AD-blacklist1

2018
jún.
03

Csak a bontás (?)

Írta: Oszvald György

Berlakasw sajttaj 056leadMindenben a törvények szerint járnak el, sőt, olyan terheket is vállal a Kőbányai Önkormányzat, amelyek nem tartoznak a feladatkörébe – hangzott el a kőbányai bérlakás helyzetről szóló sajtótájékoztatóján május 31-én.

 

 

 

Jelentős sajtóérdeklődés kísérte azt a kerületi bérlakás-helyzetről szóló sajtótájékoztatót, melyet Kőbánya Önkormányzat hívott össze, ellensúlyozandó az országos médiában hosszabb ideje megjelenő híreket, elemzéseket. Ezek a cikkek elsősorban a tarthatatlan, drogtanyává züllött Hős utcai állapotokra, és a Bihari utcai tömbben lakó hat család meg nem hosszabbított bérleti szerződéseik miatti demonstrációkra (képviselő-testületi ülés, utcai tüntetés) szorítkoztak. Az önkormányzat a hátteret kívánta megvilágítani.

 

   Berlakasw sajttaj 071Kovács Róbert polgármester (képünk) egy közel egy órás prezentációban igyekezett bemutatni, hogy Kőbánya egy szociálisan érzékeny, a budapesti kerületek közül a legtöbb szociális bérlakást fenntartó, talán erején felül is vállaló önkormányzat.

 

   2537 bérlakást kezel az önkormányzat, közülük 397 db üres, mert bontásra váró épületben vannak vagy teljesen lelakott állapotúak. A lakható bérlemények között 695 db-ra vonatkozik határozott időtartamú bérleti szerződés, közülük 133-nak lejárt a határideje 2017-ben.

 

A jóságos önkormányzat

 

   – Amikor 2010-ben felállt az városvezetés, a számítások szerint 6-800 millió forintos hiánnyal vette át a lakásállományt, s így az első feladatok között szerepelt, hogy darabonként felmértük az összes bérlakást, meghatároztuk azokat a paramétereket (pl.: kor, műszaki állapot), melyekkel az adott ingatlan bír – mutatott fel egy vaskos, a felmérés eredményét dokumentáló kötetet a polgármester.

  

   Kovács Róbert szólt arról, hogy nem minden kerületi önkormányzat működtet ilyen nagyságrendű bérlakás állományt, mert „nincs egyértelműen meghatározva a lakhatás biztosítása, nincs egzakt módon körül írva, hogy egy-egy települési önkormányzat milyen mértékben működtessen önkormányzati bérlakásokat”.

   Ettől függetlenül Kőbányán az elmúlt két évtizedben az Élessaroknál egy 100 lakással bíró háztömböt építettek, de ilyen a Kolozsvári utcai bérlakás tömb is. Folyamatosan tervezik a kisebb nagyságrendű önkormányzati tulajdonban lévő lakások felújítását is.

 

    A jóságos önkormányzat arra is figyel, hogy a városképi szempontoknak is megfeleljenek ezek a lakások, mivel „Kőbányán a város fejlődése azt hozta, hogy a munkahelyi és a lakófunkciók teljes mértékben összefonódtak.” – mondta Kovács és egy példát is említett. A Gyömrői út Budapest egyik legdinamikusabban átalakuló területe, számos ipari létesítménnyel. Közéjük több lakóépület ékelődik, bennük önkormányzati tulajdonú bérlakásokkal. „Ezen funkciókat tudatos városfejlesztési-, tervezési munkával igyekszünk szétválasztani; a Vasgyár utcában, az Alkér utcában, a Gyömrői úton számos lakóingatlant szüntettünk meg.” – majd hozzá tette, ezek a lakások vizesek, penészesek voltak, s ez jellemző az önkormányzati tulajdonú bérlakások jelentős részére, hiszen ezek akár az 1800-as évek végén vagy az 1900-as évek elején épültek.

   A prezentáció ezen részét azzal zárta a polgármester, hogy „nem lehet más törekvésünk, minthogy megújítsuk a teljes lakásállományunkat.”  

 

hos dia3

 

   A továbbiakban Kovács Róbert szólt az önkormányzati bérlakáshoz jutás feltételeiről, a lakások díjáról és állapotáról. Ezen fejezet összekapcsolódott azzal is, hogy milyen mértékű az önkormányzati támogatás.

