AD-blacklist1

2018
jún.
20

Könyvbemutató – kamaraszínházi módon

Írta: Oszvald György

FSZEK book prezi 021leadKülönleges történelmi regényt mutatott be a Kőbányai könyvtárban Marsall Ágnes újságíró. Dr. Szele György, Amerikából hazatért orvos Egy Széchényi varázsa című kötetének csúcspontjait „rendezte nézők elé” Sinkovits-Vitay András színművész közreműködésével.

 

  

 

„Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen énbennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És, ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és, ha egész hitem van is, úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyökről, szeretet pedig nincsen énbennem, semmi vagyok.” (Pál apostol korintusiakhoz írt első levele, a szeretet himnusza)

 

   A vendégeket Földényi Krisztina, a Kőbányai könyvtár munkatársa köszöntötte, majd röviden szólt arról, mire is számíthat a „nagyérdemű” a következő órácskában. Elmondta azt is, hogy a Kőbányai könyvtár a főváros egyik legnagyobb kulturális intézménye; a könyvtári alapszolgáltatásokon túl számos más jellegű művészeti, közéleti és szabadidős programnak ad otthont. Mint ez a mai, különlegesnek ígérkező könyvbemutató is. A kedves szavak után Marsall Ágnes, a bemutatásra váró kötet szerkesztője vette át a szót, s nagy hozzáértéssel vezette végig Szele doktor élettörténetét.

 

   FSZEK book prezi 083A doktor úr botjára támaszkodva lépett a könyvbemutató apropóján kicsit átrendezett térbe. Egész lénye, megjelenése a sokat tapasztalt ember nyugodtságát, magabiztosságát sugározta. Ehhez – a szinte áhítatos – hangulathoz kiválóan illeszkedett Sinkovits-Vitay András (képünk) merőben elütő karaktere, bármilyen furcsán is hangzik ez a kijelentés.

   A látszólagos ellentmondás azonnal feloldódott, mikor ujját felemelve, szemüvege felett a szép számú érdeklődőre tekintve felolvasta a regény első részletét. Hangja, beszédstílusa, szuggesztív előadásmódja ugyanazt a nyugalmat sugározta, mint dr. Szele György megjelenése.

 

   A könyvbemutató alatt úgy éreztem, mintha egy színházi előadáson ültem volna: a színészek a számukra aktuális végszót hallva azonnal reagáltak, folyamatos volt a szövegmondás, sorjáztak a történetek, egyetlen hosszú szín tanúja voltam. Pedig egészen másról volt itt szó.

 

   Egy kiválóan szerkesztett, a lényeget kiemelő részletek hangzottak el Marsall Ágnes narrációjával, melybe a meghatározott ponton kapcsolódott be Sinkovits-Vitay András és maga szerző. Az, hogy dr. Szele György lényegében a „darabban” Marsall Ágnes interjúalanya volt, egy cseppet sem zavarta az illúziót.

 

   FSZEK book prezi 142Érzéseimet a bemutató után elmondtam Marsall Ágnesnek (képünk), s arról kérdeztem, mennyi munka van abban, hogy egy ilyen „remekmű” szülessen?

 

   – Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nemcsak a könyvet szerkesztettem, de 30 éves rádiós szerkesztői, újságírói múlttal is rendelkezem. Így viszonylag gyorsan összeállt a terv, könnyű volt megtalálni a kulcsfontosságú részeket. Másfelől pedig szinte adta magát, mi az, amit nekem kell mondanom, és mi az, ahol a főszereplőt kell megjeleníteni.

 

   A könyvismertető után az egyik jelenlévő azt tudakolta, miért éppen az lett a kötet címe, ami, és a benne szereplő hölgy valóságos-e?

   FSZEK book prezi 269Szele György (képünk) elmondta, először angol nyelven írta meg a könyvet, s az angol cím, From Hungary With Love (Magyarországról szeretettel) az Államokban ütős volt, „a Nyugatnak volt írva, hogy olvassák el az új képet a magyar gondolkodásról, a magyar lélekről, a magyar erkölcsről, de a magyaroknak nem mondott volna semmit.”

 

   Így egy valós személyt, egy Széchényi-lányt, akinek egy egész fejezetet szentelt a könyv második részében, állított a középpontba, a szerző, s választotta a magyar változat címéül. Ugyanis a fiú főszereplő a hatása alá kerül, s történetük a regény további részében összefonódik. (Hadd tegyem hozzá – s minden gonoszkodás nélkül – az örök francia szállóigét: Cherchez la femme!) A borítókép pedig Szolnokon, a Tisza hídról lett fotózva.

