AD-blacklist1

2011
szep.
22

Páratlan történelmi egyetértés

 

szt laszlo phMozgalmas testületi ülésen vannak túl a képviselők: végre átvehette díszpolgári címét Cseh László, szóba került Kaszab Csaba ügye, új rendelet született a helyi környezet védelméről, Újhegyen pedig nem alakul városrészi önkormányzat. No és példátlan egyetértéssel jött létre az új házi szabályzat.


A júniusi Szent László Napok során megtartott díszpolgári-cím átadási ünnepségen más, fontosabb elfoglaltsága miatt – konkrétan: éppen az úszó országos bajnokságon kellett medencébe ugrania – nem tudott jelen lenni Cseh László kontinens- és világbajnok úszó, a Kőbánya SC kiválósága, így akkor nem vette át a plakettet és az oklevelet. Az aktus emiatt a szeptember 22-i képviselő-testületi ülésre maradt: Kovács Róbert polgármester a grémium előtt nyújtotta át a sportembernek, nagy taps kíséretében, a megérdemelt „jutalmat”.

 

A teljesség igénye nélkül igyekszünk összefoglalni a testületi ülés legfontosabb momentumait, kiemelve a közérdekű ügyeket.

 

- A napirend előtti felszólalásában Révész Máriusz (Fidesz) „megemlékezett” az egykori alpolgármester, Kaszab Csaba bírósági ítéletéről, kiemelve, hogy a korábbi építőipari vállalkozóból miként lett képviselő, majd tisztségviselő. Szavai szerint, „ha igazak a sajtóhírek, az ügyben okozott kárt peres eljárásban követelheti az önkormányzat Kaszab Csabától. Felkérem a polgármester urat és a jegyző urat, hogy az ítéletet szerezzék be, és ha ez alapján lehetséges, a következő testületi ülésre készítesse elő a 17 millió forint visszaperlésére szolgáló előterjesztést.” Kovács Róbert polgármester közölte: már kikérték az ítéletet a bíróságtól, az átvizsgálása után, ha szükséges, megteszik a megfelelő jogi lépéseket.


- A képviselők elfogadták az önkormányzat idei költségvetésének első félévéről szóló beszámolót. A vita során Élő Norbert (MSZP) afelől érdeklődött, hogy helytálló-e az adat, miszerint az elmaradt lakbérekből 641 millió forintos hátralék keletkezett. Szabó László, a Kőbányai Vagyonkezelő ZRt. vezérigazgatója elismerte az összeg nagyságát. Hozzátette, hogy a díjhátralék kapcsán mintegy 300 peres ügye van a cégnek, és sajnos havonta átlagban négy-hat kilakoltatást is végre kell hajtani. Viszont a közelgő téli időszakban nem várható hasonló lépés. A költségvetésért felelős dr. Pap Sándor alpolgármester (Fidesz) azt mondta, a kerületnek stabil, időarányosan teljesülő költségvetése van.


- A testület tavaly októberi hivatalba lépése után gyors ütemben fogadta el a saját életét szabályozó szervezeti és működési szabályzatát (szmsz). A polgármester hivatal jegyzőjének munkába tavaszi állását követően azonban elkezdődött egy modernebb szmsz előkészítése – az összeállt anyag most került napirendre. Révész Máriusz (Fidesz) a vita során megjegyezte, minden kormányzó és minden ellenzéki javaslatot beépített a jegyző, ilyen rugalmas hozzáállásra több évre visszamenőleg nem volt példa. Dr. Csicsay Claudius Iván (MSZP) azért dicsérte a jegyzőt, mert az előkészítés során a szakmai meggyőződése vezérelte, nem pedig a miniszteriális utasításoknak való megfelelés. Az anyagot a testület egyhangúlag (16 igen vokssal) fogadta el. Kovács Róbert polgármester szerint egyetlen szmsz-t sem fogadtak el húsz év alatt egyöntetű támogatással!


- Elfogadták az épített és természeti környezet kerületi helyi védelméről szóló rendeletet is. Mivel Kőbánya gazdag a történeti emlékekben, ezért a rendelkezés ezek megóvását segítheti elő. (Erre igyekszünk a későbbiek során visszatérni – a szerk.)


- Kovács Róbert megfogalmazása szerint a Ligettelek egyik legrégebbi háza tűnik majd el a föld színéről, ugyanis az utóbbi évek „gondos” kezelésének következtében a Liget utca 13. alatti épület védelem helyett – leromlott műszaki állapota miatt – bontásra ítéltetett. Az ezzel kapcsolatos pénzügyi lépéseket most hagyták jóvá.


- Tokody Marcell Gergely (Jobbik) egyéni képviselői indítvány nyújtott be, amiben Kőbánya újhegyi városrészének részönkormányzati státusának létrehozását javasolta. Indoka szerint a városnyi lakosságszám (kb. 25 ezer fő) már önmagában indokolja, hogy a az újhegyiek saját ügyeiket saját maguk intézzék, és minderre a hatályos önkormányzati törvény is lehetőséget ad. Ugyancsak támogatta a javaslatot Tóth Balázs (LMP). Az ellenoldal egységesen tiltakozott ellene. Mácsik András (Fidesz), Újhegy egyik képviselője szerint az elképzelés nem időszerű, és a közel egy év eredményei (pl. Színes Város, növényültetés, felújítások, könyvtárbővítés stb.) azt bizonyítják, hogy a hagyományos keretek között is lehet előre lépni. Révész Máriusz többek között azzal érvelt, hogy az országban eddig sehol sem bizonyult életképesnek egyetlen részönkormányzat sem, ráadásul minden érdemi, sorsfordító döntés amúgy is a kerület központjában dől el. A testület végül elutasította az indítványt.

(fotó: vofely.hu)