AD-blacklist1

2017
okt.
20

Hosszú bevezetés, gyors érdemi döntések

Írta: Oszvald György

Testuleti okt 026leadTizenhat képviselővel (egy hiányzó volt) ülésezett Kőbánya képviselő-testülete október 19-én. A tanácskozásra 30 napirendi pontot terjesztettek elő, köztük 6 volt zártkörűen, a nyilvánosság kizárásával tárgyalandó javaslat.

 

 

 

A testületi-ülés kezdete előtt Kovács Róbert polgármester a rendőrség munkáját segítő apróbb eszközöket adott át dr. Gyetvai Tibor r. ezredes, a Kőbányai Rendőrkapitányság vezetőjének. Mint mondta, a fényképezőgép, az alkoholszondák, a nagy teljesítményű elemlámpák, a korszerű öltözőszekrények nem hasonlíthatók egy gépjárműhöz, ám a rendőrök mindennapi munkájában hasznos és adott esetben nélkülözhetetlen eszközök.

 

Testuleti okt 044   Válaszában Gyetvai Tibor (a képen középen), mindig öröm számukra, ha a támogatás elismeri a munkájukat. Megemlítette, hogy egy pályázaton forrást nyertek az épület energetikai felújítására, s ezt is figyelembe véve, az új öltözőszekrények illeszkednek ebbe a megújulásba, a kollégái már most örömmel használják ezeket. A többi eszköz közül napi aktualitást adott az alkoholszondáknak:

   Testuleti okt 061– Ma reggel nyilatkozott a Fővárosi Törvényszék képviselője, hogy naponta hat embert ítélnek el ittas vezetés miatt, és ha abban gondolkodunk, hogy egy pohárkával, ha megiszunk, és így autóba ülhetünk, akkor nagyot tévedünk. Már egy féldeci is nagymértékben lassítja a reflexeket, könnyen balesetet okozhatunk. Ugyanakkor az is igaz, a hat ember kiszűréséhez sokszoros nagyságrendben kell a szondákat felhasználni.  

   Végezetül kifejezte, hogy biztos abban, a rendőrök szívesen használják majd az adományokat Kőbánya rendjének és közbiztonságának megőrzésre.

 

***

   A napirend elfogadása előtt Kovács Róbert – a hagyományoknak megfelelően – az elmúlt időszak kiemelkedő eseményit ismertette. (A testületi ülés nyilvános 60 percéből 30-at az elmúlt események felidézése, a rendőrségnek szánt eszközök átadása és néhány közelgő program ismertetése tette ki; a 24 tárgyalt napirendre így ugyancsak 30 perc jutott.)  Köztük két lényeges, a közösségi megosztó oldalakon és az országos médiában is nagy port kavart Hős utcai bekerítés és a Liget téri szolgáltatóház-torzó témáról bővebben is szólt.

 

   A Hős utcánál kategorikusan cáfolta, hogy körbe kerítenék a két ház közötti területet. Pusztán arról van szó, hogy két helyen – a korábban meglévő kerítés kitört részein – Uni-Road betonelemekkel gátolják meg a terültre behajtást, és a korábbi kaput, melynek nyomai láthatók, helyreállítják.

  Időközben a facebookon is megjelent, a témával kapcsolatos kommentek sorából idézzük Kovács Róbert hozzászólását:

 

  Testuleti okt 032Természetesen a Hős utca problémáját nem (körbe)kerítéssel kívánjuk megoldani. A Hír TV adását nem láttam, ha erről adtak hírt, akkor félrevezették az embereket. A Hős utca 15. alatt lévő lakóépületek társasházként működnek, ezért írásbeli szavazáson a közös képviselő – az önkormányzat, mint az egyik tulajdonos – javaslata alapján azt kérdezte, hogy „A tulajdonosok hozzájárulásukat adják, hogy a Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat saját költségén Társasházhoz tartozó közös udvar területén 3,3 méter széles kétszárnyú vaskaput beépíttesse a baloldali oszloppillér kijavításával, vagy újjáépítésével. 5 db. UNI-ROAD 80/60-3,0K típusú betonelemet elhelyezhessen.” Ezt egyébként a tulajdonosok kb. 60 %-a megszavazta.   A cél nem más, mint az ingatlan udvarának lezárása kapuval, illetve beton elemekkel, azért, hogy legalább kívülről ne lehessen szemetet behordani. Az elmúlt évek során több tíz millió forintért kellett takaríttatnunk a területen az ott élők helyett. Természetesen ez nem a megoldás, a probléma felszíni kezelése, hogy ne alakuljon ki még súlyosabb helyzet. A Hős utca szegregátum megszüntetéséért nekem és a munkámat támogató képviselőtársaimnak hetedik éve van módunk tenni. Ezen évek alatt új bérlőnek nem adtunk itt lakást, a meglévő bérleményeket folyamatosan kivontuk a lakásállományból – ez 120 lakás. Így mára már csak 36 lakásban lakik önkormányzati bérlő.

