AD-blacklist1

2015
okt.
26

Hát akkor ki vagyok én?

Írta: Oszvald György

szoborkiallitas.open 099leadHorváth György fazekas-szobrászművész kisplasztikáiból nyílt kiállítás Nem vagyok kortárs művész címmel a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Körgalériáján október 21-én. A különös életútat bejárt művészt Csillik Blanka, a Press Szó főszerkesztője mutatta be a közönségnek.

 

 

Ha egy ma élő és alkotó fiatal művész azt kiáltja a világba, hogy nem vagyok kortárs művész, akkor vajon ki és mi lehet ő? Ez egy fogas kérdés, s a rendkívül izgalmas kiállítás sem ad egyértelmű választ a kérdésre…

 

„Korábban is voltak kiállításai, de egyikre sem emlékszik szívesen. A sokoldalú, művészként és karatésként egyaránt tehetséges budapesti Horváth György eleinte csakazértis alapon választotta a fazekas szakmát. Mára hétköznapi munkája mellett agyagszobrokat és használati tárgyakat készít, oktat, kiemelkedő eredményeket ér el karatéban. No és időnként elvonul a világ elől a Bakonyba, hogy indiánként éljen…” – írta róla press-szo.com oldalon Búcsú Adrienn az idén márciusban, Horváth első Körgalériás kiállításán.

  szoborkiallitas.open 028Most októberben Csillik Blanka, a Press Szó főszerkesztője igyekezett az érdeklődők segítségére lenni a kérdés megválaszolásában. Mert a kérdés azért ott lebeg, ki is Horváth György, ha nem kortárs művész? (Képünkön balról: Csillik Blanka, Molnár Flóra, Horváth György)

 

   Elsőként dr. Murai Gábor, a Kőrösi kulturális központ munkatársa, a kiállítás szervezője mondott el egy poémát, nem elvéve Csillik Blanka kenyerét. Az írás talán – fő gondolata – irányt ad, hogyan is vélekedjünk Horváth tiltakozásáról: „…egy halálunk, egy életünk, szólni nem lehetetlen, a művészet nevében, a művészet hevében szót kérünk elnökünk, mert a művészet eltörölhetetlen.”

   Csillik Blanka egy rövid bevezetőben elmondta, újságíróként kicsit másként állt hozzá Horváth György szobraihoz, mint egy művészettörténész. De – lévén Horváth jó barátja – hosszabb időn át faggatta, mit kell érteni azon, hogy nem vallja magát kortárs művésznek.

   – Az derült ki a sok és hosszú beszélgetésből, hogy nem egy hatásvadász szólamra gondol, hanem sokkal inkább egy nagyon konkrét tendenciát vet el. Azt, hogy a kortárs művészetre, mint címke, sok minden ráragasztható. Annyira kiterjedt, hogy olyan műveket is elfogadnak erre hivatkozva, melyek nem biztos, hogy művészi értékeket hordoznak. Éppen ezért Gyuri választott útja a nehezebb: kiáll egy konkrét stílus mellett, melyet maga választott és ezt képviseli – adott egyfajta magyarázatot a címre.

 

   szoborkiallitas.open 042

  A megnyitó résztvevőinek egy csoportja, középen dr. Murai Gábor

 

  Horváth György azt nyilatkozta korábban, hogy közel áll az expresszionizmushoz, bár nem kíván semmilyen stílust képviselni. Azt viszont vallja, hogy az alkotó a maga belső érzéseit fogalmazza meg, így talán rá lehet fogni, hogy expresszionista, de a megvalósítás eszközei már nem sorolhatók ide.

   szoborkiallitas.open 079Csillik Blanka elfogadja Horváth érvelését, de megjegyzi, az alól nem vonhatja ki magát, hogy velünk él, közöttünk él, most él, így része és részese a „kortárs” értelmezésnek.

– Annál is inkább – fejtegette Csillik –, mert témáit a jelenkorból veszi. Hatással vannak rá a minket körülvevő világ politikai rendszerei, a társadalmi visszásságok és ezekre nagyon erősen reflektál. Ugyanakkor jelen vannak az érzelmektől fűtött, elmúlást, pusztulást idéző alkotások is, ezáltal elmondhatjuk, hogy munkássága legalább két síkon mozog.

 

    A megnyitó résztvevői megtudták még azt a sajátos életutat, amit Horváth bejárt – Csillik úgy fogalmazott, hogy „Gyuri rendszeren kívüli”. Fazekas szakmunkásképzőt végzett, leérettségizett, majd szakoktatói végzettséget szerzett. Az ELTE-n művelődésszervezői diplomát szerzett, de felsőfokú munka- és tűzvédelmi végzettsége is van. Emellett kiváló sportoló, a karatét űzi. (Képünkön: Béke csata után...)

   Számunkra egy érdekes párhuzam kínálkozik, ha úgy tetszik, a mi expressziónk, hogyha elfogadjuk, Horváth stílusa abszolút egyedi, nem nagyon besorolható, csak rá jellemző, sokszor dühös, máskor fájdalmas, akkor minden további nélkül állíthatjuk, Kovács Margit kerámiái jutnak eszünkbe róla.

 


A kiállításon közreműködött Molnár Flóra furulyán.

A kiállítás megtekinthető november 22-ig az intézmény nyitvatartási ideje alatt.


fotó: 10kerkult.hu/OGY