AD-blacklist1

2019
szep.
03

Törvénykezés ellenzék nélkül

Írta: Oszvald György

Testuleti augusztus 034leadTóth Balázs (LMP) képviselő egyedül állta a sarat, s borzolta képviselőtársai idegeit a választási ciklus gyakorlatilag utolsó, érdemi munkát végző szokásos, havi képviselő-testületi ülésén, augusztus 29-én. Meglepő módon, Tóth Balázst kivéve, hiányzott a teljes ellenzék. A testület ennek ellenére is határozatképes volt.

 

A tanácskozás előtt a testület nevében D. Kovács Róbert Antal köszöntötte Tomka Péter tü. hadnagyot, a X. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság rajparancsnokát.

 

   Testuleti augusztus 046Tomka Péter egy fémmegmunkáló üzem tetőterében keletkezett tűzesetnél nulla látótávolságú füstben többszörös légzőpalack-váltással irányította az oltást, miközben folyamatosan ügyelt társai testi épségére.  A kiemelkedő helytállásért Áder János köztársasági elnök augusztus 20-a alkalmából a Bátorság Érdemjellel tüntette ki, az elismerést Kontrát Károly miniszterhelyettes, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára adta át a minisztérium ünnepségén.

 

   A köszöntés után a szokásos menetrend szerint a polgármester tájékoztatást adott az elmúlt hónap, időszak történéseiről, eseményeiről. Ezúttal inkább egy kampánybeszédnek tűnt az utak, parkolók, járdák, játszóterek meg- és felújításának listája. Nem beszélve az iskolákban, óvodákban zajló nyári munkákról, s egyéb, nem önkormányzati beruházásokról. Kétségtelen, ezek megtörténtek. Vajon a Waldorf iskola miért nem szerepelt ebben a sorban?

 

   Szólt arról is, hogy a Continentallal kötendő településrendezési szerződést, mely szerint az önkormányzat által kért beruházásokat ők végeznék el, a nyáron nem írták alá, de ez éppen jól jött, mert a cég a beruházási keretösszeget (100 MFt) átadtja az önkormányzatnak, így kertvárosiak kérte munkákat saját hatáskörben végzik majd el. Hozzá tette, hogy a Continentál ezen a döntésen mintegy két hónapot gondolkodott, s „ha ezt nem teszi, már előrébb tartanánk a munkálatokban.”

 

   Testuleti augusztus 073Elhangzott, hogy a Hungaro Controll Zrt. (HC) új forgalomi rendje hátrányosan érinti a kerületet, s ennek megváltoztatása érdekében lépéseket tesz az önkormányzat. Részleteket dr. Szabó Krisztián jegyző (képümk) mondott.

 

   Jelezte, a képviselő-testület több határozatában is tiltakozott az új szabályozások ellen, és szerette volna megszerezni azokat az információkat a döntései elemzéséhez, amelyekre a HC hivatkozott a különféle egyeztetéseken. Kíváncsi volt az önkormányzat jelen esetben arra is, hogy milyen számítások alapozták meg a kerületet hátrányosan érintő új szabályozást. Hiszen „a lakossági panaszok áradata nem csökkent az egy évvel ezelőttiekhez képest.” – mondta. Mivel a kért adatokat az ígéretek ellenére nem kapta meg az önkormányzat, ezért „közérdekű adatigényléssel fordultunk a HC-hez, ám a HC nem szolgáltatott adatokat. Az információs szabadságról szóló törvény azon rendelkezéseire hivatkozva tagadta meg a kiadást, hogy ezek döntéselőkészítő adatok, így azok a keletkezésüktől számított 10 évig nem nyilvánosak.” – ismertette a jegyző a történéseket, s hozzá fűzte, hogy a hivatkozott törvény szerint ezt a titkosítást az elrendelő csak nagyon alapos mérlegelés(!) után teheti meg. Másfelől, miért is döntéselőkészítő az az anyag, ami alapján megszületett a döntés: az ój forgalmi szabályozás?

