AD-blacklist1

2015
ápr.
04

Tavaszvárás, tavaszköszöntés, húsvét

Írta: Oszvald György

ovisuszi 388leadHagyományos, nyugdíjasoknak szóló tavaszváró rendezvényét tartotta meg a Havasi Gyopár Alapítvány a Kőrösi Kulturális Központ színháztermében március 27-én. A köszöntők elhangzása után a Kroó György Szimfonikus Zenekar adott ünnepi koncertet.

 

 

Jubilál a Havasi Gyopár Alapítvány idei tavaszváró rendezvénye. Immár ötödik alkalommal rendezik meg a kerület időseinek, nyugdíjasainak. – Úgy gondoltuk ez előtt öt évvel, hogy egy ilyen rendezvény méltó megünneplése lehet a közelgő húsvéti ünnepeknek, s az eltelt évek azt bizonyítják, jól gondoltuk. Az ünnepi eseményt rendre megtisztelték és megtisztelik Kőbánya első számú vezetői, az egyházak képviselői, helyi és országgyűlési képviselők, nem utolsó sorban vendégeink között HGY husvet 076köszönthettük eddig minden alkalommal a párkányi Új Évezred Nyugdíjas klub vezetőit, tagjait, nem egy esetben Párkány város polgármesterét, és sajnáljuk, hogy a nemrég megválasztott új városvezető egyéb elfoglaltságai miatt most nem tudott eljönni – nyitotta meg a tavaszvárást Mihalicska Terézia (képünk), az alapítvány elnöke.

 

   Radványi Gábor alpolgármester, a rendezvény első felszólalója frappánsan utalt a napsütéses időjárásra: ‒ Mivel a tavasz érezhetően beköszöntött, javaslom Terikének, hogy inkább tavaszköszöntőnek nevezze ezt az eseményt, hiszen már nem kell várni, a tavasz megérkezett. Javaslatát vidám nevetés és taps fogadta. Majd saját életéből a tavasz három ifjúkori értelmezését emelte ki. Kis korában azért versenyeztek, ki tud adott idő alatt minél több ibolyát gyűjteni, s csokorba kötni, később kölnivel, majd nagyobb gyerekként szódás üveggel mentek locsolkodni végül kamaszként a friss újhagymát neki kellett a kert végéből behozni a vacsorához. Ez a múltidézés egyben indokot adott arra is, hogy kifejtse, mit jelent számára a tavasz a jelenben. A halmajális és az isaszegi biciklis túra mellett egy március elejei telefoncsöngést említett. – Ha Mihalicska Terézia keres, bizton tudom, jön a tavasz, a tavaszváró rendezvény. S ez így történt az idén is.

   

   HGY husvet 086Köszöntőjét egy dalai lámától származó példázattal fejezte be, melynek lényege, hogy ne feledjük a múltunkat, miközben a jövőnkön gondolkodunk, de álljunk meg egy pillanatra, s élvezzük a jelen apró örömeit is, hogy teljes legyen az életünk.

 

   Radványi Gábor (képünkk) után elsőként Attila atya, a katolikus felekezet, majd Benkóczy Péter, az evangélikus egyház képviselője, végül Szilágyi-Sándor András református lelkipásztor hirdetett igét, természetesen középpontba állítva a húsvéti ünnepet.

 

   Attila atya azt említette, hogy az egyházban leginkább a húsvétról, a kereszténység legszebb és legnagyobb ünnepéről beszélnek, mintsem a tavaszról, a tavaszvárásról. Egy iskolai történetet mondott el, amikor is beszélt nekik Istenről, a keresztre feszítéséről és feltámadásról. A húsvéti iskolai szünet előtt egy piciny, üres műanyag tojást adott mindenkinek azzal, hogy rakjanak bele valamit, ami számukra az életet jelenti, s úgy hozzák majd vissza. Egyikük üresen hozta vissza. Azzal magyarázta, hogy Jézus sírja is üres, és számára ő jelenti az életet. Mit is tett volna akkor a tojásba? A példázatban Attila atya azt magyarázta, hogy mi azt, hogy üres, valaminek a hiányaként éljük meg. Holott, a kisfiú tojása éppen az ellenkezőjét bizonyítja.