   Egy szociális bérlakás önkormányzati díja 369 Ft/m2/hó, a piaci ár: 2243 Ft/m2/hó. A teljes lakásállományra vetített számítások alapján kiderül, hogy a támogatás 1,6 milliárd forint/év, s ehhez jön további 860 millió forint/év karbantartásra.

   Megjegyezzük, itt zavar van a táblázatban, mert a diában szereplő karbantartási adat a támogatásnál szerepel. Elismerve, hogy sok esetben minősíthetetlen mértékű a lakásrongálás (lelakás), a karbantartás semmiképpen sem támogatás, hanem a tulajdonos kötelessége, még akkor is, ha a bérlőtől elvárhatók az önerőből végzett apróbb javítások.

   Az pedig egy mások oldala a dolgoknak, hogy a normál, ütemezett és költségvetésben beállított karbantartási költség mellett mennyi pluszt jelent a bárlők hanyagsága, illetve hogyan kezelik ezt a fajta bérlői viselkedést. Kovács Róbert több diát is bemutatott, milyen állapotban vették át a bérlőtől a lakást. Valóban megdöbbentő, bár nem hisszük, hogy egy ilyen mértékű rombolást 2-3 nap alatt vitt végbe a bérlő.

   Kovács Róbert elmondta, fontosnak tartják a dinamikus önkormányzati bérlakás-lakásgazdálkodást, hogy „ne élethosszig tartó, kőbevésett bérleti szerződéssel rendelkezzen mindenki.” Hozzá tesszük, ez a másik oldalról az egyre inkább alkalmazott határozott időtartamú bérleti szerződést jelenti.

   Jelenleg kb. 500 család vár szociális bérlakásra.

 

   Tanulságos okfejtés volt a prezentáció azon része, ahol is a polgármester azt mutatta be, hogy az összes önkormányzati bérlakásban élők mintegy 90%-a az elvárható társadalmi normák szerint él, vigyáz a bérleményre, azaz nincs velük probléma.

   Jelenleg 11 épületben 336 lakást bont le az önkormányzat, a „cél a szegregátumok felszámolása, az életveszély elhárítása, stb.” És ide megint csak egy kérdés kívánkozik. Vajon mit rejt a mondatvégi, a felsorolásra utaló stb., azaz milyen egyéb okai lehetnek még a bontásnak?

   Fontos része volt a tájékoztatónak, hogy 2017-ben 57 millió forint volt a bérlők tartozása, ebből a legnagyobb mértékű önmagában 11,7 millió forint, s a tartozások mintegy harmada 1 millió forint feletti. Végrehajtások során 33 lakást ürítettek ki.

   Ugyanakkor az önkormányzat részletfizetési kedvezménnyel segíti az elmaradások teljesítését, sőt, adott esetben még a közös költséget is átvállaja.

   A prezentáció általános részét egy rövid összegzés zárta Kovács Róbert polgármester.

  

Mi újság a Futrinka utcában?

 

   Mint bevezetőnkben utaltunk rá, a Hős utca és a Bihari utca körüli bizonytalanságok, a sokszor egymásnak ellentmondó vélemények, az önkormányzati oldalról eleddig nulla kommunikáció indokolta a második részt. Konkrétan a hivatkozott két lakótömb körüli viták, cikkezések az önkormányzat további imázsrombolásának ellensúlyozását.

 

   Hos utca Oltalom foci 002xA Hős utca 15A és 15B épülete (képünk)  kétségkívül romhalmaz, ám benne nemcsak a gátlástalan drogosok, alkoholizálók, munkakerülők és más kétes egzisztenciájú emberek élnek. Az önkormányzat már hosszabb ideje arra törekszik, hogy szanálásközeli állapotba hozhassa a tömböt. Például a bármilyen ok miatt üressé vált önkormányzati tulajdonú bérlakást befalazza, hogy megelőzze az önkényes, illegális beköltözést. Ugyanakkor még mindig jelentős mértékű a magántulajdonban lévő, jó állapotban lévő lakások száma.

