AD-blacklist1

2020
már.
07

Közmeghallgatási krónika – Xellia Kft.

Írta: Oszvald György

Xellia leadTörvényi kötelezettségének eleget téve, közmeghallgatást hirdetett meg Kőbánya Önkormányzata a Xellia Gyógyszervegyészeti Kft. veszélyes tevékenység végzéshez szükséges engedély kiadásával kapcsolatban március 5-ére.

 

 

 

A Kőrösi Kulturális Központ egyik előadó termében a Xellia képviselői, az érintett hatóságok, Stemler Diána önkormányzati képviselő és Dániel Zoltán, a Kőbányai Önkormányzat katasztrófavédelmi referense mellet a TV10/Kőbányai Híradó stábja és a 10kerkult.hu várta a lakosság érkezését. Hiába!

 

   Xellia 4Délután 4 óra után pár perccel Dániel Zoltán (képünk) bejelentette, hogy az előírásoknak megfelelően a Xellia és a megjelent szakértők készen állnak az esetleges válaszokra. Amennyiben nem lesz érdeklődő, vagy kérdés, a közmeghallgatást 16:15-kor bezárja, s az eseményt így fogja jegyzőkönyvezni.

 

   Néhány perc kényszerű hallgatás után a 10.kerkult.hu képviseletében (egyben érdeklődő lakosként is) kérdést tettem fel, melyben azt tudakoltam, hogy a Xellia Kft. tevékenysége milyen veszélyezettségi minőséget, fokozatot jelent katasztrófavédelmi szempontból?

   Vajon az a tevékenység, amit a közmeghallgatási felhívás megemlít, de nem részletez, jelent-e valamilyen havaria-eseményt, életveszélyt, potenciális katasztrófa bekövetkezését?

   (havária: Az emberi tevékenység során bekövetkező váratlan, hatásában jelentős, nem szándékosan okozott esemény, amely veszélyezteti az emberi egészséget vagy környezetet. – wikipédia/fetivizig.hu; -a szerk.)

  

   A kérdésre Loós Zoltán tü. ezredes, a Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség iparbiztonsági felügyelője (balra, lenti kép) válaszolt. Elsőként a jogforrást jelölte meg, amely a végrehajtási utasítással együtt szabályozza a veszélyes tevékenységet folytató és küszöbérték alatti üzemek működésének ellenőrzését, felügyeletét, amit a katasztrófavédelem végez. A választ szó szerint idézzük.

 

   Xellia 11„A jogszabály három kategóriát ismer, melyek szerint vannak a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek, melyek további két, alsó- és felső küszöbértékű besorolásba tartoznak, illetve, a magyar jog az uniós szabályozástól szigorúbb osztályozást, a küszöbérték alatti üzem kategóriát is alkalmazza. 

  Alapvetően a kategóriákat a telephelyen tárolt, felhasznált veszélyes anyagok mennyisége határozza meg.

   A cég eddig a küszöbérték alatti üzem kategóriába tartozott, ám a fejlesztések következtében az ott tárolt veszélyes anyagok mennyisége meg fog növekedni, ami által a Xellia kft. át fog kerülni az alsó küszöbértékű veszélyes anyagokat felhasználó üzem kategóriába.

 

   Az idáig elmondott besorolási kritériumok a mennyiséget veszik alapul. Az ellenőrzés viszont alapvetően kockázati tényező alapú. Azaz, a hatóság figyelembe veszi, hogy milyen anyagokat, technológiákat, mi módon tárolnak, s használnak fel. Az üzemeltető ehhez elkészít egy igen bonyolult, komplex dokumentációt, melyben bemutatják, elemzik, hogy egyáltalán milyen események fordulhatnak elő az adott üzem területén, ezeknek milyen kockázataik vannak, milyen következményeik lehetnek és milyen gyakorisággal. A hatóság ezt a dokumentációt ellenőrzi, hogy az üzemeltető valóban mindent figyelembe vett-e az elkészítéskor.

   A jogszabály meghatározza a kockázat számszerűsített elfogadhatósági mértékét. Ha ezen belül van a kockázat, az üzem megkapja a működéséhez szükséges engedélyt.”

  

   KXellia 19Loós Zoltán hozzá tette, az engedélyezési eljárás folyamatban van, eredményt még nem lehet mondani.

   Dániel Zoltán pedig azzal toldotta meg a választ, hogy Kőbánya önkormányzatának rendelkeznie kell egy Veszélyelhárítási tervvel, mely kiterjed a területén lévő összes veszélyes tevékenységet folytató üzemre. Ennek a 8. számú melléklete a Külső védelmi terv, ami az elhangzott kategóriák szerinti besorolásban is tartalmazza ezen üzemeket.

   Érdekességként megemlítette, hogy a 2019. utolsó negyedévében megtartott védelmi gyakorlaton éppen a Xellia Kft. volt a szimulációra kijelölt egység, melyen a mentésirányítás és az elhárításban részt vevő hivatásos szervek bizonyították az együttműködésük eredményességét.    

 

   Xellia 9„Amennyiben cég az engedélyezési eljárásban megfelel, akkor az átsorolás alapját képező mennyiségi adatokat át kell vezetni a Külső védelmi terveben.” – mondta Dániel Zoltán, majd a közmeghallgatást azzal zárta, hogy az elhangzottakat jegyzőkönyvben rögzíti, majd megküldi az érintetteknek.

 

   Elmondta még azt is, hogy a közmeghallgatás kihirdetését megelőzte a védendő adatokat nem tartalmazó biztonsági elemzés kifüggesztése, mely az önkormányzat honlapján elérhető volt.

 

   A közmeghallgatás a kérdésre adott válaszokkal és kiegészítésekkel 16:15 órakor véget ért.

 

Fotó: címkép: mti; 10kerkult.hu/OGY;