AD-blacklist1

2021
már.
30

Közel 5,7%-os osztalékemelésre számíthatnak a Richter részvényesei

Írta: szerk-OGY

RG lead 1Április 15-én 14 órától közgyűlést tart a Richter – tette közzé honlapján a társaság. Sok egyéb mellett az osztalék mértékéről is dönteni fognak a vállalatnál. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja április 27. Változás esetén a Társaság haladéktalanul, nyilvános közzététel tájékoztatja a részvényeseket.

 

Kivonat a közgyűlés napirendi pontjaiból

 

   - A Richter csoport 2020. évi gazdálkodásáról szóló jelentés és a Richter Csoport Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, konszolidált beszámolója tervezetének ismertetése

   - Az állandó könyvvizsgáló jelentése a 2020. évi konszolidált beszámolója tervezetéről

   - A felügyelő bizottság jelentése a 2020. évi konszolidált beszámolója tervezetéről, amely magában foglalja az audit bizottság jelentését is

   - A Richter csoport 2020. évi konszolidált beszámolója tervezetének jóváhagyása

   - Az igazgatóság jelentése a társaság 2020. évi gazdálkodásáról (az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról) és a társaság 2020. évi egyedi éves beszámolója tervezetének ismertetése

   - Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, az osztalék mértékéről

   - Igazgatósági tagok választása

   - Felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagok választása

 

 A teljes dokumentum ITT érhető el.

 

(A fenti napirend tartalmilag igen, de pontjainak számában nem egyezik meg a közgyűlés elé terjesztendő határozati javaslatok számával.)

 

   Az Igazgatóság részvényenként 225 forint osztalék kifizetésére tesz majd javaslatot a közgyűlésen. Ez komoly ugrás lenne a tavalyi értékhez képest, 2020-ban ugyanis 63 forint osztalékot fizetett a Richter a részvényeseinek. Az eddig fizetett egy részvényre jutó osztalékok, illetve a Reuters adatbázisából nyert előrejelzések a következők szerint alakulnak:

 

richoszt 438342

  

   Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés helyszíne és időpontja H-1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., 2021. április 27. 8 óra, mely az eredeti közgyűlés napirendjén szereplő ügyekben - azon ügyek kivételével, amelyekben adott esetben az érvényes határozathozatalhoz magasabb létszám szükséges - határozatképes, ha a Társaság által kibocsátott szavazatra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 20%-át (húsz százalék) képviselő részvényesek személyesen vagy képviselő útján a közgyűlésen megjelentek és részvényesi vagy képviselői minőségüket megfelelően igazolták.

   Változás esetén a Társaság haladéktalanul, nyilvános közzététel útján fogja tájékoztatni a tisztelt részvényeseket.

 

richter.hu; portfolio.hu