 

   Az itteni állapotokat az alábbi pontokban foglalták össze:

 

   hos diaNos, ebben központi kérdés volt a mi lesz a lebontott épületek helyén? Korábban szárnyra kapott a hír, hogy a szomszédságban lévő Nemzetvédelmi Egyetem, a TEK és a Készenléti Rendőrség dolgozói kapnak itt lehetőséget egy rekreációs központban regenerálódásra, sportolásra. A feltevéseket Kovács Róbert határozottan cáfolta, ugyanakkor arra hivatkozott, hogy a terület sportcélú hasznosítását tervezik. „Bárki igénye veheti majd a létesítményt” – hangsúlyozta. Elmondta azt is, hogy minden tulajdonossal, bérlővel személyes megbeszélésen egyeztetik a lehetőségeket.

   A kormánytól kapott 2,1 milliárd forint elköltését úgy tervezik, hogy abból jusson a tulajdonosok kártalanítására is. Gondot okoz, hogy a magántulajdonban lévő 150 db lakásból az egyes ingatlanokban nem a tulajdonosok, hanem albérlőik laknak, s a felhalmozott adósság is jelentős.

 

*

   Kovács Róbert a Bihari utcai lakótömb esetében arra hivatkozott, hogy az alapvető gond az volt, amikor az épületet egy városrehabilitációs kísérletbe vonták be 2007-2008-ban, s ennek során 700 millió forintot fordítottak rá: 500 milliót a kísérlet projekt keretéből, 200-at pedig saját forrásból.

 

   bihari diaKovács az elődökre tolta a felelősséget, mi szerint csak a lakásokat újították fel; – 2015-16-ban derült ki, hogy életveszélyes az épület, a függőfolyosók, a tetőszigetelés, a beázások, a falak repedéseinek javítása elmaradt. Nemrég aládúcolták a függőfolyosókat, de ez csak átmeneti megoldás, bár a közvetlen életveszélyt elhárították. Hivatkozott arra is a bontás indoklásában, hogy már a kezdeteknél született egy szociológiai tanulmány.

 

„Mivel, mint már említettük – a vizsgált telepek zárványszerűen, katonai és rendőrségi létesítmények (Hős utca), illetve gyárak, raktárak (Bihari út) közé ékelődve helyezkedik el, megvizsgáltuk annak a lehetőségét is, hogy az ingatlanokat az önkormányzat valamelyik szomszédos tulajdonosnak adja el, és a vételárat a lakók máshol való elhelyezésére használja fel. Ennek nemcsak a zárványszerű elkülönülés megszűnése lett volna az eredménye, hanem ily módon lehetőség lett volna a magas lakásszámú, homogén összetételű területi koncentrátumból adódó kedvezőtlen társadalmi következmények felszámolására is. Sajnálatos módon azonban vizsgálódásunk időpontjában egyik szomszédos tulajdonos sem szándékozott a szóban forgó ingatlanokat megvásárolni. Ennek ellenére azt tanácsoljuk, hogy távlati célként az önkormányzat ne adjon fel azzal a célkitűzéssel, hogy a két, zárványszerűen elhelyezkedő telepet megszüntesse.”

   Idáig idézte Weeber a tanulmány vonatkozó részét, de van tovább is. Íme:

   „Amennyiben még mondjuk 10-15 év múlva is (azaz napjainkban -a szerek.) ilyen magas számban lesz szüksége hasonló színvonalú lakásokra, mindenképpen célszerűbb azokat kevésbé szegregált és területileg kevésbé koncentrált formában – például a még meglevő szegény és munkástelepi és „új” lakótelepi lakásállomány felhasználásával – üzemeltetni.”

 

   Hadd jegyezzük meg, hogy Kovács Róbert korábban éppen arról beszélt, hogy 500 igénylő áll sorban szociális bérlakásért! Akkor most bontani kell tényleg, vagy a Ladányi-féle megfogalmazásban a „szükség van a bérlakásokra” kitételt értelmezni, még ha az egy helyen is van és nem szétszórva, és vállalni inkább egy felújítást. Ja, és hová is helyezzük el a felújítás időtartamára a bérlőket? Van most hipp-hopp kb. 80 felújított lakás? Ugye, nincs. Hát, ez az…

 

   hos bihari utca 26xAz elhangzottakkal szemben áll Ladányi professzor tiltakozása, hiába erősködött Kovács Róbert, magyarázva, értelmezve Ladányi javaslatát, hogy a felújítás ellenére is, a Bihari utcai épületet 10-15 év múlva szanálnia kell az önkormányzatnak!  (A Bihari utca 8/C épület jelenleg)

 

   A Bihari utcai hat család kilakoltatására lényegében nem tért ki Kovács Róbert, egy-egy konkrét példát emelt csak ki, azoknál is meglehetősen egyoldalúan, s az általános indok az volt, hogy lejárt a határozott időtartamú bérleti szerződés, s mivel nem költöztek ki, jelenleg jogcím nélkül laknak bent.