   Nem stílusom a visszafelé mutogatás, de a Hős utcánál mindig el kell mondani – hiszen most ők a leghangosabbak a kialakult helyzet miatt –, hogy a korábbi MSZP-s városvezetés óriási hibát követett el azzal, hogy a Hős utcai lakások felét eladta. A helyzet megoldását, ha nem is lehetetleníti ez el, de igen megnehezíti, és időben elnyújtja. Amíg az épületek szanálásáig nem jutunk el, addig a rend fenntartásával, amihez hozzátartozik pl. a takarítás, a közmű szolgáltatások illegális megcsapolásának akadályozása, a drog terjesztés, fogyasztás üldözése igyekszünk a környék életét nyugodtabbá tenni. Ebben nagyon komoly együttműködést folytatunk a rendvédelmi szervekkel, nevelési és szociális intézményekkel.”

 

   (Az utolsó bejegyzéshez annyit fűznénk hozzá, hogy veszélyes dolog az „elmúltnyócévezés”, mert anno, még az „átkosban”, a korábbi ingatlankezelő vállalatokhoz rendelt, de elmaradt kötelező felújítások miatt országos gyakorlat volt – s ma is vannak ilyen esetek – a valamilyen szinten „lerobbant” tanácsi, majd később önkormányzati bérlakások kedvezményes érékesítése a bérlőnek. Városa válogatta, a kedvezmény a piaci forgalmi érték akár 60%-a is lehetett, sőt, ha bérlő egyösszegben fizette ki a kedvezményezett vételárat, további 30% kedvezményt is kaphatott. Feltételezzük, az elmaradt felújítások nem feltétlenül a 2006-2010 között regnáló városvezetés hanyagságát bizonyítják kizárólagosan!)

 

Testuleti okt 072

 

   A másik hangsúlyos téma Liget téri szolgáltatóház és aluljáró körüli herce-hurca. A felvetésekre Kovács Róbert úgy reagált, hogy miután az épületben megszerezték a 100%-os tulajdonjogot, november elején elkezdik a bontást, a gödröt feltöltik, s amikor a tömörödés után már biztosan nem lesz talajsüllyedés, parkosítják a területet. Azaz, zöldfelületet hoznak létre.

   A Liget tér témájára rövidesen visszatérünk.

 

***

   A napirend elfogadásánál Kovács Róbert jelezte, két témát nem terjesztettek elő (10. és 13. napirendi pontok), így azokat nem tárgyalják, egyet pedig, ez az 5., a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta, így annak napirendre vételéről dönteni kell.

   Testuleti okt 023Azt sejteni lehetett már az önkormányzati honlapon közzé tett meghívóból, hogy az 5. napirendi pont – Somlyódy Csaba (MSZP) előterjesztése – nem lesz egyszerű dolog.

   Az előterjesztés pontos címe: „A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításával a „Felelős állattartásról, gazdához vagy állatbaráthoz köthető közterületi állatmegjelenés” újraszabályozása. 

   Arról, hogy a bizottság nem tárgyalta az előterjesztését, Somlyódy felidézte: a „Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleménye, hogy hatáskör hiányában ez nem feladata”.

   Az előterjesztés teljes szövege ITT olvasható 

 

    Nos, tévedtünk. Kovács Róbert megszavaztatta a testületet, napirendre vegyék-e az előterjesztést, miután Radványi Gábor (FIDESZ) a Fidesz-frakció nevében tett hozzászólásában úgy minősítette a jelenleg hatályos rendeletet, hogy „van egy jó rendeletünk, amiről úgy gondoljuk, nem kell módosítani”.

   A testület 11 igen, 2 tartózkodás (Patay-Papp Judit Vivien/DK, Bányai Tibor Péter/Együtt-PM) és 3 nem (Somlyódy Csaba, Tubák István/Jobbik, Tóth Balázs/LMP) szavazattal elutasította Somlyódy Csaba (képünk) előterjesztésének napirendre vételét.

 

***

   Több előterjesztés foglakozott egyes területek szabályzási tervének módosításával, mindegyik azon okból, hogy ingatlanfejlesztések megvalósíthatósága miatt van szükség a módosításra. Több előterjesztés elfogadásával ingatlanok elidegenítéséről vagy elidegenítésre kijelölésükről döntött a grémium.

 

   Megemlítünk még egy érdekes határozatot. Minden település védi a nevét, akár alap, akár toldalékolt formában kívánja használni valamely szervezet. A névhasználathoz hozzájárulást kell kérni, amiről az adott önkormányzat képviselő-testülete, valamely bizottsága, netán maga a polgármester dönt. Amíg csak egy új sajtótermék vagy szervezet kívánta használni a védett nevet, nemigen volt gond. Azonban a nem bejelentés-köteles blogok, honlapok elterjedésével idejét múlta ez a fajta védettség, ezért a testület úgy határozott, hogy hatályon kívül helyezi a Kőbánya (vele a kerületi városrészek) név felvételéről és használatáról szóló 31/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendeletet.

   A határozati javaslat szól arról, hogy „a Névrendelet hatályba lépése óta eltelt időben összesen 18 esetben adott ki a Bizottság, illetve jogelődje névhasználatra vonatkozó engedélyt, díjat egy esetben sem határozott meg. … Fontos ugyanakkor, hogy a névhasználat továbbra sem eredményezheti a Kőbánya név és a városrészi nevek Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat jó hírnevét vagy a közösséget sértő módon történő használatát.”