 

   Benkóczy Péter tiszteletes azzal indított, hogy a tavasz beköszöntése ellen nem tudunk tenni semmit. Egyszer csak itt a tavasz. De éppen ekkor történik velünk valami. Valami, amikor bevonódunk a tavaszba. Lukács evangéliuma így ír erről a jelenségről. Mint később kiderült, Jézus Krisztus szólít meg tanítványokat. ‒ Mi történt? – kérdezte, s valójában ez volt a lényeg. A tanítványok elkeseredve, bánatosan mesélik, reményt vesztve mesélik, ami néhány napja Jeruzsálemben megesett. Azaz, bevonódtak, részesei lettek annak az eseménynek, amiről meséltek. S így vagyunk ezzel mi is. Mi a nagyhétről beszélünk, a húsvétról, a feltámadásról, így ennek leszünk részesei.

 

HGY husvet 095

    balról: Szilágyi-Sándor András, Balogh Attila, Benkóczy Péter

 

   Szilágyi-Sándor András ezen a ponton vette át a szót, s mint mindig, most is nála volt a Biblia. Ebből idézett egy húsvéti történetet, egészen pontosan Lukács evangéliumának egy igéjét emelte ki. – Miért keresitek a holtak közt az élőt? Nincsen itt, hanem feltámadott – így szólt az ige. Ennek tartalmát bontotta ki, utalva arra, mi is a húsvét lényege? Ő is egy történetet idézett, mely tavaly történt néhány nappal húsvét előtt a 9-es buszon, ahol is négy tizenéves fiatal utazott, s éppen búcsúzkodtak ezekkel a szavakkal: ‒ Boldog nyulat! (Általános nevetés volt a nézőtéren a reakció.) A dolgok érdekessége éppen az, hogy ezek a fiatalok vagy viccelődtek vagy, ha nem, akkor nem voltak tisztában azzal, miért is ünnepli a keresztény világ a húsvétot. S ez szomorú. De azt remélem, itt mindenki tudja, s megérti, hogy amikor húsvétról beszélünk, le kell hámozni róla mindazon héjakat, amiket a profitorientált világ ráaggatott – fejezte be az ige magyarázatát Szilágyi-Sándor András.

 

   HGY husvet 062A megszólalók sorát Gerzson Sarolta zárta. Dr. György István Budapest Főváros kormánymegbízottja, korábbi országgyűlési képviselő és kőbányai polgármester levelét olvasta fel. György ebben kiemelte, a „Kőbányán közel húsz éve működő Havasi Gyopár Alapítvány céljai, küldetése között az egyik legfontosabb az idős, egyedülálló, és sokszor ezzel együtt járó szociális gondokkal küzdő emberek segítése, támogatása, lelki, fizikai értelemben vett gondozása. (…) Az Alapítvány tevékenységeiben nagy hangsúlyt fektet a hiánypótló szociális szolgáltatásokra, a gondozás, gondoskodás sokféle helyi lehetőségére.”

   György írt még arról is, hogy az Alapítványnál fontosnak tartják a közösségépítést, munkájukban hasznosítják a közvetlen emberi kapcsoltok tapasztalatait is. Köszöntőjét az alábbi szavakkal zárta: „Engedjék meg, hogy mindannyiunknak egy oldott, jókedvű délutánt kívánjak mára itt, a Kőrösi Kulturális Központban! Az elkövetkező napokra, hetekre kívánok szép, meleg tavaszt, nyugalmat, jó egészséget, sok pihenést, sok tartalmas időtöltést! A közelgő gyönyörű egyházi ünnep alkalmából pedig valamennyiünknek áldott húsvétot.”

   

ovisuszi 370

  Baráti megbeszélés a koncert után

 

   A tavaszváró ünnepséget a Kroó György Szimfonikus Zenekar koncertje zárta, melynek végén a vendégek a számukra fenntartott terembe mentek. A kölcsönös ajándék átadás után mind a magyar, mind a szlovák oldalról elhangzott annak igénye, hogy bővítsék a meglévő testvérvárosi kapcsolatokat, s erre a zene, a művészetek, a néphagyományok jó keretet adnak. Mindkét városban kiváló együttesek, szólisták vannak, s az egymás ünnepségein való részvétel erősítheti a meglévő kapcsolatokat.  

 

fotó: 10kerkult.hu/OGY