AD-blacklist1

2022
feb.
24

Szeretettel hegedülj!

Írta: Oszvald György

KROO Kallo 322leadPersze, tanácsolt még mást is Kalló Zsolt hegedűművész a mesterkurzusára bejutott növendékeknek és a zenekaroknak február 9-én. A délelőtt folyamán a szólistákkal foglalkozott, míg a délután folyamán három zenekar teljesítményét véleményezte, javítgatta. A húzós és nagyon kemény munka a késő esti órákban ért véget.

  

   Délelőtt öt növendék mutatta be egy vagy több kompozíciós előadását. A szám kicsit csalóka, mert ugyanakkor hat produkció bírálata szerepelt a programban. A feloldás ott van, hogy két növendék egy duettet is előadott.

 

   KROO Kallo 050Konkrétan Pesek Kristóf (a képen balra) és Nagy Konrád (középen), mindketten 6. osztályosok. Kristóf tanára Füzesséryné Dudás Eszter, míg Konrád Gózon Kinga tanárnő növendéke.

   Kristófnál a ritmikai képletek feszesebb, pontosabb előadására és a hangképzésnél a vibrálás technikájára hívta fel a figyelmet Kalló tanár úr. Természetesen, a kifogásolt, javításra szoruló elemeket be is mutatta.
   Konrádot a testtartásra figyelmeztette, mint mondta, a helytelen póz mind a dinamikát, mind a hangképzést befolyásolja. „Úgy játssz, mintha eltáncolnád a darabot!” – magyarázta Konrádnak, s gyakorlatilag ténylegesen is eltáncolta a megkívánt dinamikát. (Konrád Haydn: Menüett című daraját adta elő -a szerk.)

 

   Itt megemlítem Kalló Zsolt egy általános instrukcióját, ami nem csak a klasszikusoknál, de a barokk zeneszerzőknél is jellemző. Mindkét esetben igaz, hogy a jelenkor kottáiban a legnagyobb gondossággal jelölik a megkívánt előadásmódot, ugyanakkor sok minden nincs beleírva a kottákba. Az adott kor zeneszerzői nem jelöltek minden dinamikai, ritmikai, hangulati-érzelmi elvárást, hiszen ők tudták, hogyan kell eljátszani ezeket a kor szokásainak megfelelően.

 

   „A szabályok, zenei előírások keretet adnak az előadásnak, ezeken belül kell alkalmazkodni a stílushoz, a kor szokásaihoz. A kottakép jelzésrendszer, a hangulatok, a dinamika a ti megérzéseitekre alapul. Érezzétek meg a zenében a mozgást.” – magyarázta Kalló tanár úr, miközben szinte eltáncolta, amit mondott.

 

   S hogy visszatérjek a két fiatal zenészhez, a kamaraprodukciójuk – jobbító szándékú – bírálatáról is szólnék. Kalló így összegezte az észrevételeit: „Figyelni kell arra, kinél van éppen a szólam, mert ennek hangsúlyozásából adódik ki a dinamika. És itt sem hiányozhatnak az érzelmek. A zenélés élmény kell, hogy legyen.”

 

   KROO Kallo 166A srácokat két nyolcadikos leányzó követte. Zongor Enikő (képünk) Juhászné Mogyorósi Judit tanítványa, míg Yang Yuchen (jobbra lent) Gózon Kinga növendéke.

 

   Enikő magabiztosan, meggyőző biztonsággal játszott, a segítséget, tanácsot egy technikai elem, a vonó húrokon való átbillentéséhez kapta. KROO Kallo 227A virtuóz előadáshoz annyit fűzött még Kalló Zsolt, hogy ez a mód a lassú játékban is jelen van: itt a virtuozitást a dinamika és az érzelmek adják. Egyébként játékában a szép vonóvezetést és a dinamikát emelte ki Kalló tanár úr.

 

   Yuchennél – látván, hogy a programban Beethowen-Kreisler: Rondino című műve szerepelt – elsőként azt kérdezte, mi jut eszébe erről a zenéről? Némi gondolkodás után jött a válasz, a tánc. – No, de akkor úgy is kell játszani, hiszen a tánc lüktetése adja a dinamikát (itt egy keringő hangzott el -a szerk.) – magyarázta Kalló Zsolt. A produkcióval annyira elégedett volt, hogy meg is tapsolta az előadást!

 

   KROO Kallo 232A nap végén a legifjabb hegedűs, a 2. osztályos Guttmann Szófia - képünk - (tanára: Bordás Eszter) mutatta be Händel: Allegro című opusát.

   Szófia szépen, meglepően biztos vonózással játszott. Kalló tanár úr nála arra hívta fel a figyelmet, hogy mivel barokk zenéről van szó, adott helyeken kell a trilla, még ha ez nincs is jelölve a kottában.

 

   Nem tartom magam szakértőnek a hegedülésben, de az egyértelmű volt számomra, hogy Szófia játéka messze több és jobb, mint azt egy másodikostól elvárni lehetne. A kurzus után meg is kérdeztem tőle, hogy mióta hegedül? Szófia elmondta, hogy már négy éve játszik, s most másodikos a zeneiskolában.

