AD-blacklist1

2018
feb.
26

A jövőbe látó polgármester

Írta: Oszvald György

Testuleti 18 02ho 307leadBotrányos körülmények között függesztette fel Kovács Róbert polgármester a Kőbányai Képviselő-testület február 22-ei ülését. A Kontúr Közhasznú Egyesület és A Város Mindenkié (AVM) aktivistái kívántak élni törvényes jogukkal az egyik napirendi ponttal kapcsolatban, ám Kovács Róbert már az első hozzászólóba belefojtotta a szót.

 

 

 

A testületi ülés önkormányzati honlapon elérhető videófelvétele nem tartalmazza a jelen tudósításban részletezett vitát a 4. napirendi pontról. A felvétel – a felfüggesztés után – a 4. napirendi pont elfogadásával (11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) folytatódik.

 

   Nem csillapodtak egy hónap alatt sem az indulatok a Bihari utca 8/C épület lakóiban. A januári testületi ülésen – meghallgatva a kérdéses napirendhez hozzászólókat és a témához pro-kontra hozzászóló önkormányzati képviselőket, egy határidő módosítástól eltekintve, lényegében az eredeti előterjesztést fogadta el a testület. Várható volt, hogy a Bihari utcai lakók ezt nem hagyják annyiban.

 

Előzmények

 

   A februári tanácskozás eleve úgy kezdődött, hogy alig lehetett akár egy tűt is leejteni, annyian voltak kíváncsiak a 4. napirendi pontban jelzett témára, illetve többen hozzá is kívántak szólni.

 

  „A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 3/2017. (II.24) önkormányzati rendelet módosítása (110. számú előterjesztés)” – volt a címe, benne pedig   a tartalmi összefoglaló azt tartalmazza, hogy

   „Az Áht. 34. § (4)* bekezdése alapján a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.” (*/ Áht: a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról -a szerk.)

 

   Mindezt azért tartottuk fontosnak kiemelni, mert a pénzügyi-, jogi szakértőknek a határozattervezet indoklása, az Áht. rendeleteinek és az előterjesztés mellékleteinek értelmezése bizonyára nem okoz nehézséget, így valószínűleg az sem, hogy a napirendhez hozzászólni kívánók valóban érdemi észrevételeket kívánnak tenni. Az ülésre tervezett napirendi pontok február 22-e előtt nyilvánosak voltak, azokból bárki, így az AVM aktivistái is, felkészülhettek.

 

Közjáték

 

   Már a 3. napirendi pont tárgyalása alatt mozgolódás támadt az aktivisták között: többen is egy elég szűk helyen, a cserépkályha, a fotósok, meg a kamerák állványai közt átfurakodva igyekeztek a jegyzőkönyvvezetői asztalhoz jutni, s a felszólaláshoz szükséges felszólalási jegyet beszerezni. Mint később kiderült, ez egyik kulcskérdése a botránynak.

 

Jövőbe látás

 

  Testuleti 18 02ho 109 Miután az ülést vezető Kovács Róbert polgármester (képünk) ismertette a napirendi pontot, a következők hangzottak el.

   – Úgy tűnik, hogy hárman felszólalási jegyet töltöttek ki, … ööö … nincs további hozzászólás, így megkezdjük a napirend tárgyalását. Tehát további (egy hangos hej!, beszólás elnyomta a polgármester szavát, vélhetően „felszólalásra” hangzott el -a szerk.)  nem tudunk számítani, tehát három hozzászólási jegyet töltöttek ki. Kérdezem, hogy a hozzászólók most kívánnak-e hozzászólni? 

  Ám itt (egy halk igen ugyan elhangzott) a válasz helyett a hozzászólást tervezők közül többen is jelezték, hogy „nem tudtak nekünk hozzászólásit adni”, „nem ért ide időben a papír” – de ezeket a megjegyzéseket Kovács „meg sem hallotta”, s félbeszakította, kioktatta a megjegyzést tévőket: – Sajnálom, fel kell készülni! Erre Misetics Bálint, az egyik aktivista visszaszólt Kovácsnak: – Önöknek kell felkészülni, ne haragudjon!