 

   Szabó Krisztián bejelentette, hogy az adatkiadás megtagadása miatt az önkormányzat augusztus 16-án pert kezdeményezett a HC ellen.

 

   D. Kovács Róbert Antal szólt néhány lezajlott és várható kulturális programról is.

 

   A tájékoztatás után a napirendekre tett javaslatot a polgármester, a testület a változtatásokat, új napirend felvételét és a módosítottsorrendet elfogadta.

  

   Első pontként előrehozva, ünnepélyes eskütétellel egybekötve iktatták be az október 13-ai helyhatósági választás bizottsági tagjait. Az eskü szövegét a polgármester mondta elő a három tagjának és két póttagjának.

 

Testuleti augusztus 082  A Helyi Választási Bizottság eskütétele – balról: dr. Bognár Ferenc tag, Karácsony Zsuzsanna tag, Madarné Bere Marianna tag, Sutka Erika póttag, Gerőcsné Végh Éva póttag

 

   A továbbiakban az elfogadott napirend szerit haladt tanácskozás, az első két pont esetében – közétkeztetés és villamosenergia közbeszerzés témában – név szerinti szavazással.  

 

   Megjegyezzük, hogy Tóth Balázs igencsak aktív volt, szinte minden egyes előterjesztéshez szót kért. Kérdezett, jogi értelmezést, kiegészítést kért. Például azt kérdezte, hogy a Penzió Kft. eleget tett-e annak, hogy felújítja a tálalókonyhákat? A másik kérdése az volt, hogy a jelenlegi szerződés mennyivel drágább a korábbinál?

   D. Kovács Róbert Antal az első kérdésre igennel válaszolt, a pénzügyi felvetésről pedig azt mondta, ez eléggé bonyolult kérdés. Bár szabályozza az új szerződés, de a jegyzőt kérte fel a válasz összegzésére.

 

   Dr. Szabó Krisztián azt fejtegette, hogy teljes összehasonlítás nem történt az előterjesztéshez, „de az egyes étkezési típusok és a mennyiségek szorzásával szívesen elvégzünk egy ilyen számítást.” Annyit tettek, hogy a szükséges fedezetet az előző szerződést alapul véve az év végéig számolták ki. Ebben az látszik, hogy a szeptember 1-je és december 31-e közti időszakra 428 MFt áll rendelkezésre, és az aktuális árakkal számolva ez várhatóan 278 millió forint lesz. „Összességében azt mondhatom, arra számítunk, hogy alacsonyabb lesz az ár.” – érvelt a jegyző.

 

   A közétkeztetés (eredeti 1. pont) esetében nem csak a jegyző válaszolt, de a közbeszerzési szakértő is szót kért. Elmondta, hogy 2013. óta a közétkeztetési piacon mintegy 70%-os drágulás következett be, részben a garantált bérminimum és a minimálbér emelkedése, részben pedig az élelmezési alapanyagárak növekedése miatt. A kalkulációnál a szakági inflációt minden vonatkozásban figyelembe vették a KSH adatai alapján. „Az így kalkulált fedezeti és bekerülési határokba bőven belefért a nyertes ajánlat.” – fűzte hozzá a jegyzői összefoglaláshoz a számszaki háttér adatait.

*

A 4. napirendi pontot Tóth Balázs képviselő kezdeményezte, az SzMSz előírásai szerint pedig a jegyző terjesztette elő. A kezdeményezést Tóth Balázs szóban foglalta össze a plénum előtt.

 

   Testuleti augusztus 106„A civilektől érkezett javaslatot mindenféleképpen támogattam, mert azt gondolom, hogy arról van szó, amikor az önkormányzat közérdekből ingatlanokat sajátítana ki, akkor felajánlhasson a lakástulajdonosoknak olyan lehetőséget, hogy határozatlan idejű szerződéssel önkormányzati bérlakásba tudjanak költözni. A tapasztalatom az, hogy ez több esetben megoldaná az olyan problémát, amikor ellehetetlenül az ingatlantulajdonossal való megegyezés.”

