AD-blacklist1

2011
okt.
13

Szigorúbb polgárőr-törvény jöhet

opszA polgárőri tevékenység leple alatt folytatott jogellenes tevékenység, illetve az egyesülési joggal történő egyéb visszaélés megakadályozása is célja a Belügyminisztériumban készülő új szabályozásnak. Kőbányán az utóbbi időben alaposan forrtak az indulatok a polgárőr egyesületek körül, az új jogszabály talán segíthet a helyzet rendezésében.


A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló, 2012. január elsejével életbe léptetendő jogszabály tervezete rögzíti, hogy a polgárőr szervezetek politikai tevékenységet nem folytathatnak, működésük a politikai pártoktól független, más társadalmi szervezet pedig az elnevezésében a polgárőrséggel való összetéveszthetőségre alkalmas megjelölést és elnevezést nem használhat.


Az előterjesztés értelmében a polgárőr egyesület az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetekről szóló törvény és a polgári törvénykönyv szabályai szerint működő egyesület, amely - néhány más, önkéntesen vállalható tevékenység mellett - a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot, a közúti baleset helyszínén, illetve bölcsőde, óvoda és általános iskola közvetlen közelében jelzőőri feladatokat lát el. Polgárőr egyesület csak akkor végezhet ilyen tevékenységet, ha rendelkezik a működési területén illetékes helyi önkormányzat jóváhagyásával, az illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitánysággal írásbeli együttműködési megállapodást kötött, valamint az Országos Polgárőr Szövetség tagja.


polgarorsegA tervezet szerint a polgárőrök a jövőben országosan egységes formaruhát viselnének, amelyen jól láthatóan fel kell tüntetni a „polgárőrség" megjelölést. A formaruha jellemzőit a rendészetért felelős miniszter állapítja majd meg. Az előterjesztés kitér arra is, hogy a polgárőr a tevékenysége során nem viselhet olyan formaruhát, amely rendvédelmi szerv vagy más hatóság tagjának egyenruhájához való hasonlósága miatt megtévesztésre alkalmas, vagy amelynek a viselése jogszabályba ütközik.


A polgárőri tevékenység ellátása során a polgárőr köteles lesz magánál tartani polgárőr-igazolványát; ha közterületi szolgálatot lát el, igazolványát köteles a formaruhán jól látható helyen, a nevet, a fényképet és az egyedi azonosítót tartalmazó oldalával kifelé fordítva, kitűzve viselni. Az igazolvány formátumát is a rendészetért felelős miniszter állapítja meg. A polgárőr megengedett hatóanyag-tartalmú és töltőanyag-tömegű gázspray-t tarthat majd magánál, amit az Országos Polgárőr Szövetség - térítés ellenében - az ORFK-tól igényelhet az együttműködési megállapodás alapján.


A tervezet szerint a polgárőr tevékenysége során jogosult a szabálysértés, bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt a cselekmény abbahagyására felszólítani, a cselekmény folytatását megakadályozni, illetve a bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt visszatartani. Köteles azonban az elfogott személyt haladéktalanul a büntetőeljárásról szóló törvény szerint eljárni jogosult nyomozó hatóságnak átadni, és ha erre nincs módja, e szervet nyomban értesíteni.


Ha a tervezetből törvény lesz, a központi költségvetés támogatja majd a polgárőri tevékenységet az Országos Polgárőr Szövetségen keresztül. Az új szabályozás életbe lépésével hatályát vesztené a polgárőrségről szóló 2006. évi LII. törvény; 2012. január 1-jétől újabb polgárőr szervezetek csakis az új szabályozás szerint jöhetnének létre, míg az új törvény hatályba lépésekor már működő polgárőr egyesületek és szövetségek átalakulásához, illetve igazolvánnyal, formaruhával történő ellátásához a jogszabály 6 hónapos átmeneti időszakot biztosít.

 

(Szerkesztői megjegyzés: Az MTI-hír nem tér ki arra, hogy az OPSZ korábbi állásfoglalása beépült-e a törvényjavaslatba, mindenesetre az állásfoglalás szerint a jövőben csak büntetlen előéletű személy lehetne polgárőr.)


(MTI) (fotó: polgarorseg.net)