AD-blacklist1

2011
dec.
27

Minek nevezzelek?

Írta: Oszvald György

 

És, ha már tudom, elég-e, ha csak én tudok róla? Mármint, amit egy közterület névadójáról tudni illik. (Emlékeim szerint létezik határozat arról, hogy az utcák névadóiról rövid életrajzot kell közzé tenni az utca két végén vagy a tér egy pontján.) Eljátszottam a gondolattal, vajon hányan tudnak valamit is Dausz Gyuláról, sőt, vajon ki tudja a Gyakorló utca környékén vagy a XVII. kerület határán, a Vadszőlő utcában, hogy ki is volt Dausz Gyula, mi köze van, volt Kőbányához, és hogy Kőbányának van egy Dausz Gyula park nevű közterülete? (A megfejtés legyen egyfajta házi feladat minden kedves olvasónak!) Némi méltatlankodással hadd jegyezzem meg, hogy egy 2005 márciusában lezárt autós térképen szerepel a közterület, de az ugyancsak 2005-ből származó kereskedelmi kiadvány mellékletét képező térképen nem! Nahát!

 

   Egy utcanév tájékoztató táblát biztosan tudok: a református plébánia falán található, s az Ihász utca névadójáról, Ihász Dániel honvédezredesről véstek rá néhány életrajzi adatot. (Ihász Dániel honvédezredes, az olaszországi magyar légió parancsnoka, az olasz hadsereg ezredese; 1828-ban belépett a császári hadseregbe és egészen 1848 nyaráig szolgált – a szerk.) Hogy van-e több a kerületben, őszintén bevallom, nem tudom. Pedig sokfelé jártam már, de ha vannak is, elkerülték a figyelmemet.

 

   Hogy miért is elmélkedem ilyen „apróságokon” karácsony ünnepe után? Egyszerű a magyarázat. Jegyzeteimet rendezgettem, s a közmeghallgatás kapcsán bevillant, hogy a Hatház utca rossz kitáblázása nem először szerepel a nyilvánosság előtt – tavaly már találkoztam ugyanezzel a gonddal. Erről meg eszembe jutott, hogy a decemberi testületi ülésen is napirenden volt az utcanevek kérdése. Eléggé hosszú vita alakult ki a 114. utca új nevéről (Albert Camus utca lesz – a szerk.). De azt is tudni kell a kedves olvasóknak, hogy testületi határozat szól arról, el kell készíteni egy olyan listát, amelyben a leendő kerületi közterületek névadói szerepelnek, s ezt fel kell terjeszteni a fővároshoz, hogy az elfogadás után ne legyen gond a választás, ha a jövőben kerületi névtelen közterületeket kívánunk elnevezni.


   Elmélkedésem során e ponton jutottam el egy fontos és zsebbe vágó kérdéshez. Merthogy van jó néhány utcanevünk, amelyek névadóiról vajmi keveset lehet tudni, az egy eset. Csak a példa kedvéért: Barabás utca, Gergely utca, Havas Ignác út, Szacsvay út és mások. De mi lesz azon táblákkal, melyeket majd el kell készíteni két példányban. Miből legyenek? Fából, műanyag lapból, kőből (bronzból ne, azt ellopják), márványból? Milyen hosszú legyen az életrajzi szöveg, a tábla méretének függvényében? Milyen technikával kerüljön föl a szöveg a táblára? Mily módon legyen felerősítve majd? Ki erősítse fel a falakra, vagy netán más módot találnak? Stb. stb. Ezek nem kevés pénzbe kerülhetnek, s akkor már jön is a következő költségtényező: ajánlattételi felhívás, zsűrizés, testületi döntés… Ja, és a legfontosabb: be kell tervezni a költségvetésbe is.


    Eszembe jutott egy lehetséges megoldás: üvegtábla, üvegzseb.