AD-blacklist1

2022
jan.
27

Cui prodest – Recsegő laptop miatt rúgták ki az igazgatót

Írta: Oszvald György

Janik farsang 5 8 oszt leadA Kelet-Pesti Tankerületi Központ igazgatója, dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó 2021. május 20-án megszüntette Sós Zsuzsanna, a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetője közalkalmazotti jogviszonyát rendkívüli felmentéssel. A volt igazgató az eljárás miatt pert indított.

 

 

   2021. december elején éppen a laptopon lévő cikkeimet, fotóimat rendezgettem, amikor is egy felugró ablakban megjelent Sós Zsuzsanna egyik facebook posztja. Kicsit érthetetlen volt, mert egy pályázati anyag borítóját több helyen is egy kézzel írott szöveg takarta ki. (Janikovszky János, Janikovszky Éva fia, a Móra Ferenc Könyvkiadó igazgatója ajánlása Janikovszky Éva: Naplóm 1938-1944 című könyvében*)

 

 

   palyazatA pályázat fotója felett ezt olvastam: Tankerületi meghallgatás december 7. 9 óra.

   Perfelvételi tárgyalás december 10. 10,30-kor. Sűrű hét lesz!” 

   Több hozzászólásban jelezték, szurkolnak neki. (Megjegyzem, az összecsúszás másnapra megszűnt, a laptopom volt a hibás.)

 

   Nem tudtam mire vélni a jelenséget, így tőle kérdeztem, hogy mi történt? Mire fel a meghallgatás, mit értsek a perfelvételi tárgyaláson? Kezdeményeztem egy beszélgetést, melyet december közepén sikerült megejteni.

  

   Látván a tanácstalanságomat, azzal indított, hogy:

   „Nem tudta? Kirúgtak. Egyik napról a másikra, rendkívüli felmentéssel!”

   (Hát nem tudtam. Számomra egy hosszadalmasan gyógyuló betegség miatt 2021. a kórházat jelentette, gyakorlatilag megszűnt számomra a külvilág.) Szólni is alig bírtam, csak dadogtam. Hogy-hogy, miért, feljelentette valaki?

 

 

   „Hol is kezdjem? Az általános iskolákban, így a Janikovszkyban is, március elején indult el a digitális oktatás. Az alsó tagozat utolsó jelenléti napján, május 7-én, minden előzetes bejelentés nélkül, rajtaütésszerűen megjelent a tankerületi igazgató, dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó és négy munkatársa. Ez egy pénteki nap volt, nem sokkal a 6. óra előtt. Rám rántotta az ajtót – éppen volt nálam valaki (ez is bekerült a felmentés indoklásába, de erről később szólok) – hogy ő a tankerületi igazgató és az iskola vezetőjét keresi és azonnal mutassam meg, hol a 4.A osztály. 

 

   SósZsAmig odaértünk, megkérdeztem tőle, hogy szülői bejelentés miatt jöttek? Bólintott, hogy igen. Kiderült, hogy a két tanítási nyelvű csoport angolóráját kívánták megnézni. A tartósan beteg angoltanár (a megfelelő engedélyek birtokában) a rendszerbe kapcsolva, otthonról, digitális munkarendben tartotta az órát. Berobogtak a terembe, hátul helyet foglaltak, persze mindenkire a frász jött rá, így a gyerekekre is. Szerintem olyan, a fenntartó részéről meg nem engedhető módon léptek fel, ami a tanulókat megrettentette. Körülbelül öt percig voltak benn, majd az irodámban folytatódott a látogatás. Nekiláttak felvenni egy meghallgatási jegyzőkönyvet. tették ezt úgy, hogy nem tudtam, mit is akartak valójában ellenőrizni. Ők öten voltak, én egyedül, s amikor kérdezősködni kezdtek, mondtam, megyek és behívom a helyetteseimet. Szürreális volt a helyzet, úgy tűnt, mintha az ’50-es években egy kihallgatáson lennék. Elkészült egy jegyzőkönyv, ahol nem ismertették a jogaimat, a kötelezettségeimet. Ráadásul össze-vissza kérdeztek, minden logika nélkül, úgy éreztem, hogy nem tudják, mire is kíváncsiak. Emiatt hétfőn elküldtem egy jegyzőkönyv kiegészítést, ahol ezeket is leírtam, és megmagyaráztam, amit problémaként vetettek fel. Mert az is felmerült, hogy mi nem léptünk be (így, királyi többesben) online órák ellenőrzésébe a digitális oktatásban. Megjegyzem, az e-KRÉTA rendszerben fellelhetők a belépési linkek, de velem szemben sem a Klebelsberg Központ, sem a Tankerület semmilyen elvárást nem támasztott, kötelességet nem írt elő. Ennek ellenére minden esetben, ha ez szükséges volt, a tanulónak adtam laptopot, az informatikus beüzemelte, bekapcsolta a gyereket órába. Ezeket láttam, ott voltam, s nyugtáztam, működik a rendszer. Másfelől pedig éves ellenőrzési tervvel rendelkezünk. (a képen Sós Zsuzsanna)

