AD-blacklist1

2014
máj.
07

A nagyvonalú vagyonkezelő

KVZrt. utcaÚgy négy éve egyes politikusok simlis helyként jellemezték a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t. A közérdekű adatigénylésünkből kiderült: a cég most szabályosan, ám gálánsan bánik a rá bízott pénzvagyonnal.

 

 

 

 


Évekkel ezelőtt a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t körül forró volt a levegő, a furcsábbnál furcsább ügyek buktak ki a társaság „falai” közül. Talán kettő kapott kiemelt figyelmet.


Kősec itt, Fecske ott


Az egyik a KV és a Kősec Kft. között kötettett egyezség volt, aminek kapcsán négy évvel ezelőtt Révész Máriusz önkormányzati képviselő azt nyilatkozta, hogy a kerületben egymást érték a szocialistákhoz köthető korrupciógyanús ügyek, amiben elsősorban a ,,Kőbánya BKV-jaként működő" helyi vagyonkezelő a leginkább érintett, több milliárd forint került szocialista képviselőkhöz köthető cégekhez a helyi vagyonkezelőtől.

Mi úgy tudjuk, hogy a sok visszás ügy az évek alatt el-elakadt, jogi felelősségre vonás sem minden esetben történt.


A másik nagy port kavart történet pere viszont most ért véget. Fecske Károly, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. korábbi vezérigazgatója egy időben párhuzamosan ellátta a – KV tulajdonában lévő – Kőbánya-Gergely Kft. vezetői tisztségét is. Nem sokkal azelőtt, hogy 2010-ben mindkét cég éléről menesztette a kerület, Fecske 15 millió forint jutalmat utalt ki magának.
A KV új vezetése ezért az akcióért feljelentette Fecskét. Mint arról, Kovács Róbert polgármester az áprilisi képviselő-testületi ülésen beszámolt, a per lezárult, azt a vagyonkezelő megnyerte. A bírósági határozat értelmében néhány hete 9,6 millió forintot foglaltak le Fecske számlájáról, ami majd valószínűleg KV-hez kerül vissza. 


Százmilliók repkedtek


Ezt a bevezetőfélét azért is írtuk, mert kíváncsiak voltunk, manapság „bőkezű-e” a KV másokkal vagy sem. Mivel úgy véltük, a tanácsadói megbízások a „legrugalmasabb” egyezségek, ezért közérdekű adatigénylés keretében – a Kimittud.atlatszo.hu portál segítségével – azt tudakoltuk a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-től, hogy a 2011., 2012., 2013. években és 2014-ben eddig mely vállalkozásokkal kötött tanácsadói és/vagy megbízási szerződéseket jogi, műszaki, informatikai feladatok ellátására, milyen pénzügyi feltételekkel. Az adatokat törvényi határidőn belül megkaptuk.


Azt előre leszögezzük, hogy a kifizetések jogszerűségét nem vitatjuk – nyilván körültekintően és szabályszerűen szerződött a KV mind a 27 ügyfelével. Nekünk ennyi nevet tartalmazó listát küldtek. 2011 óta pedig 2014. áprilisának végéig – számításaink szerint – mindösszesen cca. 135 millió forintot utalt nekik az elvégzett tevékenységért. (Azért cca., mert a tételek között vannak kevésbé egyértelműsíthető számok is.) Hogy mindez sok vagy kevés? Nézőpont és viszonyítás kérdése.


Jól jártak az ügyvédek


Például a Rokonai Ügyvédi Irodának kifizetett egyszeri 29 millió forint sok – különösen akkor, ha figyelembe vesszük, hogy az iroda már a sokat szapult Fecske Károly ideje alatt is bedolgozott a KV-nak.
De más ügyvéddel sem fukarkodik a vagyonkezelő. Dr. Nagy Juditnak, mindenféle tanácsadásért, peres képviseletért 2012. november 1-e óta határozatlan időn át havi 1,4 millió forint jár. Az azóta eltelt csak 18 hónapot számítva ez összesen 25,2 millió forintot jelent. Sok vagy kevés? Mondjuk azt, hogy ügyvédként nagyon megéri Kőbányával kapcsolatban lenni.


Ilyen honlap, ennyiért?


