AD-blacklist1

2019
okt.
29

Mit rejtenek a szavazattároló urnák?

Írta: Oszvald György

Ujraszamolas 5th EVK 068leadA Fővárosi Ítélőtábla a kőbányai 5. sz. egyéni választókerület mind a hat szavazókörében határozatban rendelte el az önkormányzati választások szavazatainak újraszámolását. Ennek idejét ma délelőtt 10 órára tűzte ki. Az aktus sajtónyilvános pontjáig a média élénk érdeklődés mellett zajlottak az események.

 

 

 

Az újraszámlálási procedúra előtt, a polgármesteri hivatal épülete mellett Somlyódy Csaba (MSZP kőbányai elnöke), listán mandátumot szerzett képviselő, Stemler Diána (kőbányai Momentum elnöke), a 6. sz. EVK-ban megválasztott képviselő és Huszti András Norbert (Momentum), az 5. sz. EVK – az újraszámolás előtt nyertes – ellenzéki összefogás képviselője tartott sajtótájékoztatót ¾ 10-kor.

 

   Ujraszamolas 5th EVK 023Somlyódy Csaba (képünk) bemutatta Stemler Dianát, majd így folytatta: „és akiért itt vagyunk és szorítunk, Huszti András Norbert, a 5. sz. egyéni választókerület (EVK) eddig nyerésre álló képviselője, s reméljük, hogy ez így is marad.”

 

   Megköszönte a sajtó érdeklődését, már csak azért is, mert, mint mondta, „egyrészt nagyon fontos a választások tisztaságának megőrzése, másrészt pedig az a furcsa dolog történt Kőbányán, hogy a Fővárosi Ítélőtábla helyt adott az egyik jogorvoslati kérelemnek, melynek eredményeként az 5. sz. EVK hat szavazókörében újra kell számlálni a szavazatokat.

   Nagy reményekkel nézünk ez elé, hiszen már többször megszámolt szavazólapokról van szó.”

 

   Az újraszámolást elrendelő határozat ITT olvasható. Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a furcsaságok közé kell sorolni azt a tényt is, hogy Huszti András Norbert választási eredménye ellen K.E.M. is benyújtott egy felülvizsgálati kérelmet.

 

   Idézünk az Ítélőtábla 2.Pk.50.079/2019/4. sz. határozatából.

 

   K.E.M. kérelmező, először a Fővárosi Választási Bizottsághoz (FVB) nyújtott be fellebezést, melyben

  „az egyéni választókerület eredményének megsemmisítését, és másodlagosan a szavazatok újraszámolását kérte az egyéni választókerületben. Előadta, hogy a 2019. október 13-án lezajlott önkormányzati választáson a 29. szavazókörben mozgóurnát igényelt. A mozgóurnás szavazás során a szavazólapon, amelyen Gerstenbrein György egyéni képviselő-jelöltre szavazott, nem volt bélyegzőlenyomat. Mellékelte a szavazásánál jelen lévő ……nyilatkozatát, aki tanúsította, hogy le nem bélyegzett szavazólapot vett át, és azon adta le szavazatát. Kifejtette, hogy a szavazáskor ott helyben elkerülte a figyelmét az a tény, hogy nincs bélyegzőlenyomat a szavazólapon, azonban másnap a televízióból értesült róla, hogy a le nem bélyegzett szavazólapokat a szavaztok összeszámlálásakor nem veszik figyelembe. Ezt követően jutott tudomására, hogy az általa megnevezett jelölt egy szavazattal veszítette el a választást, amely eredmény jogsértő a Ve. 193. § (1) bekezdés a) pontja alapján, mert nem a saját hibájából szavazott érvénytelenül.”

 

   Az FVB ezt a fellebbezést elutasította, majd ezután K.E.M, az Ítélőtáblához nyújtott be felülvizsgálati kérelmet, melyben azt kérte, hogy „a bíróság állapítsa meg a jogszabálysértést, valamint rendelje el a szavazatok újraszámolását. Kérelme ténybeli alapjaként megismételte a fellebbezésben előadottakat, és azt, hogy a bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapon történt szavazása a Ve. 193. § (1) bekezdés a) pontja alapján jogszabálysértő.”

 

   A jogorvoslati kérelemre Huszti András Norbert részletesen reagált, s ennek lényege, hogy „a kérelmező az ügyben nem érintett a választás eredménye elleni jogorvoslat keretében, mert a választás eredményét megállapító határozat közvetlenül nem hat ki jogaira.”

   A Fővárosi Ítélőtábla szintén részletekbe menően indokolt, s megállapította – több más dolog mellett –, hogy „a szavazatszámláló bizottság a kérelmező saját előadása szerint sem követett el olyan jogsértést a szavazólapok értékelése során, amely az eredményt megállapító döntés törvényességét érinthetné és amely a Ve. 241. § (2) bekezdés a) pontja alá tartozó jogorvoslat során támadható lett volna (Kúria, Kvk.VI.37.524/2018/2.).”

 

   Összességében pedig „A fentiek folytán a Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság határozatát –a felülvizsgálati kérelemben foglaltakat érdemben vizsgálva –a Ve. 231.§ (5) bekezdés a) pontja alapján helybenhagyta.”