 

   Majd néhány nap múlva (15 napon belül) a helyetteseim és én kaptunk egy imélben küldött értesítést, hogy május 20-án 14:00 órakor jelenjünk meg a Tankerületi központban. Bevallom, hibát követtem el, mert nem kérdeztem rá, hogyan hagyhatja el az iskolát egy időben mind a három vezető, nem tudakoltam, milyen témában hívnak, ahogy ez a jegyzőkönyvben sem volt feltüntetve, hogy konkrétan mit akarnak ellenőrizni, mit tartanak problémának.

   Engem Varjuné szobájába hívtak be, ahol rajta kívül az ügyvédjük és a HR vezető tartózkodott. Elém tettek egy közös megegyezéssel történtő megszüntetést, és egy rendkívüli felmentést. Ez utóbbiban az állt, hogy május 20-ai hatállyal, rendkívüli felmentéssel közalkalmazotti jogviszonyomat megszünteti. Indoklásként 3 pontot sorolt fel (ezekről kicsit később szólok – a szerk.). Egyik iratot sem írtam alá, így készítettek egy jegyzőkönyvet, hogy nem vettem át az azonnali felmentést, és kipostázták. Egyik pillanatról a másikra szűnt meg 33 év után a közalkalmazotti jogviszonyom, melyből 25 évet töltöttem a Kőbányai Janikovszky Éva Általános Iskolában.

   A helyetteseket is behívták, s a felsős igazgatóhelyettes elvállalta, hogy megbízott intézményvezetőként dolgozik a következő naptól. Én is, és a nevelőtestület egy csoportja is mindezt megírtuk Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnökének és Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkárnak; mindketten válaszoltak. A lényeg, hogy mivel munkaügyi pert indítottam, nem kezdeményeznek kivizsgálást, sőt, egy esetleges perenkívüli megegyezésben sem vállalnak semmilyen szerepet.”

 

   Nos, itt ért véget Sós Zsuzsanna kirúgása. Egészen pontosan, nem ért véget, mert a perenkívüli eljárás során Zsuzsa az ügyvédjével pontosan kiszámolta, hogy milyen jogcímen pontosan mennyi pénz jár neki, melynek durván harmadát ajánlotta a Tankerület, így újabb egyeztetést tartottak. A legfrissebb információ, hogy nem történt megállapodás. Ennek következménye: a per a munkaügyi bíróságon folytatódik.

  

Janikovszky ground 183

  Iskolazászló avatás, az új játszótéri eszközök premierje - 2018

 

   Mielőtt néhány okiratot elemeznék, elmondanám, hogy a korábban kiírt pályázatot, melyre Sós Zsuzsanna is adott be anyagot, eredménytelennek minősítették. Ez a tény meglehetősen érdekes következtetésekre ad okot.

*

Hát, lássuk a medvét!

 

   dr Varjuné dr Fekete IldikóA legfontosabb a rendkívüli felmentés. A tankerületi igazgató, dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó (képünk) munkaköri leírásában (a Kelet-Pesti Tankerületi Központ SZMSZ) szerepel a 7. oldal II. Fejezet, 4. pont, 5.§ (2) bek. j) pontjában: a tankerületi igazgató A Központ útján javaslatot tesz a miniszter részére a fenntartásában lévő köznevelési intézmény vezetőjének megbízására, megbízásának visszavonására, előkészíti és a Központnak megküldi a köznevelési intézmény vezetőjének kinevezésére, megbízására és megbízásának visszavonására irányuló munkáltatói intézkedés dokumentumait.”