A Pentasoft Számítástechnikai Kft. két jogcímen („A KV informatikai fejlesztésével kapcsolatos szoftverek, rendszerek átvételével, ellenőrzésével, bevezetésével kapcsolatos informatikai illetve szervezési jellegű tevékenységek”, valamint „informatikai fejlesztés”) összesen 20,7 milliót kapott. Ahhoz képest sok ez, hogy a KV weboldala a legegyszerűbb weblapok elkészítésére alkalmas Joomla alapú rendszerre épül. És ahhoz képest is sok, hogy egy ekkora vállalat saját magáról, saját szertágazó tevékenységéről a saját weboldalán csak nagyon kevés információt közöl. Komoly céghez komoly honlap dukálna.


Ugyanabból a XII. kerületi házból Kőbányára


A KV igencsak kedvez a – cégadatok alapján – jól behatárolható köröknek. A CLARIDEN Tanácsadó Kft. három jogcímen összesen 6,181 millió forintot kapott. Egyszer „a Harmat u. 133. szám alatti ún. Sportliget ingatlan hasznosítása érdekében termálvíz kutatása tárgyában a közbeszerzési eljárás lebonyolításában történő közreműködés, és a termálvíz kutatás tevékenység megvalósítása során a műszaki, szakmai felügyelet ellátása, a kutatást végző vállalkozó kutatási jelentése alapján szakértői jelentés elkészítése” alapján, másodjára az „Óhegy-park elzárt területe (katlan) alatti üregek veszélyelhárítása tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás során történő közreműködés” szerint, harmadjára „a KTVF: 4631-4/2009. sz. vízjogi létesítési engedélyben meghatározott termálvizű kutak áttervezése, vízjogi engedély érvényességének meghosszabbítása” szerint. Úgy látszik, minden, ami mélység, abban ez a cég a legjobb. 


A társaság a XII. Kútvölgyi út 103/B. alatt székel, képviselője Spanyol József. A megbízottak körébe tartozott az Innerspace Tanácsadó Kft., amely képviselőjének, Takács Zsuzsannának lakcíme – hogy-hogy nem – szintén Kútvölgyi út 103/B. A cég a „Kőbeta Zrt. végelszámolás előtti átvizsgálása” munkáért kétszer, összesen összesen 1,6 millió forintot kapott. A két vállalkozás között papíron nincs összefonódás, ugyanakkor meglehetősen érdekes, hogy mindketten éppen kőbányai megbízást nyertek el.
Sok vagy kevés a CLARIDEN összesen 6 milliója? Ahhoz képest, hogy a sportligeti termálvíz-kutatás látványos kudarcba fulladt, sok.
És az átvizsgálásért kapott pénz sok vagy kevés? Egy szerződésmódosításért 400 ezret kértek el, ami (szerintünk) sok. Persze tudjuk, nyilván ennyi a piaci ár. Ahogy minden partnernél valószínűleg a piaci helyzet döntött.


Remek páros


Egy másik kör nem jutott nagy summához, ezt a csapatot az érdekes kapcsolatok miatt emeltük ki.
A Flow Management Kft. „Vakond futam elnevezésű kerékpárverseny rendezői és biztosítási terveinek elkészítése S1 pincékre” címen 220 ezer forintot kapott. A cég székhelye Halásztelken, a Mária utca 46. szám alatt van, képviselőként Hodován Márta és Molnár János jegyzi.

Ugyanők egy másik táraságot is visznek: a XI. Fehérvári út 56. alatt székelő Liverton Kft-t. „Minőségügyi (ISO) felülvizsgálatok lefolytatása, dokumentálása, ismétlő minőségügyi oktatások megtartása, folyamatok felülvizsgálata, munkaköri leírások átvizsgálása és aktualizálása, dokumentációs rendszer aktualizálása, szervezeti felépítés aktualizálása”, valamint „A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-nél működő ISO 9001:2008 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszer átvizsgálása, dokumentációs rendszer aktualizálása, oktatás, belső auditok lefolytatása, szükséges módosítások elvégzése” címeken kaptak a KV-tól összesen 600 ezret. Bámulatos, hogy ez a páros mi mindenhez ért.


Milliók a műszaki zseninek


De akad még cég, amelyiknek nagy a tudásbázisa. Az INNOBER WAVE Kft. „a kőbányai "Kis-Pongrác" lakótelep szociális célú városrehabilitációja című projekt megvalósításának építéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása, valamint a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítésében és lefolytatásában való szakértői közreműködés” címen 9,8 millióhoz jutott. Sok vagy kevés? Ahhoz képest, hogy a pongrác-telepiek panaszkodtak a felújítás közbeni/utáni műszaki állapotokra, és ahhoz képest, hogy hivatalosan a projekt még mindig nincs kész – holott 2013. december 31-én zárni kellett volna –, sok.

