AD-blacklist1

2012
dec.
03

Mire várnak még?

Magyarország megvédi polgárait – vette elő a közhelyszótár sokat alkalmazott egyik darabját Rogán Antal, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a vasárnapi náciellenes tüntetésen.
A lózung értelmezésébe mélyebben nem akarok belemenni, csak annyit róla: feltételezem Magyarország alatt pártját és kormányát értette – ami számomra visszás, hiszen, szerintem az ország több mint egy politikai alakulat –, és én és mindenki más gyakorlatilag az uralkodó erő alattvalói vagyunk, akiket a csapat féltő gonddal óv. Ezzel a hierarchia-modellel nekem alapvető problémáim vannak, de ezt most hagyjuk.
Dicséretes, hogy a kormányzat védeni akar, csak látnám már, hogy teszik is. Valahogy mindig úgy éreztem, hogy én szívok, ha ők szabadságharcosat játszanak: drágult a forint, magasabb adót fizetek, korlátoznak választójogaimban stb.


A Gyöngyösi Márton-féle „zsidóösszeírós” szólam viszont olyan, ami ellen tényleg tettekkel kellene küzdeni, és aminek következtében sem most, sem soha nem akarok szívni. Ilyen botrányos és történelemismeret-hiányt tükröző kijelentés veszélyes játék. Mint látszik, a szándék, az akarat megvan, csak a lehetőségre vár a Jobbik, hogy sorba vegye a zsidó származású képviselőket. Innen már csak egy lépés, hogy az ország valamennyi polgárát „átvilágítsák”, majd még egy lépés a táborba zárás. Én felettébb gyűlölném, ha a családom még meglévő tagjait listáznák és elvinnék – elég volt belőle egyszer.
Egy normális – hangsúlyozom: normális! – országban ilyenkor a hatalmi gépezet általában működésbe lép: a kormányfő vagy az igazságügyi miniszter vagy maga a főügyész kezdeményezi a hangos szószóló bíróság elé küldését, a pártjának pedig a betiltását.


A törvényi lehetőség meglenne, nézzük is a Btk-t: 1. 155. § 1/b: aki valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport teljes vagy részleges kiirtása céljából a csoport tagjainak, a csoporthoz tartozása miatt súlyos testi vagy lelki sérelmet okoz, bűntettet követ el, és tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő. (népírtás bűncselekmény); 2. 174. § 1a: aki mással szemben valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoporthoz vagy a lakosság egyes csoportjaihoz tartozása vagy vélt tartozása miatt olyan, kihívóan közösségellenes magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy riadalmat keltsen, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő (közösség tagja elleni erőszak bűncselekmény); 3. 269. §/b: aki nagy nyilvánosság előtt valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoport vagy a lakosság egyes csoportjai ellen gyűlöletre uszít, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő (közösség elleni izgatás bűncselekmény).


Aztán: a hatályos magyar jogrend részei az aláírt nemzetközi szerződések, így az 1947-es párizsi békeszerződés vonatkozó pontjai. Tehát a politikai rendelkezések között a második cikk első pontja szerint, „Magyarország minden szükséges intézkedést megtesz aziránt, hogy a magyar fennhatóság alá tartozó minden személynek biztosítsa FAJI, NEMI, NYELVI VAGY VALLÁSI KÜLÖNBSÉG NÉLKÜL az emberi jogok és az alapvető szabadságok élvezetét, ideértve a véleménynyilvánítás, a sajtó és közzététel, a vallásgyakorlat, a politikai véleménynyilvánítás és a nyilvános gyülekezés szabadságát”; második pontja szerint, „Magyarország továbbá kötelezi magát arra, hogy a Magyarországban életben lévő jogszabályok sem tartalmukban, sem alkalmazásuk során a magyar állampolgárságú személyek között azoknak FAJA, NEME, NYELVE VAGY VALLÁSA ALAPJÁN NEM FOGNAK KÜLÖNBSÉGET TENNI, sem semmiféle megkülönböztetést maguk után vonni, akár az érdekelteknek személye, javai, üzleti tevékenysége, foglalkozásbeli vagy pénzügyi érdekei, személyállapota, politikai vagy polgári jogai tekintetében, akár pedig bármely egyéb tekintetben"; negyedik cikk szerint: „MAGYARORSZÁG, amely a Fegyverszüneti Egyezmény értelmében INTÉZKEDETT MAGYAR TERÜLETEN MINDEN FASISZTA JELLEGŰ POLITIKAI, KATONAI AVAGY KATONAI SZÍNEZETŰ SZERVEZETNEK, valamint minden olyan szervezetnek FELOSZLATÁSA IRÁNT, amely az Egyesült Nemzetekkel szemben ellenséges propagandát, ideértve a revizionista propagandát, fejt ki, A JÖVŐBEN NEM ENGEDI MEG olyan E FAJTA SZERVEZETEKNEK FENNÁLLÁSÁT ÉS MŰKÖDÉSÉT, amelyeknek célja az, hogy megfossza a népet demokratikus jogaitól." (kiemelés tőlem: RF)


Tisztelt Rogán úr, Orbán úr, Navracsics úr, Polt úr! Meg akarnak engem védeni? Mire várnak még?