AD-blacklist1

2023
máj.
09

Pedagógus ankét – a változás reményében

Írta: Oszvald György

dia1Mi lesz veled közoktatás? Mit jelenthet a jogállásváltás a köznevelésben? A feltett kérdésekre a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) alelnökei, Gosztonyi Gábor és Totyik Tamás válaszoltak. Egészen pontosan: a PSZ kőbányai szervezete rendezésében tartottak egy fórumot a sokat kritizált „státustörvény” vitatott paragrafusairól április 24-én.

  

Az előadást Turcsányi Ildikó a Kőbányai PSZ titkára (képünk), a rendezvény háziasszony konferálta fel.

   Ped Totyik 016Köszöntötte a PSZ alelnökeit, Totyik Tamást és Gosztonyi Gábort, s nem kis csalódással mondta el, hogy erre az eseményre meghívta Lengyel-Fehér Gyöngyi, a Kelet-Pesti Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyettesét, ő egyéb elfoglaltságára hivatkozva kimentette magát, D. Kovács Róbert Antal polgármestert és a képviselő-testület tagjait, akiktől nem kapott választ, kivéve Kovács Róbert tanácsnok, Stemler Diána képviselő és Iramlós Bence, a Momentum kőbányai elnöke, akik jelenlétükkel válaszoltak.

 

   Az első mondatok Gosztonyi Gáboréi voltak, a humorról komolyra fordított, s erős felütéssel jelezte, itt nem babra megy a „játék!”

 

   Ped Totyik 040– El ne higgyétek már, hogy a béremelés és a státustörvény összeillik egymással! – utalt a kormány félrevezető kommunikációjára, majd így folytatta: – A státustörvény nem előfeltétele a béremelésnek!

 

   Gosztonyi Gábor (képünk) szólt arról is, hogyan nem teljesíti a kormány az EU-nak tett ígéreteket, illetve hogyan igyekszik elmosni azt az ígéretét, miszerint a pedagógusok, az oktatásban dolgozók szerzett jogait nem veszik el.

  

              A dolgok jelenlegi állása szerint ez nem így van,  

 

             a státustörvény kierőszakolásának nem lehet más célja, mint

 

                                    a/ a pedagógushiány eltakarása,

                                    b/ még több költségvetési forrás kivonása,

                                    c/ a pedagógusok elleni bosszú,

                                    d/ a pedagógusok teljes kiszolgáltatottságának erősítése,

                                    e/ a közoktatás totális leépítése

 

   Ped Totyik 133Az előadást Totyik Tamás (képünk) folytatta.  Mondandójának szerkezete szerint táblázatos formában megjelenik a pedagógusokra vonatkozó változás megnevezése, és ebben a rubrikában a PSZ álláspontja. Mellette a vonatkozó hatályos szabályozás olvasható, a harmadik oszlopban pedig a státustörvény adott szakaszának kifejtése.

 

Így például:

 

   A változás témája: egységesítés. Mellette a PSZ álláspontja: Nem támogatjuk az egységesítési szándékot, mert a jelenlegi szabályok módosításával is megoldhatók lennének a problémák.

   A hatályos szabályozás: Kjt., munka törvénykönyve

   A státustörvény hatása: sem a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény (Kjt), sem a munka törvénykönyve nem vonatkozik majd a pedagógusokra.

 

   Totyik Tamás előadása rendkívül részletes volt, a legkisebb ellentmondások sem kerülték el a figyelmét. A diákon – természetesen – néhány szavas, mondatos vázlatok szerepeltek, a szóbeli magyarázatban az adott témát bőven kifejtette.

 

   Hogy milyen sokrétű és mennyi ellentmondás van ebben a törvényben, csak mutatóban szeretnék néhány címszót (önkényesen) kiemelni: a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő (NOKS) foglalkoztatottak gondjai; saját számítástechnikai eszközök ellenőrzése; a munkáltató személyének változása; kinevezés írásba foglalása; próbaidő, felmentés, elbocsátás, fegyelmi eljárás; összeférhetetlenség; a munkaidő beosztása; neveléssel, oktatással lekötött munkaidő; szabadság; minősítési rendszer, előmeneteli rendszer; pótlékok rendszere; végkielégítés; tanítási év; délutáni felügyelet, stb., stb., stb.

   Életbe, sőt, húsba vágó felvetések, melyek közül csak néhánnyal ért egyet a PSZ.

 

Ped Totyik 145

  

   A fórumon elhangzottak alapján nyugodtan mondhatni, hogy Totyik Tamás végső következtetése nagyon fájdalmas, és felrázó: egyidejűleg tartalmazza a sikert és a bukást.  

   A summázás adta a tervet: ezt a fórumot a PSZ országos körútra viszi.

 

   A fórum hivatalos része véget ért; a mintegy 90 fős közönségből sokan elmentek, de az érdeklődés intenzitása nem változott, a további beszélgetés a Kő-Café jóvoltából a kávézóban folytatódott.

 

Ped Totyik 154

 

   A fórumról elmentett élő felvétel készült, IDE kattintva megtekinthető az első rész, a második rész ITT nézhető meg.

*

   A rövid, kivonatos tudósítás végére pedig hadd álljon itt egy nem is olyan régi cikk a Magyar Jelen című oldalról! (Megjegyzem, nem értek egyet a lap szemléletével!) A hivatkozott interjú viszont (interjúalany: Gulyás Anita, pusztavámi tanár) mindenképpen kapcsolódik a fórum tematikájához, mondhatnók bekeretezi Gosztonyi Gábor és Totyik Tamás előadását.

 

Fotó: 10kerkult.hu/OGY