 

Tehát a sorrend:

   1. A tankerület igazgatója megírja a vezetői megbízás visszavonására vonatkozó javaslatot, a rendkívüli felmenést, csatolja hozzá az kirúgást eredményező vizsgálati jegyzőkönyvet, határozatot, stb., majd értesítve a Klebelsberg Központ elnökét, megküldi a vezetői megbízás visszavonására vonatkozó javaslatát és a csatolt dokumentumokat a miniszternek. (Jelen esetben – tudomásom szerint a visszavonásra jogosított Maruzsa Zoltán államtitkárnak.) 2. EMMI (államtitkár) visszavonja a megbízást 3. Tankerületi igazgató kézbesíti a kirúgást.

   Nem így történt. Varjuné előbb kézbesítette (Sós Zsuzsanna május 25-én vette kézbe a felmentést), majd csak utólagosan küldte el a felmentési dokumentumot az említett két szervnek! És ez bizony hiba!

 

   Éppen ezért levelet írtam Maruzsa Zoltán államtitkárnak. Ebben azt kértem, nevezzék meg pontosan a vezetői megbízás visszavonására és a felmentésre vonatkozó dokumentáció iktatási/beérkezési és/vagy postázási dátumát. Ha és amennyiben ez a dokumentáció a felmentett vezetőnek megküldött dátum után lett postára adva, akkor kezdeményez-e fegyelmi kiszabását Varjunénak. Ha nem, miért nem, ha igen, milyen fokú a fegyelmi?

 

   Én az államtitkár helyében (ld.: Sós Zsuzsanna panaszt tett, és választ is kapott.) visszadobtam volna a felmentési dokumentációt annak tartalmi vizsgálata nélkül, tekintve az SZMSZ-ben írt munkaköri leírás megszegését! Vajon miért nem így történt? Vajon Hajnal Gabriella elnök asszony sem érzékelte a jogsértést?

   Ha választ kapok a kérdéseimre, azonnal frissítem a cikket.

 

   A felmentés indoklása

 

   Itt segítségül hívom a Janikovszky iskola tantestületének 2021. május 21-én tartott tájékoztatásról készült Feljegyzést. A tantestület méltatlannak és megalázónak minősítette a Tankerület eljárását.

   „Miért fosztották meg a közalkalmazotti jogviszonyától [ti. Sós Zsuzsannát], ha mint igazgató követett el dolgokat, akkor miért nem csak, mint igazgató lett felmentve? Miért nem lehetett hagyni, hogy nyugodtan fejezzük be ezt a tanévet? Milyen panaszok érkeztek Sós Zsuzsanna ellen? Szeretnénk tisztán látni! A gyerekek és a szülők is megnyugtató válaszokat szeretnének.” kérdezték. A válasz meglepő volt. „A vezetői irányításra érkeztek panaszok. Többet nem mondhatok, mert Sós Zsuzsanna bíróságra viszi az ügyet, folyamatban lévő ügyről, nem beszélhetek, a bíróság majd dönt. Mindent dokumentálni tudunk. Négy év alatt gyűltek össze dolgok.” – felelte a tankerületi központ igazgató asszonya.

 

   Hogy mi van? Mi az a négy év? Nem lehet nem meglátni az ellentmondást. Négy év – vélelmezett – vezetői hibáit kívánta a rendkívüli felmentéssel „honorálni”? Akkor nem is a három pontba foglalt felmentési indoklás az ok? Hogy is van ez? Egy ismert stand upos bemondása szerint a gyerek kapott két pofont az elkövetett csínyért. Miért kettőt kaptam, csak egyet hibáztam? – így a kérdés. Hát, mert úgyis hibázol egyet rövidesen, azért – így a replika.

   Varjuné válasza egészen más háttérre enged következtetni, adott esetben a személyes ellenszenv sem kizárható.

 

   És hogyan is kell érteni azon kijelentését, hogy „a vezetői irányításra érkeztek a panaszok”? Kérdések sora adódik: Milyen tartalmú panaszok érkeztek, hogyan vannak dokumentálva? Hogyan érkeztek a panaszok: telefonon vagy írásban? Rögzítették-e, lejegyezték-e a telefonos bejelentést? Egyszerre érkeztek-e a panaszok vagy adott időközönként? Történt-e bármilyen intézkedés egy-egy panasz után, van-e ezekről jegyzőkönyv? Ezek hiányában (vagy, ha vannak ilyenek, adott estben példálózó felsorolás híján) vajon hitelesnek tekinthető-e Varjuné válasza?