 

   Kovács pedig eljátszotta a határozott vezetőt:

   – Megkérem önöket, hogy tartsák be az ülésterem rendjét, különben nem tartózkodhatnak itt. Köszönöm – mondta, majd megadta a szót Misetics Bálintnak. (Misetics Bálint az Oxfordi Egyetemen diplomázott összehasonlító társadalompolitika szakon, jelenleg az ELTE TáTK szociálpolitika doktori programjának a hallgatója. Aktivistaként tíz éve foglalkozik hajléktalansággal és lakáspolitikával. -a szerk.)

 

   Testuleti 18 02ho 150Misetics Bálint (képünk) szeretne a költségvetési módosítással kapcsolatban javaslatot tenni. Felhívnám a figyelmüket, hogy csak olyan javaslatot fogalmazhatnak meg, ami az adott napirendre vonatkozó, amennyiben nem így történik, kénytelen leszek a szót megvonni – mondta Kovács.

 

   – Tisztelt Képviselő-testület, tisztelt polgármester úr! Misetics Bálint vagyok és A Város Mindenkiért csoport képviseletében fogok fölszólalni. Hadd kezdjem azzal, hogy szégyenteljesnek tartjuk, hogy nem engedélyezték a Bihari utca ügyében előterjesztett anyag tárgyalását, ugyanakkor, minek utána annak költségvetési vonzatai is vannak, így ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódva fogjuk elmondani az álláspontunkat! Amiért itt vagyunk, az végtelenül egyszerű. Azt szeretnénk, hogy a kőbányai önkormányzat ne tegye hajléktalanná a saját lakosait, se a Bihari utca 8/C-ben, sem másutt.

 

(Közben mögötte feliratokat emeltek: „Kőbányán születtem, itt is éltem. A hátralévő időmet is itt szeretném eltölteni.” „Méltóságot mindenkinek” „Kőbánya mindenkié” – állt a kézzel írott papírlapokon)

 

   Az utolsó szavak alatt hallható volt Kovács utasítása, „vegyük el a szót!” és már mondta is hangosan: – A szót megvontam, a ’17-es költségvetést tárgyaljuk, de ez nem tartozik hozzá, amiről ön beszél.

   Testuleti 18 02ho 173

 

   Misetics megjegyezte, „már bocsánat, de én ennek a költségvetési vonzatairól fogok beszélni”. Értem, mondta Kovács, de mégis igyekezett a szót Miseticsbe folytani: – A következő hozzászóló…

  Ezt viszont Misetics nem hagyta. Hangját megemelve. nem lévén mikrofonja, mondta: – Sérti az önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatát. Adja vissza a szót, legyen szíves!

  Ám Kovács továbbra is a következő hozzászólónak akarta megadni a szót. Misetics pedig újfent hangosan követelte:

  – Adja vissza a szót, legyen szíves, megsérti a saját eljárásrendjét!

  – Kérem, fejezze be, különben intézkednem kell a…

  – …Adja vissza szót, legyen szíves, hogy elmondhassam a hajléktalanság megelőzésével kapcsolatos javaslatunk költségvetési vonzatait!

  – 2017-es költségvetést tárgyalunk, uram… Tizenkilences…

  – Adja vissza szót, legyen szíves, hogy elmondhassam a hajléktalanság megelőzésével kapcsolatos javaslatunk költségvetési vonzatait!

 

   Többen is beszéltek egyszerre, Kovács Róbert pedig a kollégáit kérte volna, hogy… De a közbeszólások miatt a jegyzőt kérte meg, hogy tájékoztassa Miseticset, milyen lehetőségei vannak!   

 

   – A napirendi ponthoz kötődő hozzászólást az elnök hozzászólási jegy alapján engedélyezi, a kitöltött hozzászólási jegy a 2017. évi, a tavalyi költségvetés módosításáról szól, a tavalyi költségvetés az érintett témában nem tartalmazott rendelkezést, erre utalt a polgármester úr, amikor azt mondta, hogy a tárgyhoz a következő évi költségvetésre vonatkozó javaslat nem tartozik hozzá. Tehát akkor lehetne hozzászólni a tárgyban, ha az csatlakozna a napirendi ponthoz. Köszönöm.