A kft. emellett „műszaki, szakmai tanácsadás a Budapest X. kerület, Hatház utca - Gyakorló utca - Fehér út - Kerepesi út által határolt területen fizetős parkolási rendszer kialakításához” címen 2,5 milliót is kapott – nyilván hasznosak a meglátásai.


Exkapitány az összekötő


A listából a teljesség igénye nélkül „mazsoláztunk”, a végére pár „desszertet” hagytunk.
Furcsa egy ország ez, ahol az egyik önkormányzat cége ,,kisegíti” a másik önkormányzat cégét vagy szervezeti egységét.

A Gyakorló utcai parkolásért „a parkolási övezetben történő parkolás-üzemeltetés Megbízott által alkalmazott informatikai rendszerrel történő kezelése az ehhez kapcsolódó szoftveres háttértevékenység biztosításával, a mindenkori jogszabályoknak megfelelően történő adatkezelés, valamint a parkolás üzemeltetési tevékenységgel összefüggő pénz- és értékszállítási, valamint pénzfeldolgozási szolgáltatások ellátása” jogcímen 2013. október 1. és 2014. január 1. között a Józsefvárosi Közterület-felügyelet (JKF) havi 300 ezret, összesen 900 ezret kapott, továbbá a JKF „parkolási övezet területén lévő automaták bevételeinek kezelése, átszámolása, címlet szerinti szortírozása, valamint azok banki szállításra kész zsákolása és a pénzszállítást végző szervezetnek történő átadása” címen 2014. január 2-től határozatlan ideig havi 325 ezer forinthoz jut. Utóbbi az első négy hónapban 1,3 millió bevételt jelentett.

 

Sok vagy kevés? Mondjuk úgy, jó bolt az egyik félnek. A JKF vezetője ugyanis az az Ács Péter, aki korábban Kőbánya rendőrkapitánya, aztán meg a Kőkert Kft. térfigyelő-rendszerért felelős vezetője volt. Csak óvatosan tesszük fel a kérdést: biztosan a JKF a megfelelő parkolásirendszer-szakértő társulat? Nyilván a VIII. és X. kerület közötti ilyen irányú szoros kapcsolatnak semmi köze ahhoz, hogy a két kerület polgármestere az FTC futballrészlegének vezetésében is nagy egyetértésben ügyködik együtt.


Mit tudhat a KEV?


De a vidékkel is jó a kontaktus. A kecskeméti önkormányzat tulajdonában lévő Kecskeméti Városfejlesztő Zrt. (KEV) „fejlesztési tanácsadási feladatok elvégzése, a KÖZOP keretében "Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése" tárgyában kiemelt projektre vonatkozóan benyújtandó pályázatokkal kapcsolatos közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása” címen 2011-ben négy hónapon át havi 160 ezer forinthoz jutott a Kőbányai Vagyonkezelőtől.

Sok vagy kevés? Számszerűleg alacsony. Akkor megéri, ha a nagy tanácsadásból egyszer fizikailag is létrejövő fejlesztések lesznek. De el nem tudjuk képzelni, hogy a honlapja szerint eddig csak Kecskeméten belüli vagy városkörnyéki újításokat vállaló KEV milyen hasznos fejlesztési tanácsokat tud adni egy fővárosi kerületnek.


Elvtársi segítség


Megfelelő véleménnyel minden bizonnyal szolgált Dr. Pluzsik András is. Ő „a Gyöngyike u. 4. sz. alatti Közösségi ház épület faanyagú tetőszerkezeteinek faanyagvédelmi és faszerkezeti szakértői vizsgálatának elvégzése, szakértői vélemények készítése” címen egyszeri 118 400 forintot. Valószínűleg ő lehet a környék kimagaslóan legjobb „fa-szakértője”. Nyilván nincs köze a megbízásnak ahhoz, hogy ő annak a Dr. Pluzsik Andrásnénak a férje, aki az előző önkormányzati ciklusban a Fidesz képviselője volt, jelenleg pedig a helyhatóság kulturális bizottságának a Fidesz által delegált külső tagja


Mi is volt a vád anno? Az, hogy az akkori Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. ,,kifizetőhelyként” üzemelt? Mi nem állítjuk, hogy most is az, de a fent citált példák jelzik, hogy a KV nagyvonalúan bánik a rá bízott pénzvagyonnal.