   Kérdeztem azt is, vajon izgul-e, amikor egy neves hegedűművész segít finomítani a játékát? „Nem izgulok, inkább várom, hogy mi történik majd. Mert, ha hibázok valamiben, azt kijavítja a tanár és én jobban fogok hegedülni.” – mondta magabiztosan.

 

   KROO Kallo 255Szerepeltél már színpadon, közönség előtt?

   – Igen, volt már néhány fellépésem.  

 

   Kíváncsi voltam arra is, hogy amikor darabokat tanul, tudja-e, hogy az melyik korból származik, a zeneszerzőt melyik stílushoz sorolják? Kicsit tanácstalan volt, de megemlítette, hogy a szolfézs órán foglalkoznak ilyen témákkal, főleg barokk zenével és népzenével.

 

   – Szinte azonnal átvetted és megoldottad, amit Kalló tanár úr javasolt, kért egyes részeknél. Ennyire gyorsan tanulsz?

   – Hát, igen…, nem volt nehéz, amit Zsolti bácsi mutatott…

   – Mi tetszett a legjobban a tanár úr magyarázataiban? – kérdeztem Szofit. Kicsit tanácstalan volt, így segítettem neki. – Ahogy szinte eltáncolta a zenét, ahogy mutatta, mit vár tőled vagy ahogyan hegedült?

   – Hát, nekem mind a három tetszett – nevetett vidáman.

 

   Az idő gyorsan elszaladt, így elköszöntem Szófiától, s tanárától. Később az ifjúsági zenekarban találkoztam vele; mosolyogva köszönt rám.

   A krónikához tartozik a hegedűsöket kísérő zongorista tanárok teljesítményének méltatása is. Amellett, hogy kiemelkedő előadást láttunk, hallottunk tőlük, nemes alázattal támogatták a fiatalok játékát: Kovács Bernadett, Yamagami Sohei, Martin Bogdan.

 

   Azt hiszem, a délelőtt záró gondolata lehet Kalló Zsolt alapvetése: „Azért hegedülök, mert nekem ez jó, örömet szerez.”

  

KROO Kallo 278

  A Kroó Ifjósági Zenekar - állnak: a négy hegedűs szólista

 

   A délután a zenekarok meghallgatásával kezdődött. Elsőként a Kroó Ifjúsági Zenekar produkciója hangzott el. Vivaldi: h-moll versenymű négy hegedűre szerzeményét adták elő. Kalló tanár úrnak tetszett az előadás, kiemelte, hogy a négy hegedűs szépen váltja a témákat, van dinamikája a játéknak. Annyit kért, hogy – tekintettel a lágy moll hangnemre – vigyázzon a zenkar arra, hogy adott helyeken ne legyen „katonás, túl hegyes” az előadásmód, annak ellenére, hogy vannak staccatos részek. Az érzelmi oldalról pedig azt javasolta, hogy „nem elég szépen játszani, rá kell ültetni az indulatfelhőket a zenére” – mondta. Ezzel együtt „jó hallgatni a zenét” – foglalta össze tömören a véleményét.

   KROO Kallo 422

 

   A Kroó Baroque Ensemble (képünk) szintén Vivaldit játszott: a d-moll kettősverseny hangzott el. Itt is elégedett volt az előadással, javaslatai inkább a finomítást célozták. Kiemelte az érzelmek fontosságát, és kicsivel több „sót, fűszert” kért az előadáshoz. Hangsúlyozta ennél az opusnál is a korábban már elmondottakat: „Nincs beleírva a kottába sok minden, a barokkban evidenciák vannak; ezeket kell megismerni a tökéletes játékhoz” – mondta.

   KROO Kallo 517

  Játékra készen a Kroó Szimfonikus Zenekar

 

   Késő délután kezdődött a Kroó Szimfonikus Zenekar előadása. Kicsinek bizonyult a zeneiskola díszterme, a zongora és az ütősök a színpadon kaptak helyet. Legnagyobb sajnálatomra, csak az első darabot, Liszt Ferenc: Magyar Fantázia című, magyar népi dallamokra írt művét – szólót játszott Kovács Bernadett zongorán – tudtam meghallgatni. Őszintén szólva, lenyűgözött a zenekar játéka. Minden instrukció nélkül is fantasztikusan szólt a zenekar, számomra hatalmas érzelmi sokkot jelentett.

 

   Biztos vagyok benne, Kalló Zsoltot is megfogta az előadás! Elsőként Kovács Bernadett szólóját emelte ki, előadását a fantasztikus jelzővel illette. A zenekar oldaláról nézve pedig azt mondta, hogy „fegyelmezett csapatmunkát” hallott, látott. S ebben, természetesen, Füzesséry Attila karnagynak is döntő szerepe van. Tapasztalatait úgy foglalta össze, hogy „az már Lisztre tartozik, mikor érzem magam a mezőn, madárdal közepette, és mikor egy bálteremben palotást hallgatva.”

   Csak remélni tudom, hogy előbb-utóbb Brahms: Magyar táncok és a Bartók: Magyar képek című sorozatából a II. tételt, a Medvetáncot is meghallgathatom valahol, valamikor a Kroó Szimfonikus Zenekar előadásában!

 

A cikkhez képgaléria tartozik – ITT

fotó: 10kerkult.hu/OGY