AD-blacklist1

2024
jún.
18

Óriási kerületi siker a zeneiskolában

Írta: szerk

rajz leadRendkívül eredményes évet zárt a Kroó György Zeneiskola Képzőművészeti tanszaka. Az iskola büszkén számol be arról, hogy tanulói nemcsak helyi, de országos szinten is elismerésben részesültek.

 

 

 

 

Kiemelkedő eredmények

 

Szinai Lilla Fanni   A növendékek közül azok, akik művészeti gimnáziumba felvételiztek, és mi készítettük fel őket, mindannyian bejutottak az általuk választott szakgimnáziumba. Emellett két országos és egy fővárosi versenyen is sikeresen szerepeltek diákjaink.

 

A fotó Szinay Lilla Fanni alkotása (jobra)

 

Kiváló tanárok

 

   Gyimesi Eszter JazminA felkészülésben az iskola két képzőművész tanára volt a felvételizők segítségére, Gesztelyi-Nagy Zsuzsanna és Czér Fanni.

   Nagy tapasztalattal rendelkező, Képzőművészeti Egyetemet végzett, elismert művészek és pedagógusok.

 

Balra: Gyimesi Eszter Jázmin alkotása

 

 

Széleskörű képzés

 

   Az alapfokú művészeti képzést nyújtó iskola sokkal többel járul hozzá a kis művészek fejlődéséhez egy egyszerű iskolai rajzóránál. Egy kifejezetten képzőművészeti szakra kialakított és berendezett, nagyszerűen felszerelt teremben, változatos festészeti és grafikai eszközökkel ismerkedhetnek meg és komplex technikai felkészítésben lesz részük. Megismerkedhetnek az akvarell, tempera, grafitceruza, rajzszén, pasztellkréta, sőt még bizonyos grafikai sokszorosító eljárások sajátosságaival.

 

Gyimesi Eszter Jazmin FF

        Gyimesi Eszter Jázmin alkotása

 

   A tanszakon elsajátíthatják a kockológiát és más térgeometriai testek, valamint csendéletek perspektivikus ábrázolását. Tapasztalatokat gyűjthetnek az emberi és állati koponyák megfigyelésében, illetve az emberi csontváz tanulmányozásában. A tanszakon rendelkezésre állnak gipsz és terrakotta makettek, szobrok egyaránt.

 

   A rajzi stúdiumok mellett rengeteg kreatív megoldás és kézműves tevékenységre lehetőség nyílik. Alapszintű művészettörténeti ismeretekben is jártasságot szerezhetnek a tanulók.

   Tanszakunkon vállaljuk a művészeti gimnáziumokba és egyetemekre való felkészítést, melyet, igény szerint, akár már 12 éves kortól elkezdjük. A 13 és 14 évesekkel, vagyis a 7-ikesekkel és 8-adikosokkal már a felvételi követelményeinek megfelelő tanulmányrajzok készítését, valamint a belőlük válogatott portfólió összeállítását célozzuk meg.

 

Közösség

 

   A tanszak támogatja a diákok egyéni fejlődését, és lehe-tőséget biztosít a tehetségük kibontakoztatására. Az iskola egy összetartó közösséget alkot, ahol a diákok barátokat szerezhetnek és közös élményekkel gazdagodhatnak.

 

Toth Vatai Viola

        Tóth-Vatai Viola alkotása

 

   A Kroó György Zeneiskola képzőművészeti tanszaka szeretettel vár minden érdeklődőt, aki szeretné fejleszteni művészeti képességeit és részese szeretne lenni egy inspiráló és támogató közösségnek.

 

   Jelentkezni az iskolaérettség elérésével lehet. Részletes felvilágosítást az iskola hivatalos weboldalán találnak.

 

forrás: Kroó György Zeneiskola


A Művészeti tanszak felvételt nyert növendékei:

 

A Budapesti Komplex SZC Kreatív Technikum Grafikus kélpzésére felvételt nyertek:

Szász Kitti és Szakolczai Franciska Ida

A Jelky András Iparművészeti Szakgimnázium Textilműves szakára felvételt nyert:

Kókai Alexandra

A Jelky András Iparművészeti Szakgimnázium Művészeti grafikus szakára felvételt nyert:

Balogh-Balázsi Dorka Lili

Az Újbudai Széchenyi István Gimnázium Művészeti tagozatára felvételt nyertek:

Wendler Kata és Németh Szonja

A Kaposvári Zichy Mihány Iparművészeti Szakgimnáziumba felvételt nyert:

Molnár-Makkai Noémi

 

Felkészítő tanárok: 

Czér Fanni és Gesztelyi-Nagy Zsuzsanna