 

   – Köszönöm, jegyző úr, tizenkilences, dr. Bognár Péter… – így a polgármester. De nem tudta folytatni Kovács, mert a Misteics mögött állók hangosan skandálni kezdték: „Emberek vagyunk, élni akarunk!”  „Emberek vagyunk, élni akarunk!”

 

   Testuleti 18 02ho 232Kovácsnál elszakadt a cérna: – A testületi ülést felfüggesztem, kérem a terem kiürítését! – mondta, majd elhagyta az üléstermet. Több képviselő követte. Az ellentmondásos helyzetben az időközben a terembe érkezett biztonsági őr tanácstalanul állt, s mivel a hangoskodáson, vitatkozáson kívül más nem történt, pontos tájékoztatást pedig nem kapott, csendben követte az eseményeket.

 

  A Bihari utcai lakosok „Szégyen, szégyen, szégyelljék magukat!” skandálása közben részleges testületi kivonulás történt. Egyik lakos a termet elhagyók után szólt: – Ez a demokrácia?

   Hogy az vagy sem, azt a teremben maradó dr. Szabó Krisztián jegyző, Weeber Tibor alpolgármester, Tóth Balázs, Marksteinné Molnár Julianna (egy darabig), Tubák István és néhány önkormányzati dolgozó talán megmondja.

   Mindenesetre, rövidebb, hosszabb ideig hallgatták Misetics és mások álláspontját. Sőt, Weeber igyekezett válaszolni is. Erről azonnal, ám előtte kénytelenek vagyunk néhány észrevételt tenni a botrány kirobbanásáról, Kovács Róbert felelősségéről.

 

Ellentmondások

 

   Nem vitatjuk, bárkinek erős stresszt okozna, ha hosszú évek után egyszer csak egymás után két testületi ülésen is erőteljes demonstrációt kellene kezelnie! A korábbi kutyás mizéria a jelenlegihez képest csak egy halk vakkantás volt. 

   Kovács Róbert alapvetően ott hibázott, hogy nem tudta kezelni a hozzászólási jegyek helyzetét. Az elhangzottak alapján nyilvánvaló, hogy nem volt elegendő hozzászólási jegy, így az alkalmazottak lóhalálban igyekeztek nyomtatni néhányat. Miközben Kovács megnyitotta a 4. napirendet, többen is az éppen érkező jegyeket töltöttéki ki, és igyekeztek azokat leadni. Érthető Misetics meglepettsége, mikor Kovács bejelentette, hogy három hozzászóló van.

    Nem kell előre látni a jövőt, s 15-20 hozzászólási jegyet készenlétben tartani. Azt viszont Kovácsnak el kellett volna fogadnia, hogy az önkormányzatnak felróható hiba történt. Vajon mi lett volna, ha 2-3 perc technikai szünetet rendel el, közben megkéri képviselő társait, legyenek türelemmel, maradjanak a helyükön, míg a hozzászólni kívánók leadják a kitöltött jegyeket. Bármilyen furcsa, a törvényességre vigyázva azt éppen megsértette Kovács, mivel a hivatalnak felróható hiányosság miatt szenvedett csorbát többek demokratikus joga!

   Kérdésünk továbbá, ha a felszólalás időtartama két perc, vajon honnan tudta Kovács Róbert, hogy Misetics Bálint hozzászólása az első két mondat után (kb. 20 másodperc) hogyan folytatódik, és hogyan érinti a 2017-es költségvetést? Kérdezzük ezt azért is, mert Misetics tisztán érthetően, magyar nyelven közölte, a hajléktalanságot megelőző javaslatának költségvetési vonzata van, arról kíván beszélni. Egyetlen szóval nem említette, hogy a 2018-as költségvetéshez kíván kapcsolódni! 

    

Testuleti 18 02ho 277

 

   Kovács igyekezett a „balhét a jegyzővel elvitetni”, mikor arra kérte, mondja el a felszólaló lehetőségeit. A jegyző – máskor tiszta, jogilag támadhatatlan érvelése – most szánalmas semmitmondássá silányult, ráadásul megpróbálta Misetics szájába adni, hogy a 2018-as költségvetésről akar szólni. Erre a próbálkozásra a „nevetséges, zavaros erőlködés” minősítés nagyon enyhe megfogalmazás! Ld. fentebb a jegyző szó szerinti megszólalását!

