AD-blacklist1

2015
feb.
19

Földbe döngölt képviselő

kobanya phPeches csütörtökje volt Tóth Balázs önkormányzati képviselőnek. A testületi ülésen – képletesen szólva – kétszer is feltörölték vele a padlót. Egyébként pedig a grémium nagy egyetértésben fogadta el a kerület 2015-ös költségvetését.

 

 

 

A február hagyományosan az adott évi költségvetés elfogadási időszaka – ezúttal sem volt másként a kőbányai képviselő-testület második havi rendes tanácskozásán.


Támogatott büdzsé


A 2015-ös büdzsével foglalkozó napirend bevezetőjében Kovács Róbert polgármester elmondta, hogy az elmúlt évek feszes gazdálkodásának köszönhetően ebben az évben saját forrásból tud a város olyan fejlesztéseket finanszírozni, amelyet korábban csak valamilyen külső pályázat segítségével lehetett. Így három jelentős beruházás lesz/várható: a Kerepesi úti orvosi rendelő renoválása, a Vaspálya utcai bölcsőde és óvoda teljes felújítása, valamint az Állomás utcai új önkormányzati ügyfélszolgálat megépítése.
A polgármester az új költségvetés erényei között említette, hogy lehetővé válik a bölcsődei dolgozók béremelése, valamint két százalékkal növekedik a bértömeg más intézményeknél.


Dr. Pap Sándor pénzügyekért felelős alpolgármester szerint bár 52 milliárd a főösszeg, óvatosan terveztek. Megjegyezte, olyan pénzt, ami csak várható, de még nincs, előre el sem költötték. Mi több, a 2014-es várható négymilliárdnyi pénzmaradványból is csak egymilliárd felhasználását tervezték be.


Meglehetősen szokatlan, hogy egy büdzsé szinte egyöntetű támogatást élvez – ez most megtörtént. Mi magunk az utóbbi közel tíz évben csak olyan vitákra emlékszünk, amely során, főleg a mindenkori ellenzéki képviselők, kritizálták a számokat, javaslatokat.

Ezúttal a szocialista (Somlyódy Csaba), a jobbikos (Tubák István), a zöldpárti (Tóth Balázs) is elismerte, hogy a beterjesztett tervezet egy jó, vállalható, betartható költségvetés. Somlyódy mindössze annyit kifogásolt, hogy egyes elemekhez (például a volt sörgyári fejlesztési terület) bátrabban is hozzá lehetett volna nyúlni, míg Tubák néhány egyéb mellett a lakásépítési programot hiányolta belőle. Patay-Papp Judit (DK) volt talán ellene egyedül, legfőképpen az FTC-nek szánt 50 milliót kifogásolta. (Utóbbi kapcsán Kovács elmondta, hogy ez a Törekvés-sporttelep rendbetételének önrésze, nem a klubnak adott pénz.)


Ugyanakkor Tóth Balázs egyik kijelentésével ütötte a másikat. Egyfelől röviden méltatta az anyagot, másfelől 15 percen át (!) „tengernyi” módosítási javaslatot sorolt fel. Ami – szerintünk – azt jelenti: ha ennyi felvetése volt, akkor ennyi helyen lehetett rossz vagy hiányos a tervezet, viszont ha így van, akkor érthetetlen, hogy miért dicsérte. Csak egy példa az abszurditásra! Tóth félmillió forintot kívánt elkülöníteni a Pongrác út menti vasúti betonkerítés kipofozására. Mivel ez a MÁV tulajdona, nagyjából Kőbánya nem tehet semmit, nem nyúlhat hozzá, maximum csak javasolhatja a rendbetételt a vasúttársaságnak.


