajzoknál tovább nem jutottak, a tervek elkészülése óta őket a másik oldalról senki sem kereste.


Így aztán más úton igyekeztünk a B.W.I. Kft-ről információhoz jutni.
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium internetes céginformációs adatbázisában tárolt cégkivonatból kiderült, hogy a kft. főtevékenysége a „saját tulajdonú ingatlan adásvétele”, míg a többi tevékenységi kör között megtalálható például a „vízi létesítmény építése” és a „talajmintavétel, próbafúrás” is. További érdekesség, hogy jegyzett tőkéje mindössze hárommillió forint, és a dokumentumon egy APEH-végrehajtás is fel van tüntetve. A KIM nyilvános adatbázisában fellelhető pénzügyi beszámolója azt mutatja, hogy míg 2009-ben 2,666 milliós, tavaly mindössze 700 ezer forintos bevétele volt, a mérleg szerinti eredménye 2009-ben mínusz 1,107 millió, 2010-ben mínusz 21 ezer forint. Azaz: a cég erősen veszteséges!
Mindezek fényében – mindkét ügyben, együtt vagy akár külön-külön is – kíváncsian várjuk a folytatást…

(fotó: 10kerkult; Lépték Iroda)