   IskolazászlóA rajtaütésszerű ellenőrzés indokaként pedig azt hozták fel, hogy azt telefonos szülői bejelentésre rendelték el.

 

   „Az ellenőrzés alapja egy telefonos szülői bejelentés volt, amely során jelzés érkezett a digitális oktatás 2021. április 19. napját követő folytatásáról, valamint az oktatás során szülői szemmel tapasztalt felkészítés hiányosságairól.”áll a felmentési okiratban.

  

   Erre a bejelentésre is érvényes, hogy rögzítették-e, ha nem, akkor készült-e – frissiben, hogy el ne felejtsék – egy memó a bejelentésről.

 

   Amit vizsgáltak a tankeresek, és ezt okiratba is foglalták, az semmilyen összefüggésben nem áll a hivatkozott szülői bejelentéssel!

   Ha a szülői bejelentés arra figyelmeztet, hogy április 19-e után nem lehetett volna digitális oktatást tartani akkor azt kellett volna vizsgálni, hogy miért tartottak és milyen feltételekkel tartottak online angolórát. Nahát! Az írás korábbi részében Sós Zsuzsanna jelezte, hogy a beteg angoltanár minden online oktatási feltételnek megfelelt.

   Mit kell érteni a „szülői szemmel tapasztalt felkészítés hiányosságairól” alatt? Mikor tapasztalt és mit tapasztalt a szülő? Hol tapasztalta? Továbbá: milyen felkészítésre gondolt a szülő? Tisztázták-e a Tankerület vezetői ezen szülői észrevétel valós tartalmát? Vajon a Tankerület vezetői mit értenek a „felkészítés” alatt?

 

   A felmentés indoklásának első pontja kitér a technikai gondokra (vajon erről beszélt a szülő? – nem tudni, mert erről semmilyen dokumentum nem szól.) Ezt írják: „a hálózati kapcsolat hiányosságai miatt az órán elhangzott anyag a hang szakadozása miatt többször érthetetlen volt, megismétlésre szorult, mind az órát tartó pedagógus, mind a diákok részéről” Vajon honnan tudták a tankeresek, hogy a hang szakadozása „a hálózati kapcsolat hiányosságai miatt” következett be? Informatikai szakértők voltak a jelen lévők? Vizsgálták-e, hogy a hálózati hiba az iskolai rendszerben volt vagy éppen a tanárnő otthonában telepített hálózatban? Engedjék meg, hogy felvessek egy lehetőséget. Mi van, egy vagy több laptop, asztali PC memóriájának kapacitása, pontosabban a kapacitás hiánya az ok? (Én sem vagyok szakértő, lehet, hogy ostobaság a feltételezés.)

 

   TáblaÉs itt szeretnék egy kérdésekbe burkolt eszmefuttatást tenni! Egyáltalán: vizsgálta-e bárki, hogy mi az oka a hivatkozott hálózati zavarnak? Egyszeri vagy hosszabb ideje fennálló anomália? És ha ki is derítik az okot, vajon az igazgató felel a hibáért? Nem a fenntartó vagy a szerződött karbantartó? Esetleg senki, mert a hiba keletkezése vis maior? Elvárható-e az igazgatótól vagy az órát vezető tanártól, hogy felismerje és minősítse a hibát, majd ennek alapján a hiba elhárítását kérje? Ha a nyitott ablak és egy nagy zajjal az iskola fölött elszálló repülő miatt kell visszakérdezni, mert nem érthető a válasz, vajon a pedagógus a pilóta vagy a repülőgép tervezője hibáztatható? Csak azt ne mondják, hogy zárják be az ablakot! Vajon felróható-e a tanárnak, ha inkább többször is rákérdez a hangkimaradás miatt nem hallott részekre, mintsem megszakítsa, befejezze az órát?