 

     Kovács Róbert nem jós, nem látnok, így bár törvényesnek mondható az előzetes figyelmeztetése a hozzászólás mikéntjéről, az előzmények ismeretében ez inkább egyfajta előre menekülésnek nevezhető.

    Vajon nem lett volna-e célszerűbb meghallgatni Miseticset, s utána minősíteni a javaslatát? S vonatkozik ez mindegyik hozzászólóra, mert ne feledjük, ha a három érvényes hozzászólási jegyet leadó szemszögéből nézzük, az ő jogaikat az ülés felfüggesztése (nem berekesztése!) alaposan megsértette. Nem hallottuk, hogy bárki is tájékoztatta volna a Miseticsen kívüli még két felszólalni kívánót, hogy a megnyugvás, az újra megnyitott ülés után elmondhatják majd a felszólalásukat. Mert, ugye, azt senki nem tudhatja, mit és milyen, a 2017-es költségvetéshez kapcsolható felszólalást kívántak tenni.

 

Kiömlik a keserűség

 

    A teremben maradó alkalmi hallgatóságnak néhányan elmondták a véleményüket. Misetics Bálint azt mondta, beszélgetni szerettek volna, s javasolta, mindenki nézzen magába, hogy miért félnek annyira a Bihari utca 8/C lakóitól. Miért félnek egy önkéntes csoporttól, melynek az volt a célja, hogy felszólaljon a Bihari utcaiak érdekében? Elmondta azt is, hogy mint minden önkormányzatnak, így a kőbányainak is, az önkormányzati törvény szerint feladata a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása. – És szégyelljék magukat, amikor megpróbálnak kibújni a felelősség alól – toldotta meg.

   Testuleti 18 02ho 248A Kontúr Közhasznú Egyesület egyik aktivistája azt vetette fel, hogy nem érti, miért nem lehetséges a párbeszéd az önkormányzattal a Hős utcai állapotokról a szociális munkásokból álló, szociális problémákra reflektáló szervezettel? Bármit kezdenének, falakba ütköznek, az önkormányzati sajtó csak azt szajkózza, hogy a párbeszéd folyamatos. Elmondta, ők úgy érzik, a szociális problémák nincsennek megfelelően kezelve.

 

  Erre reflektálva az egyik Hős utcai hölgy elmondta, tudják, hogy hatalmas összeget kapott az önkormányzat a helyzet megoldására, de semmilyen információt nem kaptak még, nem tudják, mire és hogyan akarják használni? (A kormánytól Kovács Róbert, a televízió nyilvánossága előtt kért és később megszavazatott 2 milliárd forintos támogatásról beszélt a hölgy -a szerk.) – Csak elbontásra vagy arra is, hogy az ott élők lakhatási helyzetét normálisan megoldják? – szólt a költői kérdés. – Ott lakom, normális vagyok, élni szeretnék én is normális körülmények között – mondta csendben, szomorúan.

 

   Egy másik hölgy szintén a Hős utcai állapotokat taglalta. Elmondta, nagyon sokan nem vállalják, hogy Hős utcaiak, mert az mára stigma lett. Zokogásban tört ki, miközben elmondta, semmi mást nem akarnak, csak normálisan élni.

 

   Testuleti 18 02ho 282A Hős utcával kapcsolatban Urbanovszky Zsuzsanna, a Kontúr egyesület elnöke elmondta, azzal, hogy nem kaptak szót, a képviselők a homokba dugták a fejüket.

   – 2016 óta itt vagyunk, próbálunk önökkel szóba állni, levél útján keressük a kapcsolatot, konferenciát rendeztünk, nem jöttek el. Nem szeretnénk, és senkinek sem lenne jó, ha a Hős utca felszámolása nagyon elnyúlna. Az lenne a jó, ha megállapodások születnének azokkal a családokkal, akiknek nincs vagy kezelhető mértékű a tartozása – érzékeltette a körülményeket Urbanovszky Zsuzsa.