Ha az számít valamit, mi teljesen egyetértettünk Kovács Róbert reagálásával. A polgármester udvariasan megfeddte Tóthot – „ha egy képviselő komolyan veszi magát és másokat” – amiért másfél nappal a testületi ülés előtt adta be elképzeléseit, amelyeket egyébként tavaly szeptember óta bármikor megoszthatta volna a hivatal illetékeseivel. Mi is úgy véltük, hogy a felsoroltakat talán nem a plénum előtt kellett volna előadni, inkább valamelyik szakbizottságban, ahol azok jogosságát vagy helytelenségét sokkal konkrétabban meg lehet vitatni. Az pedig igencsak furcsán hatott, hogy Tóth csendre intette a morgó képviselőket, mert zajuk zavarta őt a felszólalásában – nagyjából érthető, ha mások tíz perc folyamatos (felesleges) beszéd után elkezdenek zúgolódni.


Borítékolható volt, hogy mi lesz a Tóth-csomag sorsa: elutasítás. Így is lett, mindent elvetette a többség.
A büdzsét viszont a testület 11 igen, 2 nem és 3 tartózkodás mellett fogadta el.


Szerencsés helyzetben


Tóth Balázsnak nem volt jó napja amúgy sem: a költségvetési napirend előtt tárgyalták az új – törvény által kötelezővé tett – szociális rendeletet, és ennek során is helyre tette őt a polgármester.


Kovács Róbert általánosságban azt mondta a rendeletről, hogy kedvezőbb a korábbihoz képest, tágítja a támogatásokra rászorulók körét, illetve növeli bizonyos elemeknél a kapható összegeket. Somlyódy Csaba elismerte, hogy Kőbánya a tartalékai miatt szerencsés helyzetben van, tud megfelelő segítséget nyújtani. Ő csak utalt arra, hogy esetleg más kerületekből a viszonylag nagyvonalú támogatás ide csalhat embereket, Tubák István ezt konkrétan fel is vetette. Ám dr. Szabó Krisztián jegyző elmondta, hogy nem számít visszaélésre, mert beépítették, hogy mit lehet állandó kőbányai lakcímmel, illetve mit ideiglenes itteni tartózkodási hellyel igénybe venni.


És akkor Tóth Balázsról újra. A képviselő javasolta, hogy ingyenes étkezési lehetőséget teremtsenek a rászoruló gyerekeknek, a Szivárvány otthon konyhájának kapacitásának kihasználásával. Kovács Róbert képletesen itt is a földbe döngölte Tóthot: azt mondta, a beadott javaslat mögé a képviselő nem csatolt háttérszámítást, költségkalkulációt, márpedig egy ilyen horderejű elképzelésnek jelentős anyagi vonzata is van, „e nélkül pedig felelős javaslatot nem lehet tenni”. Kovács hozzátette még, hogy a Vöröskereszttel van ezzel kapcsolatos megállapodásuk, amit a szervezet teljesít, másrészt kedvezményes étkezési lehetőséget biztosítanak a két-háromgyerekes családoknál a kicsiknek.
Egyáltalán nem volt meglepő, hogy Tóth ötletét elvetették. A szociális rendeletet egyébként ellenszavazat nélkül (16 igen) fogadták el.


Önálló cég lesz a Kőrösiből

 

A többi témáról röviden.

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem éri el, így a törvényi szabályozás értelmében az intézmény gazdasági szervezete megszűnik. A testület döntött arról, hogy az önkormányzat a Kőrösit 2015. szeptember l-jétől gazdasági társaságként kívánja működtetni. Az átmeneti időszak alatt a polgármesteri hivatal – munkamegosztási megállapodás keretében – látja el a gazdasági szervezet feladatait.


A vonatkozó szabályozási terv módosításával lehetővé vált, hogy az újhegyi Mély-tó mentén nyilvános illemhely létesülhessen.


Döntöttek arról is, hogy a térfigyelő rendszert április 1-jétől az önkormányzat, azon belül is a közterület-felügyelet üzemelteti. (A későbbiekben erre visszatérünk – a szerk.) Egyúttal a költségvetési rendelet értelmében 2015. december 1-jétől 40 fővel bővülhet a felügyelet létszáma.


Szintén döntöttek arról, hogy pályázatot írnak ki a Sibrik út 66-68. alatti volt iskolai terület eladására. Kovács Róbert szerint előzetesen jelezték már vételi szándékukat külföldi társaságok.