AD-blacklist1

2011
szep.
11

Új polgárőr csoport a felszínen

polgarorsegA megváltozott polgárőrségről szóló törvény lehetőséget ad arra, hogy egy adott szervezet ne csak saját székhelyén, hanem máshol is végezzen feladatot, ha erről megegyezett a rendőrséggel. Ennek megfelelően Kőbányán is egy új egyesület kapcsolódhat be a rendvédelmi munkába.

 

Kőbányán régi vitatéma, hogy melyik polgárőrszervezet végez igazi, érdemi tevékenységet. A Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége (BPSZ) két X. kerületi székhelyű tagot tart nyilván: az egyik a Kőbányai Wolf Polgárőrség – OPSZ Gépjármű Felderítő-Speciális Mentők-Polgári Védelmi-Önkéntes Tűzoltó Egyesület (röviden: Wolf Polgárőrség), a másik a Kőbánya Horizont Polgárőr Egyesület.

 

Más feltételek

 

Idén májusban módosult a polgárőrségről szóló törvény (Ptv), így a téma újfent aktuális.
A törvény kimondja, hogy közrend és közbiztonság védelme a rendőrség által ellátandó és kizárólagos állami feladat, ennek következtében a polgárőrszervezetek a helyi közbiztonság fenntartásában, bűnmegelőzésben a rendőrséggel együttműködve működhetnek közre. A polgárőrségnek a rendőrséggel történő együttműködési kötelezettsége azt jelenti, hogy a polgárőrség tevékenységét a rendőrséggel kötött írásbeli együttműködési megállapodás alapján kezdheti meg és végezheti. A polgárőrség helyi szervei és a rendőrség szervei a törvénymódosítását megelőzően is számos esetben kötöttek együttműködési megállapodást, amelyek a Ptv. módosításával – a törvény kifejezett rendelkezésének hiányában – nem vesztették érvényességüket. E megállapodások továbbra jogalapot biztosítanak az adott helyi polgárőr szervezetnek a közbiztonság fenntartásában való közreműködése. Amennyiben a polgárőr szervezet működése jogszabályt sért, a bíróság felfüggesztheti tevékenységét, illetve feloszlathatja a szervezetet, ha az tevékenységével bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást valósít meg, valamint ha mások jogainak és szabadságának sérelmével jár.
A helyi polgárőr szervezetek alapvetően annak a településnek a közigazgatási területén láthatják el tevékenységüket, amelyet a polgárőrszervezet alapító okiratában székhelyként megjelölt. A törvény azonban lehetőséget nyújt arra, hogy a polgárőr szervezetek székhelyükön kívül is eljárjanak abban az esetben, ha ezt a rendőrséggel, a katasztrófavédelemmel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszervével, a környezet- és természetvédelmi szervekkel, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságokkal vagy a mezei és természetvédelmi őrszolgálatokkal kötött írásbeli együttműködési megállapodás rögzíti. Amennyiben egy helyi polgárőr szervezet ilyen együttműködési megállapodással rendelkezik, tagjai jogszerűen végezhetik tevékenységüket a polgárőrszervezet működési területén kívül, és ebből adódóan e magatartás önmagában nem valósítja meg a „polgárőr tevékenység szabálytalan ellátása” szabálysértési tényállását.
A módosítás értelmében polgárőr kizárólag helyi polgárőrszervezet tagjaként járhat el, tevékenysége során nem viselhet olyan formaruhát, amely rendvédelmi szerv vagy más hatóság tagjának egyenruhájához való hasonlósága miatt megtévesztésre alkalmas, vagy amelynek a viselése jogszabályba ütközik. A polgárőr hatósági jellegre utaló, megtévesztésre alkalmas egyéb jelzést vagy címet, rendfokozati jelzést nem használhat, gépjárművén csak a „Polgárőrség” feliratot helyezheti el.

 

DSCF0887Jön az Alfa

 

A módosított törvény szellemében a BPSZ az együttműködési megállapodást a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal már megkötötte. A tényleges kerületi helyzetkép azonban felemás. Dr. Gyetvai Tibor kőbányai rendőrkapitány tájékoztatása szerint a Wolfnak a kerületi rendőrséggel és az önkormányzattal egyaránt van érvényes együttműködési megállapodása (utóbbit csak az előbbi megléte esetén köti meg a városháza – a szerk.), a kontaktus élő, aktív és eredményes. Viszont a rendőrségnek a Horizonttal nincs hivatalos kapcsolata.
A kontingens azonban bővül: a kőbányai kapitányság a XV. kerületi székhelyű Alfa Polgárőr Egyesülettel is kötött együttműködési megállapodást, ennek értelmében ők alkalomszerűen megfordulnak majd a helyi utcákon, tereken.
- Mindketten aláírtuk a dokumentumot, még a BRFK jóváhagyása hiányzik róla. Amennyiben ez megtörténik, leülünk, és megbeszéljük a feladatokat – jegyezte meg Gyetvai Tibor.
Az Alfa képviselője, Kőrösi Csaba lapunk érdeklődésére elárulta, hogy már 2009-ben is megpróbált az egyesület hivatalos kapcsolatot létesíteni a kőbányai rendőrkapitánysággal, de a megkeresésnél tovább nem jutott. Idén újra nekifutott, és Gyetvai Tibornál már több szerencséje volt.
- Miután néhány társamnak vagy valamelyik hozzátartozója vagy gyermeke dolgozik, illetve jár iskolába Kőbányán, és például a gyerekeket több atrocitás is érte, úgy gondoltuk, a legjobb lesz, ha létrehozunk egy polgárőr csoportot, amivel hozzájárulhatunk a kőbányai rendőrség közbiztonságot erősítő munkájához – utalt Kőrösi Csaba arra, hogy miért is Kőbányát „vették célba”. – Bízom benne, hogy a BRFK hamar elbírálja az ügyünket, és egy-két hónapon belül már aktívak lehetünk. A kőbányai polgárőrök közül a Wolffal kapcsolatban vagyunk, igaz ezt a viszonyt egyelőre írásos formában még nem rögzítettük.

 

Mindenki egyért

 

A X. kerületi rendőrkapitánynak a széles körű közös összedolgozás a célja. Mint mondta, ezért a közeljövőben szeretné a Kőbányán tevékenykedő polgárőrszervezeteket egy asztalhoz ültetni, hogy áttekintsék, melyik csoport milyen területen tudná a legjobban segíteni a rendőrséget.
- Az elvárás, hogy minél több bűncselekményt derítsünk fel. Ha ehhez a polgárőröktől támogatást kapunk, az csak öröm számomra. Az együttműködéshez bizonyos feltételeknek meg felelni, én ezeknek a betartására törekszem.

(fotó:sff.hu)


Milyen intézkedésre jogosult a polgárőr?
A polgárőrök tevékenységük során hatósági jogkörrel nem rendelkeznek, kényszerítő eszközt nem alkalmazhatnak. Hatósági jogkör hiányában az együttműködő szervekkel történő közös feladat- vagy szolgálatellátás keretében terjedhet ki a polgárőr tevékenysége a felvilágosításra, tájékoztatásra, rend fenntartásában való közreműködésre stb.. A polgárőrök tevékenységük során jogosultak a szabálysértés, bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt a cselekmény abbahagyására felszólítani, a cselekmény folytatását megakadályozni, illetve a bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt visszatartani.