   Emlékeztetett arra is, hogy a mai napig mintegy 150 gyerek él a Hős utcában. – Arra ki figyel oda, hogy velük mi lesz? – tette fel a költői kérdést. Azt kérdezte: – Ha önök Kőbánya Képviselő-testülete, és a Bihari utca, meg a Hős utca érdekeit nem képviselik, akkor minek ülnek itt?

 

   A kérdés után ismét egyszerre szólalt meg több ember is, egészen pontosan többen kérdeztek egyszerre, lakhatásról, tartozásról, nullás igazolásról esett szó. Igazság szerint a fent leírtak Weeber Tibor alpolgármesternek (képünk) szóltak, aki még a teremben tartózkodott. Igyekezett is válaszolni, de talán pontosabb, ha azt mondjuk, az önkormányzati álláspontot hangoztatta. Főleg, miután az egyik Bihari utcai lakos számonkérte egy korábbi felmérés kapcsán, ha ő megadja a tiszteletet, miért rohannak el szó nélkül, ha kérdez?

   Testuleti 18 02ho 319– Asszonyom, ez a fórum nem alkalmas erre, kérjen időpontot a fogadóórára – javasolta Weeber.

 

   Na erre elszabadult a pokol. Ismét egyszerre szóltak többen, egymást túlkiabálva igyekeztek bizonygatni, hogy hiába keresik, elbújik, nem veszi fel a telefont, nem ér rá, akkor melyik fórumon mondák el a bajaikat?

   Az iménti hölgy egy nyilatkozat felolvasására harcolt ki némi figyelmet. Ladányi János szociológus, az MTA doktora szavait olvasta fel, melyben azt jelzi, hogy a polgármester téved, sohasem javasolta a Bihari utca 8/C lebontását, sőt, ellene volt, s éppenséggel a bontás néhány lehetséges következményét elemezte. Véleménye szerint nemhogy bontani, de építeni kellene önkormányzati bérlakásokat.

    A hölgy, könnyeivel küszködve említette, hogy Weeber korábban azt mondta a fogadóórán négyszemeközt, senkit nem raknak ki, mindenki kap lakást, akinek nincs tartozása. De két napja az egyik lakónak telefonon azt mondta, már lista van arról, hogy ki fog kapni a Bihariból, természetesen, csak a határozatlan idejűek. Döbbenten kérdezte: – Akkor ez mi? Mondják meg, hogy nem kapnak, menjenek az utcára!

    Valaki megtoldotta: „a gyerekinket meg tegyük intézetbe.”

   Az iménti hölgy egy megdöbbentően fájdalmas mondatot szúrt oda Weebernek. – Hát miért? Nem büdösek vagyunk, dolgozom, iskolában, ráadásul, a második kerületben dolgozom. Hol van most a polgármester? Csak ígérget. A Weéber úr. Az ígérget, a polgármester nincs is itt. A Weéber úr ígérget, miért hitegeti a családokat? Akinek nincs végrehajtása, megoldódik a problémája – mondta. Hát, szépen megoldódott! Nekem sincs végrehajtás, nullás papírom van. A polgármester meg összebeszélt itt ezekkel, hogy ne tudjunk szólni. A hat hónapot, remélem, még megkapom, hogy felszólaltam.  

 

   Egy lélegzetvételnyi szünetben valaki ismét elmondta, hogy hajléktalanság megelőzése ugyanolyan önkormányzati feladat, mint a közvilágítás biztosítása. A hölgy folytatta a keserű monológot.

   – Kutyával jöttek bérleményellenőrzésre. Hát mit tettem én? Azt megérteném, ha tartozásunk lenne, de nincs. És szó nélkül kilöknek? Hát hová menjek a gyerekkel? Az a megoldás, hogy leszavaz mindenki? Ilyenkor mér’ búj el? Hát álljon ki! Cigány vagyok, de a személyi igazolványomban magyar van! Ugyanolyan vagyok, az a baj, hogy fekete bőrőm, meg fekete hajam van? Meg azt nyilatkozza a Weeber, hogy a mentősök is rendőrrel jönnek? Nem kannibálok vagyunk, emberek vagyunk, tisztességgel dolgozunk.