 

   Marsall Ágnes hozzá fűzte, amikor lektorálta a kötetet, feltette ő is a kérdést, miért Széchényi Kornélia, a könyvben Lia, aki csak a könyv végén jelenik meg, lett a cím? „De ezt a kérdést a doktor úr egyszerűen nem hallotta meg.” – mondta nem kis derültséget keltve. Majd így folytatta: – Válasz híján arra jutottam, hogy emléket kívánt ezzel állítani egy nőnek, akit nagyon szeretett, annak a nőnek, aki a felesége volt.

  

FSZEK book prezi 214

 

   „Ez a történet egy fiatal magyar diákról szól, aki átélte a második világháború borzalmait, a légitámadásokat, szülővárosának bombázását és Budapest ostromát. Szovjet katonák hurcolták el 1945. februárjában mint hadifoglyot. A náci megszállás idején, családjával együtt, aktívan segítette zsidó honfitársait. A háború után évekig élt a szovjet kommunista terror elnyomása alatt. Hamis vádak alapján börtönbüntetés fenyegette, s hogy ezt elkerülje, áldiagnózis segítségével egy tüdőszanatóriumban talált menedékre.

   Az 1956-os forradalom alatt sebészként dolgozott Budapest egyik kórházában, ahová a harcok kitörése után az első áldozatokat szállították. A szabadságharc brutális vérbe fojtása után menekülni kényszerült.

   Azokban a nehéz időkben hite, istenszeretete, a családja, a barátai és embertársai iránt érzett szeretete éltették. S még valaki, akinek varázsa betöltötte a szívét, lelkét örökre. Soha nem adta fel a reményt, kitartással küzdött, hogy szabadságban élhessen.”

 

   FSZEK book prezi 146Dr. Szele György azt kérte a dedikálás előtt, hogy „ha olvassák a könyvet, akkor azt érezzék, hogy a főszereplő fiatalember milyen közel van Istenhez. Neki az Isten nem valami földöntúli, felhőn ücsörgő szakállas valaki, akitől félni, reszketni kell, hanem egy jó barát, aki ott van mellette, s ha kell, tanácsot ad neki, néha megfeddi, de mindig megbocsájt neki. Szereti őt, és vágyik a szeretetére.”

 

   Úgy érzem, többet kaptunk, mint egy szimpla könyvbemutató. Történelmet, s ebben a történelemben egy embert, sorsán keresztül pedig emberi tartást ismerhettünk meg. Azt az embert láttuk, aki képes volt idegen honban új életet kezdeni, majd, amikor mindenki más kényelmesen elnyújtózkodott volna az öblös fotelben, ő otthonról haza tért.

  

Cikkünkhöz képgaléria tartozik ITT

fotó: 10kerkult.hu/OGY

 


A szerzőről

   A szerző tizenhat évesen, diákként élte át a második világháború borzalmait, a légitámadásokat, szülővárosának bombázását és Budapest ostromát. Hosszú heteket töltött családjával együtt egy összeomlott bérház pincéjében, éhezve, nélkülözve. Amikor a szovjet katonák fogságba ejtették, csodával határos módon menekült meg. A háború utáni kommunista diktatúra éveiben is megtartotta Istenbe vetett hitét, és soha nem adta fel a szabadságért folytatott küzdelmet. 1956-ban, a magyar szabadságharc brutális vérbe fojtása után menekülni kényszerült. Amerikában találta meg új otthonát. Egy Washington D. C. környéki kórháznak volt az aneszteziológus-és intenzív-szakorvos vezetője, közel harminc éven át. Miután a kommunista rendszer összeomlott, 1991-ben egy USAID pályázat révén, egy több millió dolláros amerikai kormánytámogatásból, kardiológiai partnerkapcsolatot épített ki két amerikai kórház és a budapesti Szent Ferenc Kórház között. Miután nyugalomba vonult az aktív orvosi praxisból, visszatért szülővárosába, Szolnokra, hogy megírja ezt a történetet úgy, ahogyan azt egy fiatal magyar fiú élte át. Ez a történelmi regény először angolul jelent meg az Egyesült Államokban, 2015 tavaszán, From Hungary With Love címmel, és igen nagy elismerést váltott ki olvasóiból. A szerző most újraírta regényét magyar nyelven Egy Széchényi varázsa címmel. S reméli, hogy ebben egy olyan képet tud felmutatni a magyar lélekről, amelyben a szeretet Isten és embertársaink iránt nem csak palástolt erény, az igaz hazaszeretetet nem csúfítja sovinizmus, s jobban boldogít adni, mint kapni – hogy végre jó szándékai révén ítéltessék meg ez a nép, s ne a hibái alapján. E regény tanulsága, hogy soha ne adjuk fel a hitet s a reményt, hogy elérjük céljainkat! (Püski Kiadó)


Álljon mellénk, támogassa a szerkesztőség munkáját, hogy fejlődni tudjunk, hogy színesebbek lehessenek cikkeink! A részletekért kattintson a képre!

tamogato tabla 400px