AD-blacklist1

2019
feb.
25

Szintézis

Írta: szerk

Horvath Gyuri kiallit 075leadHorváth György szobrászművész Szintézis című kiállítása a budapesti Museum Hotel galériáján március 2-ig tekinthető meg. A fiatal alkotó eddigi munkásságát, annak kiemelkedő darabajait mutatja be egy igényesen szerkesztett válogatással.

 

 

 

A február elején nyílt kiállítást Oszvald György újságíró ajánlotta a szép számban megjelent érdeklődőnek. Kiinduló pontja az értelmezéshez maga a kiállítás címe volt.

   „A Szintézis egyfajta beszélő cím, hiszen azonnal utal arra, mit is szeretne láttatni a művész. Jelen esetben az eddig született különféle alkotások egészbe foglalása, egyesítése, de élhetünk azzal a közelítéssel is, hogy Horváth György a műveiben megfogalmazott ellentéteket (tézisek és antitézisek) igyekszik egy magasabb szinten egyesíteni.” – fogalmazta meg Oszvald a kiállítás lényegét.

 

   Horvath Gyuri kiallit 038Hangsúlyozta, ez a fajta összegzés korántsem egy életmű bemutatása, hiszen az ereje teljében lévő művész még igencsak messze áll ettől a kiállítási formától. Inkán, mint az elején erre utalás volt, egy életszakaszt, egy alkotói időszakot kíván egységesen megfogalmazni.

 

   A továbbiakban azt elemezte Oszvald György, hogy a művész miket kívánt egységbe foglalni. „A stílust? Az alkotások mondanivalóját? Az anyaghasználatot? A kifejezés módját?” – kérdezte, s válaszolt is, egy-egy elemet a konkrét „agyagképek” értelmezésével illusztrálva. (képünön Horváth György - jobbra - a barátaival a megnyitó előtt)

 

   A stílus lehet expresszionizmus, de ez ellen Horváth tiltakozik, mondván, ez eléggé beskatulyázásnak tűnik. Ugyanakkor kétségtelen, a stílus jegyei – köztük a az alkotó erőteljes kifejezésmódja, érzelmeinek előtérbe helyezése – megfigyelhetők a kiállított műveken. De impresszionista is lehet, lehetne, hiszen, kézzel fogható a művészt ért érzelmi hatások, impressziók megfogalmazása, agyagba égetése. Akár az is megállja a helyét, hogy az adott pillanat rögzítését látjuk, mintha fotográfiát néznénk.

   Horvath Gyuri kiallit 068A mondanivaló jelen esetben a nő, a nőiség, belefoglalva a nő társadalmi szerepét is. Nem véletlen, hogy egy térben látjuk az anyaságot kifejező művet és a magát kellető, már-már felkínáló erotikus fűtöttségű nőt. De megjelenik az Esti műszak címet viselő képen a kiszolgáltatott (vagy „mesterségét” maga választotta) nőalak is. Persze, ki tudja, ki és miért választja az utat övező padkát, a jelzőoszlopok fényárnyék sávjait testén viselő bélyeget?

   Horváth György rendkívüli érzékkel választja ki, hogy az adott téma nőalakját csak vékony kontúrokkal jelzi vagy az egész alakot színezi. Az is érdekes kifejezésmód, hogy a síkból kiemeli-e az alakot vagy a felületbe vésett recék, árkok láttatják a témát.

 

   Horvát György sokszor provokatív, direkt ábrázolásmódját magyarázza eddigi élete. Fiatalon, középiskolai tanulmányait befejezve elhagyta a szőlői házat. Fazekasmester oklevelet szerzett a művészeti középiskolában, majd oktatói szakvizsgáét tett, sőt, hogy a másik oldalról is legyenek ismeretei, az ELTE művelődésszervezői szakán diplomázott. Alkotói példaképe Varga Imre Kossuth-díjas szobrászművész, a Nemzet művésze.

   Életének másik fontos eleme a sport: magyar bajnok karate sportoló, tehetségét nemzetközi versenyek dobogós helyezései bizonyítják. Karrierje egy makacs érülés miatt félbeszakadt.

 

   Korábban írták róla: „Horváth György munkáiban fontos elem a tömörítés. Ha költő lenne, csodás metaforákat írna, de szobrász, így azt kell mondjam, a művei agyagba gyűrt költői képek, s különösen az, ha a téma az Örök Éva, a nő.”

   „Hol üvöltött, hol lírai finomsággal szólt a szemlélőhöz, máskor kíméletlenül őszinte elemzéssel jelezte érzelmeit a mindennapok történéseiről.”

  Az is fontos, hogy adott helyen a művész mit mondott saját magáról. – Ha engem zavaró dolgokat látok, akkor „kiabálok”, azonnal ragálok a társadalmi, közéleti visszásságokra egy brutálisan egyenes., őszinte szoborral, ugyanakkor, a másik oldalon ott van a szerelem, két ember viszonya, a páőrkapcsolat kérdésköre.

 

    Horvath Gyuri kiallit 005„S ha a művész ezen mondatát tekintjük, elérkeztünk – vagy körbeértünk, s megérkeztünk – Horváth György szintéziséhez. Nézd a műveit, hagyd, hogy megérintsenek, engedd, hogy gondolataid szabadon száguldva szórják el a kétkedés vagy a megerősítés apró magvait!” – ajánlotta a megnyitó résztvevők figyelmébe a kiállítást Oszvald György.

 

   A kiállítás megnyitján egy ígéretes fiatal trió, Rárósi Emese - ének, Rajnai Rajmund - vokál és Vajda Ágoston - gitár működött közre. Választott számaik, feldolgozásaik jól illeszkedtek a kiállítás hangulatához (képünk).

 

   A kiállítás március 2-ig tekinthető meg a Museum Hotel Galériában. Cím: 1088 Budapest, Trefort u. 2.