   Hogy ezekből a szavakból ki mit hallott a folyosón vagy az irodákban, nem tudni. Az sem tudható, ki mennyire veszi komolyan a kétségbeesett Bihari utcai és Hős utcai lakosok panaszait.  

 

   Testuleti 18 02ho 350És, ha szabad egy viszonylag szubjektív véleményt megfogalmazni, megtesszük. Önmagában ellentmondás, amikor lakossági fórumokon a polgármester – bizonyítandó a jó gazdálkodást – azzal dicsekszik, hogy hány milliárd forint (3, 4, 5 Mrd) van a kasszában, s eközben a másik oldalon néhány száz millió forinttal (talán az sem lenne ördögtől való, ha 1-2 milliárdról beszélnénk) esetleg jobb körülményeket lehetne teremteni a Bihari utcai, Hős utcai, Száva utcai, Tárna utcai, Gyömrői úti, stb. lakosoknak. A következő lakossági fórumon el lehetne mondani, hogy ugyan kevesebb van a kasszában, de a különbség jó helyre ment.

   Nézőpont kérdése: tisztességes lakosokat képviselnek a képviselők vagy a regnáló politikai hatalmat? Vagy kit és mit? Milyen érdekeket, kinek, minek az érdekeit védik foggal körömmel? Talán kellene egy tabula rasa!

 

Közlemény

 

   Az önkormányzat néhány napja kiadott közleménye  A törvényes rend helyreállításáért dolgozik a Kőbányai Önkormányzat a Hős és Bihari utcákban címmel a felvetett kérdésekre nem válasz.

 

   „A Kőbányai Önkormányzat eddig is minden segítséget megadott azoknak a bérlőknek, akik együttműködnek a kerülettel, de nem áll módjában asszisztálni ahhoz, hogy egyes civil szervezetek és ellenzéki pártok illegális lakásfoglalók, tartozást felhalmozók, a törvényekkel visszaélők botránykeltését használják fel politikai céljaikra.” – szól a közlemény.

   Az egyes civil szervezetek (itt nevezetesen kettő, a Kontúr Közhasznú Egyesület és A Város Mindenkié csoport – vajon miért is nem lehetett őket nevükön nevezni?) civil célokat tűznek ki és valósítanak meg, politikai céljuk nincs. Így az első bekezdésben tetten érhető a burkolt sorosozás, s ha innen nézzük, akár felejthető is ez az irkafirka.

  De adjunk még egy esélyt: „Kovács Róbert hangsúlyozta: itt életveszélyessé vált házak lebontásáról és méltatlan körülmények felszámolásáról van szó.” – írták a közlemény végén. A méltatlan körülmények vitán felül állnak, de az „életveszélyessé vált házak” vajon mit takarnak pontosan? Összedőlnek? Vagy nem, de éppen a renitens, drogos, alkoholista elemek miatt „életveszélyes” ott lakni, közlekedni? Nem mindegy!

 

   „Látszólag nagyon humánus A Város Mindenkié csoport javaslata: mindenkinek legyen joga a lakhatáshoz.” Ez is gyöngyszem, főleg, ha folytatást is elolvassuk.

   A közlemény téved/csúsztat/hazudik/félre magyaráz (tetszés szerint választható): az AVM ugyanis nem javasolja a lakhatást, hanem alapjogként hivatkozik rá. Az pedig messzire vezetne – s nem is ennek a tudósításnak a feladata, hogy elemezze –, ha a ki a jogosult kérdésbe belemennénk. Egy biztos: szó sincs az AVM részéről „utópisztikus szocialista elképzelés”-ről. Másfelől, vajon minek is nevezhető a közlemény e témában feltételezés-sorozatara épített következtetés-sorozata? Mese, mese, meskete…

 

   Olyan ez az egész, mint amikor a gyengébb gyereket minden nap megverik, s ez a gyerek csak panaszkodik, hogy már megint megvertek, de ezen kívül semmit sem tesz, hogy másnap vagy egy hét múlva ne verjék meg!

 

fotó: 10kerkult.hu/OGY

 

Álljon mellénk, támogassa a szerkesztőség munkáját, hogy fejlődni tudjunk, hogy színesebbek lehessenek cikkeink! A részletekért kattintson a képre!

tamogato tabla 400px