 

   Az indoklás 2. pontja eléggé zavaros. Hogy az intézményvezető vagy a helyettesei hogyan ellenőrzik az online oktatást, arra korábban adott már választ Sós Zsuzsanna, mikor az e-KRÉTA rendszer linkjeiről beszélt. Másfelől hadd kérdezzem, ha ellenőrizni akarok egy online órát, be kell-e lépnem a rendszerbe? Ugyanis, ha van előttem egy laptop, amelyen az osztott képernyőn látszik, kik vannak a rendszerben, és mind a laptop előtt ülő diák, mind az oktató hangja is hallatszik, és látom, hallom, mikor ki kapcsolódik be az órába, akkor én nem tudom az éppen zajló eseményeket követni? Uram bocsá’ – ellenőrizni? Mivel látom, hallom, hogy mi zajlik meg tudom állapítani, hogyan tanít (kérdez, javít, magyaráz, stb.) a tanár, illetve milyen a gyerek tudása. Vagy nem így van? Vállalom, ha butaságot mondtam.

   Ami azt illeti, az ellenőrzésen jelen lévő és a digitális órába belépni nem tudó igazgatót és más iskolai pedagógusokat megkérdezték-e a tankeresek, hogy miért nem tudnak belépni? Jó lenne tudni, ha elhangzott a kérdés, mit válaszoltak!

 

   A 3. pont is érdekes. Az indoklás csak azt állapítja meg, hogy milyen kivételekről szól a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 18§ (1) bekezdése, ha valaki a védett időszakban egy intézménybe be kíván lépni. Majd megállapítja, hogy az igazgatói irodában tartózkodó személy jogellenesen van ott. Sós Zsuzsanna szerint a tankeresek nem kérdezték az illetőt, hogy ki ő és miért, milyen jogon van ott?

   Én megkérdeztem az igazgató asszonyt, gondolom, a tankereseknek is elmondta volna, sőt olyan részleteket is, amikhez nekem semmi közöm. Magyarázatát jómagam kielégítőnek találtam: „az illető jogszabályi kötelezettségét teljesítette az iskolai Arany-Bánya Alapítvány elnökének jogi megbízottjaként. Feladata pedig a néhány nap múlva esedékes kuratóriumi ülés napirendjeinek egyeztetése volt az igazgatóval.”

  

Janikovszky ground 579

 

   Hát, röviden (elnézést, kedves olvasó, ez vicc volt), mert ettől rövidebben nemigen lehetett volna bemutatni egy abszurd helyzetet.

   És, hogy alkalmas-e vezetőnek Sós Zsuzsanna? Szerintem igen, mert jónéhány iskolai, köztük országosan is kiemelkedőnek minősülő rendezvényükről tudósítottam az elmúlt években, s ezeket nemigen lehetett háttéranyagok nélkül megírni.

 

   A fenti elemzésből adódó kérdéseimet feltettem a Kelet-Pesti Tankerületi központ igazgatójának. Érdeklődtem afelől, hogy a hivatkozott, négy év alatt összegyűlt vezetői hibák miatt született-e meg a felmentés vagy a szülői telefonos bejelenést követő vizsgálat eredményeként. Ugyanis, ez utóbbi szerepel a felmentési határozatban, a négy év „bűnei” egyik pontban sem szerepelnek. Kérdeztem, hogy nem érzik-e az ellentmondást abban, hogy a tantestület előtt az hangzik el, nem foglalkoznak a telefonos bejelentésekkel, ugyanakkor a felmentő okiratban egy telefonos szülői bejelentésre hivatkoznak. Kérdeztem még azt is, hogy melyik napon és milyen módon küldték el Maruzsa Zoltán államtitkárnak jóváhagyásra a vezetői megbízás visszavonására összeállított felmentési dokumentációt?

   Amint választ kapok a kérdéseimre, frissítem a cikket.

   Sőt, ha belátható időn belül nem érkeznek meg a válaszok, közölni fogom az eredeti kérdéseimet is.  A fejleményekről természetesen tájékoztatni fogom az olvasókat.

 

fotó: 10kerkult.hu/OGY; Sós Zsuzsanna; kk.gov.hu/keletpest


*/ Janikovszky Éva: Naplóm 1938 - 1944 című kötetét fia, Janikovszky János, a Móra Ferenc Könyvkiadó igazgatója ekképpen dedikálta Sós Zsuzsannának:

   „Kedves Zsuzsa, köszönöm, hogy felnevelted, megvédted és átmentetted a Bányából a Kápolnába a Janikovszky Éva Iskolát. Hálával, tisztelettel, szeretettel, barátsággal meg minden egyébbel a legigazgatóbb nőnek. János. 2020.11.30.”