 

   Kovács Róbert polgármester hozta a szokásos formáját: bár szelíden, de kioktatta a sajtót, felhívta a média figyelmet arra, hogy bárki is nyilatkozott arról, hogy nem megfelelő cserelakást kapott volna, az „súlyos félrevezetés”.

 

   Berlakasw sajttaj 085– Az önkormányzat csak teljesen felújított, lakhatásra alkalmas lakást ad át, de nem feltétlenül olyan lakóépületben, ami mindannyiunk álma. De azzal főzünk, amink van – mondta.    

   Hangsúlyozta, ha a fedélnélküliség vagy az említett lakás közt kell választani, akkor szerinte az a helyes döntés, és mind a civil szervezetek, mind a média ebbe az irányba kell terelgessék a bérlőket, hogy a felújított lakást válasszák.

 

   Márpedig a kérdés csak az, hogy miért nem fordított a sorrend? Azaz, először felújítok, s ezt a lakást mutatom meg az arra jogosult bérlőnek. Nehezen hihető, hogy egy valóban lakás céljára szolgáló, lakható lakást bárki szorult helyzetben visszautasítana, még ha a környezete nem is ideális!

 

   Az ATV televízió kérdésére válaszolva kiderült, hogy a Bihari utca 8/C épületre 1-2 éven belül nincs elbontási kényszer. – Jelen pillanatban, az ismereteim szerint, a statikusok állandóan vizsgálják, hangsúlyozom, az épület lakható, hiszen aládúcoltuk. – közölte.

   A kérdés folytatódott, s arra vonatkozott, hogy annak a hat családnak, akiknek semmilyen tartozása nincs, gyerekeik vannak, idős emberek, mi lesz így a sorsa? Kovács azzal indított, hogy nem tudja, hogyan lett hat, korábban csak három volt, közülük kettőnél, az önkormányzat jogszerű működését szem előtt tartva, nekik nincs más lehetősége, mint a lakás kiürítése után a folyamatban lévő pert lezárni a bíróság döntése szerint.

   Egy másik esetnél – név nélkül ugyan, de – azt idézte, hogy hány hónapja nem fizetett lakbért egy ott lakó. – Ön szerint mi a megoldás? – kérdezett vissza, és sorolta, hogy 774 ezer forint tőkével, annak kamataival, s közel 500 ezer forint ki nem fizetett vízdíjjal tartozik a bérlő.

 

   Megjegyezzük, nem tudni, hogy Kovács Róbert kiről beszélt? No, nem név szerint, mert nem az a lényeg. Hanem az, hogy a riporter kérdése arra a hat családra vonatkozott, akiknek nincs semmilyen tartozása. Mire válaszolt akkor Kovács ez esetben?

   Ugyanis, az elmúlt hónapok eseményei szerint mind a hat család hangoztatta tartozásmentességét. Akkor közülük ennek az egynek mégiscsak egymillió forintot meghaladó tartozása van? Ő hazudott volna? Vagy Kovács nem ért magyarul? Vagy ért, csak szándékosan terelt, s nem a tartozás nélküli családokról válaszolt?

   S ezek után, mellett még a sajtót is kioktatta? Na ne…

  

Liget torzo Hos utca 108

  Mindennapos kép a Hős utca 15/A-ban

 

    A Népszava, a Hír TV, a Hálózat alapítvány, majd a Klubrádió kérdései után szerkesztőségünk is igyekezett kielégíteni kíváncsiságát. Arra kerestünk választ, hogy miért vonták vissza az idén tavasszal két Hős utcai bérlőnek a Tárna utcában kiutalt felújított lakást? Ennek következtében ugyan meghosszabbították a Hős utcában a bérleti jogukat 2018. december 31-ig, de mégis jogcím nélküli lakáshasználónak minősítette őket az önkormányzat, s bíróságra adták az ügyet. Igaz, később ezt visszavonták, de a bérlők a kifizetett illetéket mégsem kapták vissza.