 

   Tóth Balázs (képünk) hivatkozott arra, hogy a 4-5 millió forint kisajátítási összegből nem tudnak lakást vásárolni a tulajdonosok, így feltételezhető, hogy egy idő után hajléktalanként találkoznak majd velük.

 

   Összegezve: az általa javasolt megoldás nagyobb mozgásteret biztosítana az önkormányzatnak.

 

   Idézünk az előterjesztő, dr. Szabó Krisztián anyagából, nevezetesen, a II. Hatásvizsgálat című pont elemzésnek az összefoglalóját.

 

   „A Tóth Balázs képviselő úr által megfogalmazott cél megvalósítása valójában a Rendelet lakásbérleti jogviszony időtartamára vonatkozó rendelkezéseinek kiegészítésével megvalósítható volna. A Rendelet egyéb rendelkezéseit érintő módosítás szükségtelen, ezért az előterjesztés 1. mellékletében foglalt rendelettervezetben csak a Rendelet 18. §-ának módosítására teszek javaslatot a képviselői kezdeményezés céljának megfelelően.”

 

   Az előterjesztés 1. sz. melléklete ITT olvasható.

 

   Tehát, ha jól értelmezzük, Tóth Balázs javaslatának elfogadása nem ütközik jogi akadályba. Normális ember csak azt tudja kérdezni, hogy akkor a fideszes képviselők vajon miért is tettek keresztbe az ellenzéki javaslatnak? A szavazásnál Tóth Balázs 1 „igen” voksa ellenében 8 fideszes „nem” állt, három kormánypárti képviselő pedig tartózkodott.

   Hát, lehet gondolkodni….

  

Testuleti augusztus 122

  Tóth Balázs javaslatát nem fogadta el a testület

 

   És akkor eme napirendi ponthoz álljon ITT egy civil felszólás és ennek nyomán a saját véleményem (kiemelés tőlem – O.Gy.)

 

*

   A képviselők a nyilvánosan tárgyalható napirendek között támogatásokról, alapító okirat módosításáról, építési szabályzatról, utcanév elnevezésről, ingatlanok elidegenítéséről szavaztak.

 

   Tájékoztatót hallgattak meg az Önkormányzat várható likviditási helyzetéről, a Szivárvány Idősek Otthonát működtető kft.-nél végzett ÁSZ vizsgálat eredményeiről. Ehhez a témához Lajtai Ferencné, az intézmény vezetője is hozzászólt.

*

   Testuleti augusztus 004A zárt napirendek megtárgyalását követően, napirend utáni hozzászólás keretében dr. Fejér Tibor (képünk) kért szót. Mivel azt senki nem jelezte a folyosón várakozóknak, hogy a zárt ülésen tárgyalt előterjesztések véget értek, lecsúsztunk Fejér képviselő megszólalásáról. Így a tanácskozás után arra kértük, foglalja össze röviden a teremben elhangzottakat.

 

   „Minden akaratnak rendelt ideje van, s azt mondtam el, hogy öt évvel ezelőtt bejelentettem, hogy a most elért életkorom miatt a következő ciklusban már nem fogok indulni. Ennek a döntésemnek tehát semmiféle politikai oka nincs. Megköszöntem a hivatal dolgozóinak a képviselői munkámhoz adott segítségét. Bár a hétköznapokban talán nem látszik a korom, a valóság más, érzem a terhelhetőségem változását.” – foglalta össze az elhangzottakat.

 

cikkünkhöz képgaléria tartozik – ITT

fotó: 10kerkult.hu/OGY

 

Az oldal minden tartalma ingyenesen hozzáférhető, de előállításuk pénzbe kerül

tamogatas