   A 16 igen vokssal elfogadott döntést indokolja a közelmúltban lezajlott vita, feljelentés egy kőbányai facebook profil névhasználatával kapcsolatban.

  Somlyódy Csaba a döntéshez hozzáfűzte, hogy a rendelet elfogadása miatt a folyamatban lévő ügyek okafogyottá válnak.

 

Fotó: 10kerkult.hu/OGY


Álljon mellénk és támogassa fejlődésünket! Katt a képre!

tamogato tabla 400px

   

 

 

 

 

    Szerkesztőségi   észrevétel

 

   A felsorolásból hármat   kiemelünk. Nem      az   önkényesség, hanem a   tények         indokolják ezt,   hiszen azon események   sorába tartoznak, melyek     megrendezéséről   szerkesztőségünk nem   tudhatott: nem   nyilvánosan, plakátokon   meghirdetett programokról  van szó, az önkormányzat vagy annak valamelyik szervezete, intézménye a rendező, a program lebonyolítója.

 

   Kirívó a Kőbánya számít rád ösztöndíj program átadási ünnepsége, benne az arany, gyémánt, stb. diplomás pedagógusok köszöntése. Nem az első eset, hogy ezt kifogásoljuk, már csak azért is, mert ezt kiemelkedő jelentőségű eseménynek tartjuk, s főleg az idős pedagógusok elismeréséről nagyon-nagyon gyengécske a közvélemény tájékoztatása…

 

   Nem érezzük jól magunkat, amikor a Kőbányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) képviselője a szomszédos Ferencvárosban ír alá együttműködési megállapodást az ugyanezen a területen működő Ferencvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum képviselőivel. Az utóbbi néhány évben nemigen múlt el KEF rendezvény, melyről szerkesztőségünk ne adott volna részletes tájékoztatást. És akkor pont most nem tudnak rólunk? Na neee…!

 

   Vajon miért nem vagyunk érdemesek arra, hogy egy bölcsődei fejlesztésről hírt adhassunk? Konkrétan a Gyermeksziget Bölcsőde fejlesztőszobáinak átadásáról beszélünk. Tényleg úgy gondolják az önkormányzatban azok, akik az eseményre delegálják a fotóst, az újságírót, adott esetben a helyi tévét, hogy a 10kerkult.hu nem tud megfogalmazni egy konkrét eseményről szóló hírt?

 

   Azt, hogy szerkesztőségünket az ilyen eseményekről nem tájékoztatják, az önkormányzat, a szervezők szégyenének tartjuk.

 

   Tisztában vagyunk azzal, hogy a 10kerkult.hu Kovács Róbert polgármester szemében egy hatalmas szálka. A hatalmi viszonyokat és a függőséget figyelembe véve mindazok, akiknek kötelessége lenne egy kerületi eseményről a kerületi médiumok, benne a 10kerkult.hu tájékoztatása, a kötelességük helyett öncenzúrát gyakorolnak, s a kedves vezető iránti lojalitás (függőség) okán egyfajta megfelelési kényszer miatt „elfeledkeznek” szerkesztőségünk értesítéséről. Ám, amikor nekik nem tetsző témát boncolgatunk, azonnal reagálnak, többnyire ellenségnek feltüntetve szerkesztőségünket, s mindenféle baloldalisággal vádolva minket. Tehát nem arról van szó, hogy nem tudnak a 10kerkult.hu létezéséről.

 

  Nos, a jelzett események mindegyike olyan jellegű, amit csak elismerni lehet. Így is tettünk, minden esetben – már amikor eljutottunk ezekre – részletekben gazdag, bőséges képgalériával illusztrált tudósítással tájékoztattuk a közvéleményt, olvasóinkat.

 

   Nem mondhatunk mást, megismételjük azon feltételezésünket, miszerint Kovács Róbert utasítására igyekeznek valakik lehetetlenné, hiteltelenné tenni munkánkat. Nem más ez, mint a sajtószabadság korlátozása. Annak eldöntése, hogy az egyébként sajtónyilvános eseményre kit (melyik szerkesztőséget) hívják meg. Tény, a 10kerkult.hu nem tartozik a rózsaszín világot, az önkormányzat sikerességét agyon dicsérő lakájmédia sorába, de ettől még senkinek sincs joga szándékosan kizárni egyes eseményekről. Főleg úgy, hogy a másik lehetőséget feltételezve, Kovács nem tiltotta le szerkesztőségünk tájékoztatását. Mondhatni, ez a rosszabbik eset, mert így az a képlet érvényesül, hogy valaki vagy valakik önállóan döntenek kárunkra, s ehhez Kovács asszisztál. (Nem lehet kellemes neki, hogy időről időre fejére olvassuk „bűneit” vagy a máséit. De miért hagyja, ha nem ért vele egyet? Ha meg hagyja, akkor mégiscsak egyetért. Hmm… ráadásul a 10kerkult.hu egy fillérjébe sem kerül.)