   Azaz, maradt a Helyi Választási Bizottság döntése, mi szerint Huszti András Norbert nyerte meg az 5. sz. EVK-t.

 

   E kis intermezzo után térjünk vissza a sajtótájékoztatóra. Somlyódy Csaba Stemler Diánát, a kőbányai Momentum elnökét, megválasztott képviselőt kérte fel, hogy kommentálja a történteket.

   Ujraszamolas 5th EVK 035„Magabiztosak vagyunk az eredményben, hiszen az 5. sz. EVK-ban mind a Fideszenek, mind az ellenzéknek a szavazatszámlálói minden egyes szavazókörben voltak. A jegyzőkönyvek szerint minimum háromszor meg is számolták a szavazatokat, így nem gondolom, hogy bármit találni fognak az újraszámláláson.” - hangoztatta Stemler Diána (képünk).

 

   Ujraszamolas 5th EVK 046Hasonló bizakodással szól az érintett Huszti András Norbert (képünk) is.

 

   „Megerősítem, hogy minden szavazókörben voltak fideszes és ellenzéki delegáltak, szerintem nem lesz változás, hiszen kiderült, hogy a legtöbb helyen jól számoltak a szavazatszámlálók. Szerintem ez a procedúra csak a Fidesz időhúzása. Sajnáljuk, hogy Kőbányán még nem tudott megalakulni az új testület, ellentétben a többi kerületekkel. Mi is szeretnénk minél hamarébb elkezdeni a munkát, a válaszutók képviseletét.”

 

   Újságírói kérdésre, hogy mi lesz, ha mégsem Huszti nyer, Somlyódy Csaba „feltéve, de nem megengedve, hiszen bíznak a sikerben” azt nyilatkozta, hogy jogtisztelő állampolgárként tudomásul veszik a döntést, és a legjobb tudásuk szerint fogják a munkájukat végezni. „Nem fogunk úgy megsértődni, mint azt a közelmúltban láttuk, hogy nem nyújtunk kezet, nem fogadjuk el a felénk nyújtott kezet.”

   

Ujraszamolas 5th EVK 015

 

   Stemler Diánától azt kérdezték, mit szól ahhoz, hogy Pesterzsébeten a Momentum kiugrott az ellenzéki együttműködésből. Illetve mi a véleményük arról, hogy ha Kőbányán is a képviselői fizetésemeléssel kezdene az új testület.

   Stemler Diána elmondta, a pesterzsébeti témáról nincs információja, s nem tud mit hozzá tenni. A fizetésekről pedig azt mondta, hogy „nálunk nem lesz 20%-os emelés, ebben biztos vagyok.”

 

   Somlyódy Csaba arra kérte a média munkatársait, hogy a választási törvény 187.§-a alapján (2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról -a szerk.) tudósítsanak az újraszámlálásról és jelenlétükkel is biztosítsák a választás tisztaságát.

   

Ujraszamolas 5th EVK 089

 

  Némi várakozás után a sajtó munkatársait – immár az átrium mögötti folyosón – dr. Szabó Krisztián, a Helyi Választási Bizottság elnöke arról tájékoztatta, mi fog történni. A kijelölt terembe behozzák a szavazólapokat tartalmazó lezárt dobozokat, megtörténik az átadás-átvétel, s tekintettel arra, hogy ez nemperes eljárás, az átadás-átvétel körülményeinek jegyzőkönyvbe vétele után az esemény tovább nem sajtónyilvános.

 

   Az eljárás ennek megfelelően történt, s az Ítélőtábla bírója, dr. Virág Csaba tanácsvezető bíró jegyzőkönyvbe mondta észrevételeit.

   Elsődlegesen azt vizsgálta, hozzá lehet-e férni a szavazólapokhoz az urnák fedelének felnyitása nélkül, s vajon a lezárást biztosító plombák épen maradtak-e. Jelezte, hogy a karton gyűjtőurna lezáró ragasztószalagja itt-ott összegyűrődött, de nem sérült, a tető nem nyitható fel.

   Ujraszamolas 5th EVK 111

 

   Figyelemre méltó az a megállapítása, hogy „a műanyag tartályok flexibilis oldalfalai miatt a plomba sérülése nélkül a fedél felemelhető, s a szavazólapokhoz hozzá lehet férni.” Ezt a mozzanatot be is mutatta! Majd megállapította, hogy az észrevételeket a jegyzőkönyv számára rögzítette, s megismételte dr. Szabó Krisztián percekkel korábbi tájékoztatását.

   Ujraszamolas 5th EVK 114

  A kép jobb szélén dr. Virág Csaba tanácsvezető bíró

 

   Hozzá tette, hogy az urnabontás után az átvett darabszámra megszámolják a szavazólapokat, s ezután egyenként fogják azokat értékelni. Ezután a Fővárosi Ítélőtábla a számára előírt határidőn belül, várhatóan csütörtökön (október 31-én) hoz határozatot.

