AD-blacklist1

2020
szep.
06

Odakozmált ígéret

Írta: Oszvald György

perlacsa 294Július közepén volt igazán hír, hogy az iskolaőrség lehetőségeit kihasználva, Kőbányán egyetlen középiskola kérte iskolaőr jelenlétét. A Giorgio Perlasca Szakgimnázium és Szakközépiskola szerepelt az EMMI hivatalos listáján. A hír helyi viszonylatban érdekesnek ígérkezett, ezért igyekeztem bővebb információkhoz jutni.

 

Az iskolaőrség külön rendészeti szervként, a rendőrség irányítása alatt jön létre, feladata azon intézmények belső rendjének fenntartása lesz, amelyekben erre leginkább szükség van. Az állami intézményfenntartók felmérése és az intézményvezetők kérése alapján az ősszel 491 állami fenntartású intézmény feladatellátási helyén indul el az iskolaőrség működése, ezek közül 288 köznevelési és 203 szakképzési intézmény.

 

   A 10.kerület.ittlakunk.hu július 15-ei híradása szerint egy kőbányai iskolában lesz iskolaőr, konkrétan a Maglódi úti Budapesti Gazdasági SZC Giorgio Perlasca Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában.

  

perlasca

  A Giorgio Perlasca a 18. sorszám alatt szerepel az EMMI listáján

 

   A hírt olvasva – durván egy hónapos késéssel – telefonon kerestem az iskola igazgatóját, hogy bővebb információhoz jussuak. Az interjú kérésem meghiúsult, sem a telefon, sem a személyes kérdezés nem volt aktuális: az igazgató éppen szabadságra ment, a helyettese pedig konzultálni szeretett volna. A javaslatoát elfogadtam, s külön-külön e-mailben írtam meg a kérdéseimet dr. Horváth Endre igazgatónak és Barta Angéla igazgatóhelyettesnek augusztus 17-én.

    

     • Bár a szakma vitatja egy „kvázi-rendőr” jelenlétét az oktatási intézményekben, mégis van, ahol ezt szükségesnek tartják. A Perlascában miért kell iskolaőr? Olyan rossz a diákok viselkedése, mondjuk így: magatartása, stílusa, egymáshoz, tanáraikhoz való viszonya, hogy ez a döntés szükséges volt?

     • Hány főt terveznek?

     • Mikor és ki döntötte el, hogy jelzik az igényt?  Egyszemélyi igazgatói vagy tantestületi döntés született? Ha közösségi döntés született, milyen volt az igenlés-elutasítás aránya (fő vagy %)?

     • Kaptak-e információt a szülők (nem tudom van-e ilyen az iskolában, akár szülői munkaközösség vagy valami hasonló) a döntésről, be lettek-e vonva a döntési folyamatba?

     • Ugyancsak nem tudom, van-e, működik-e az iskolában diákönkormányzat, ezért az is kérdés, hogy ha van, be lett-e vonva a döntésbe?

    • Csak egy főre adtak le igényt, vagy többre? Ha ez utóbbi, akkor hány főre?

    • Amennyire ismerem az iskolát, elképzelhetőnek tartom, hogy ha a diákok bármelyike is valamilyen „intézkedést” kívánó eseményt követ el, nem feltétlenül egy jól látható helyen teszik azt. Hogyan szerez majd tudomást az iskolaőr erről? Van-e, lesz-e bárki felelős, hogy értesítse? Ebből az is következik, hogy bizonyára vannak terveik az iskolaőrrel (eggyel vagy többel) való együttműködésre, vélhetően kialakítottak vele (velük) szemben valamilyen elvárást. Kérem, hogy erről akár bővebben is essen szó, akár pedagógiai oldalról, akár szociális vagy morális oldalról.

    • Végül, örömmel veszek minden egyéb információt, ami gazdagítja a tervezett cikket.

 

   A válasz e-mailben jött, 08.17-én, Barta Angéla igazgatóhelyettes kért egy hét türelmet.

 

   „Tisztelt Oszvald György!

Köszönjük megkeresését. Egyeztetjük a lehetőséget, a jövő hét elején jelentkezni fogunk.

Üdvözlettel: Barta Angéla igazgatóhelyettes”

 

   Eltelt a hét, majd még egy, végül szeptember 4-én úgy gondoltam, csak volt annyi idő, hogy választ kapjak, mivel a téma továbbra is aktuális. Telefonáltam, sajnos rossz időpontban kerestem az igazgatóhelyettes asszonyt, s bár ígéretet kaptam egy munkatársától, hogy visszahív, de a telefon helyett egy e-mail érkezett. Ez:

 

   „Tisztelt Oszvald György!

Köszönjük megkeresését. Egyeztettük a lehetőséget, jelenleg nem aktuális az interjú.

További jó munkát kívánok!

Üdvözlettel: Barta Angéla igazgatóhelyettes”

 

   Szomorúan állapítom meg, hogy odakozmált az ígéret (ha nem érdeklődöm, talán válasz nélkül is maradok), s nem értem, vajon mi lehet az akadálya, hogy néhány egyszerű kérdésre nem volt hajlandó, nem mert vagy nem akart válaszolni az iskola két elsőszámú vezetője. Hadd ne találgassak a miértről, bár elképzelésem, sejtésem van!

 

fotó: 10kerkult.hu/archív;

 


Az iskolaőrség bevezetésére vonatkozó törvényjavaslatot a parlament július 3-án fogadta el, így 2020 szeptemberében az erre kijelölt köznevelési és szakképzési intézményekben elkezdheti működését az iskolaőri hálózat. 

   Az iskolaőr kényszerítő eszközzel rendelkező, sajátos jogokkal felruházott személy, aki közfeladatot ellátó személynek minősül, és rendőrségi alkalmazott. Az iskolaőrnek joga lesz például:

   a veszélyesnek ítélt diákot leállítani, igazoltatni;

   ha olyanná válik a helyzet, rendőröket hívni a diákra;

   elvenni az érintett diáktól azokat a „bizonyítékként felhasználható” tárgyakat, amikkel elköveti a cselekményt;

   testi kényszert alkalmazhat a diákon; 

   bilincset tehet a diákra; 

   rendőrbotot és „vegyi szert”, feltehetően gázspray-t is használhat ellene.

   Lesz szolgálati igazolványuk és jelvényük, de egyenruhájuk is, iskolaőr felirattal. Fontos pont, hogy az iskolaőrök csak az iskolák területén, tanítási időben intézkedhetnek, és állandóan ott lesznek a problémásabbnak ítélt iskolákban. A szeptemberi munkába állás feltétele rövid, egy hónapos képzésen való részvétel és megfelelés a képzés befejeztével.