   A kérdés egyik felére választ kaptunk. A kérdéses két lakásban a gázművek még nem állította vissza a gázszolgáltatást (egy korábbi óra leszerelés miatt van ez az állapot), s így a lakás még nem lakható. Előállt a vis maior, így érthető a Hős utcai hosszabbítás. A Vagyonkezelő ügyvédje arra is válaszolt, hogy a kiutalás után értelemszerűen megszűnt a Hős utcai bérleti szerződés, de, mivel nem tudtak költözni, működésbe lépett a szigorú rendszer, s mielőtt a hosszabbítás megtörtént volna, jogcím nélküliek lettek, automatikusan ment a bíróságra az ügy. Ezt szüntették meg. Költségekről nem tudnak. További fejlemény a gázórák felszerelése után várható.

 

fotó: 10kerkult.hu/OGY 


Szerkesztőségi vélemény

 

   A prezentáció hasznosságát, időszerűségét nem kétségbe vonva, egy konkrét példával szeretnék rávilágítani Kovács Róbert egyoldalú, több helyen félrevezető tájékoztatására. Megjegyzem, ez már a Ladényi-féle tanulmánynál is tetten érhető.

 

   A Bihari utca 8/C alatti hat család konkrét eseteit, figyelembe véve a személyiségi jogaikat, nem részletezte. Egyiküknél – mivel a hölgy korábban arcával vállalta a televíziós nyilvánosságot – nyilvánvaló volt, hogy Lázár Teréziáról beszél, aki visszautasította tavaly ősszel a felajánlott másik lakást. Arra utalt, hogy az „édesanya azért zárta ki magát 10 évre a bérlakás programból, mert nem költözött ki a lejárt szerződése ellenére, miközben egy civil szervezet tanácsára – és a kiemelt médiaérdeklődés miatt – nem fogadta el a felkínált cserelakást, amelyet az önkormányzat felújítva adott volna át használatra.”

   Ugyanakkor nem szólt az eset másik oldaláról, mely közte és Tóth Balázs képviselő közt zajlott a témában az áprilisi testületi ülésen. Itt Tóth Balázs egyértelműen cáfolta, hogy ő vagy a városvédők beszélték volna rá a döntésre Lázár Teréziát.

Idézet a testületi ülés jegyzőkönyvéből:

   Az elnök „felhívja a Képviselő úr figyelmét arra, hogy véleménye szerint nem a jó gyakorlatot követte akkor, amikor elkísérte az egyik Bihari utcai lakót a számára felajánlott lakásba és ott segített annak a megfogalmazásában, hogy ne fogadja el a felajánlott lehetőséget. Az Önkormányzat, amikor egy új bérleti jogviszonyt létesít, nem a megtekintett állapotban adja át a bérleményt, hanem a lefolytatott egyeztetések után felújítja azt. Ha a Hölgy elfogadta volna ezt a lehetőséget, már a felújított lakásban lakhatna, így viszont a rendeleteink értelmében nem létesíthető vele jogviszony. Kellő körültekintéssel kell a tanácsokat megfogalmazni.”

   A ráhatás feltételezését Tóth Balázs önkormányzati képviselő cáfolta, s visszautasította. Ismét a jegyzőkönyvből idézek:

   „Tóth Balázs: Elmondja, hogy ő sohasem biztatta Lázár Teréziát arra, hogy ne fogadja el a lakást. Nem befolyásolta, ezt a döntést Ő hozta meg a kislánya egészségügyi állapota miatt.”

 

   És hadd kérdezzem újfent: miért van szüksége arra a polgármesternek, hogy folyamatosan ködösítsen, féligazságokat fogalmazzon meg, vagy éppenséggel pontatlanul idézzen akár a saját SzMSz-ükből, ezzel félrevezetve mindazokat, akiknek nincs lehetőségük részletekbe menően megnézni, ellenőrizni a hivatkozásait? Tényleg ez a helyes út?

(Oszvald György)


Álljon mellénk, támogassa a szerkesztőség munkáját, hogy fejlődni tudjunk, hogy színesebbek lehessenek cikkeink! A részletekért kattintson a képre!

tamogato tabla 400px