 

*

   Eddig a történet, a sajtó munkatársai elhagyták a termet, s elkezdődött a számlálás. Ettől függetlenül több kérdés is nyitva maradt, vagy ellentmondásos a magyarázat. Hadd kezdjük a szavazatszámlálás nyilvánosságával!

 

   A Somlyódy Csaba által hivatkozott 187.§ a következőképpen szól:

 

„XI. FEJEZET

AZ EREDMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSA

87. A szavazatszámlálás nyilvánossága

 

187. § A szavazatszámlálás során a szavazatszámláló bizottság, a jegyzőkönyvvezető, a médiatartalom-szolgáltató képviselője, valamint a nemzetközi megfigyelő tartózkodhat a szavazóhelyiségben.”

 

   Ennyi. Értelmezés kérdése, hogy a „médiatartalom-szolgáltató képviselője” alatt kit, kiket kell érteni? Például, az RTL híradó riportere megfelelt-e a „médiatartalom-szolgáltató képviselője” kitételnek? Jogos-e a jelenlévő televíziós stábok, újságírók kitiltása azzal, hogy nemperes eljárás zajlik, mivel sem a jogorvoslatot kérő – egyelőre – vesztes képviselő, sem a nevében eljáró ügyvédi iroda képviselője nem volt jelen, az érintett – egyelőre – nyertes képviselő pedig hiába volt a helyszínen, szintén nem lehetett jelen a számláláskor. Kérdés, hogy ez esetben vajon a sajtó munkatársai kinek tudtak volna ártani, előnyt vagy hátrányt okozni jelenlétükkel?

 

Lássuk a határozatokat!

 

   Kérdés az is, hogy miért volt két határozata a Fővárosi Ítélőtáblának ugyanabban az ügyben, nevezetesen az 5. EVK nyertes képviselő esetében benyújtott jogorvoslati kérelmekre?

   Az elsőt, K.E.M. kérelmét már elemeztük, hivatkozásának lényege a törvénysértés.

 

   A második esetben csak az Újraszámolást elrendelő határozatot ismerjük, mely a – jelenlegi – vesztes kérelmére született meg. Indoklás nincs, a kérelmező előterjesztése sincs közölve a határozatban. Pedig nem lenne érdektelen, hogy Gerstenbrein György jogorvoslat iránti kérelmének indokolását is megismerje a nyilvánosság!

 

Hadd ejtsünk szót az urnák átvételéről is!

 

   Nem kívánunk a vészmadár tollazata mögé bújni, hiszen egy dakota közmondás is azt mondja, „he a csőröd éles, attól a tollad még lehet fényes” – és nem kívánunk tündökölni. Sherlock Holmes pedig csak a tévében van, így nyomozni sem akarunk.

   Azt viszont nehéz értelmezni, de ezt azért megtesszük, hogy ha a választási szabályok előírják, hogy a szavazatok megszámlálásakor miként kell eljárni, mit és hol kell lepecsételni, aláírni, csoportosítani, lezárni, akkor hogyan láthattunk a saját szemünkkel olyan tároló eszközöket, melyekbe nemhogy egyéni és közösségi sorsokat eldöntő alapvető dokumentumokat nem tennék, de még a rozsdás bugylibicskámat sem!

   Ujraszamolas 5th EVK 096

 

   Ha a műanyag tárolók fedele ennyire könnyen nyitható, az eddig napvilágra került választási disznóságok okán joggal lehet feltételezni bármilyen csalást. Nem tudjuk, hogy a szavazatok megszámlálása és az eléggé primitív (véletlenül vagy szándékosan ilyenek?) tartályok eléggé primitív lezárása (véletlenül vagy szándékosan?) után hol és milyen körülmények között, mennyi ideig tárolták, mielőtt a hivatal védett termébe szállították. Kik szállították? Mivel szállították?  

   Tényleg nem akarunk nyomozót játszani, de a látottak alapján ezeket e kérdéseket fel kell tenni. Ugyanis, szemben egy nagyon egyszerű megoldással, hogy ti.: egy 50 mm széles cellux vagy figyelemfelhívó sárga-fekete ragasztószalaggal kell körbe leragasztani a fedelet a tartály oldalához (ha keskeny, akkor átfedéssel két rétegben, kb. 70 mm szélességben), egy kezdetleges megoldást láttunk.

   Az is megoldás lehetett volna, hogy az ilyen típusú urnákat, gyűjtőedényeket mind a négy oldalon plombával látják el – figyelem! – a körbe ragasztás mellett. Garantáljuk, ha ez így történt volna, egy szava sem lehetne senkinek, hogy valaki belenyúlt a tárolóba és matatott bármit is a szavazólapokkal.

 

   Tetszik, nem tetszik, a látottak alapján nehéz lenne bármi mást kérdezni. Maximum kellemes karácsonyt lehet kívánni, ’oszt jó napot!

 

   Kíváncsian várjuk a Fővárosi Ítélőtábla határozatát! Az 1. sz. EVK jogorvoslati kérelmének elutasítása ITT , a 6. sz. EVK-é pedig ITT olvasható.

 

fotók: 10kerkult.hu/OGY

 

Az oldal minden tartalma ingyenesen hozzáférhető, de előállításuk pénzbe kerül

tamogatas