AD-blacklist1

2020
feb.
01

Eleget tettek képviselőink a vagyonbevallási kötelességüknek

Írta: O.GY.

vagyon lead2A Kőbányai Képviselő-testület mind a 17 tagja határidőben eleget tett a rájuk vonatkozó törvény szerint a vagyonbevallási kötelezettségének. Január 31-én este 11 óra után már mindegyikük nyilatkozata olvasható volt az önkormányzat honlapján.

 

 

Mióta a 10kerkult.hu portál létezik, minden év január 31-én éjfél előtt fél órával a számítógép elé ültünk, s azt vizsgáltuk, hogy Kőbánya önkormányzati képviselői eleget tettek-e törvényi kötelezettségüknek, azaz nyilvánosságra hozták-e vagyonbevallásukat.

 

   Az évek során voltak jó és rossz tapasztalataink: 2017-ben előfordult, hogy több képviselő még február 6-án sem hozta nyilvánosságra a vonatkozó önkormányzati törvény szerint a bevallását. Emiatt éles hangú pengeváltás is volt (akkori névviselése szerint) Kovács Róbert polgármesterrel a honlapunk hasábjain: ugyan név nélkül utalva cikkünkre, a februári képviselő-testületi ülésen a polgármester szánalmas, kioktató félremagyarázással „mentette” a törvénysértést.

 

   A 2011. évi CLXXXIX. Törvény - Magyarország helyi önkormányzatairól a III. fejezet 39. szakaszában írja elő a vagyonnyilatkozat megtételét.

 

„Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás

39. § (1) Az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül a 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének (e § tekintetében együtt: hozzátartozó) a melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát.”

 

   2020-ban ennek az előírásnak az önkormányzat mind a 17 képviselője maradéktalanul eleget tett. A vagyonnyilatkozatok tartalmát ezúttal sem vizsgálta a 10kerkult.hu szerkesztősége (aki kíváncsi rá, a képviselők nevére kattintva megtalálja), ám egy formai hiányosságra felhívnánk a figyelmet.

   A képviselői vagyonnyilatkozat okirat, s tudomásunk szerint egy okirat szükséges kelléke annak aláírása és dátumozása. Nos, az aláírásokkal nincs baj, ám a dátumok 8 képviselőnél hiányoznak.

   Érdekességként megjegyezzük, hogy két képviselő január 31-én dátumozta és hozta nyilvánosságra a vagyonnyilatkozatát.

 

fotó:10kerkult.hu/OGY