AD-blacklist1

2020
már.
17

Földi változások az égieknél

Írta: szerk-OGY

OKU 6 011Mind a katolikus, mind a református egyház beszünteti az istentiszteleteket. Vasárnap, március 22-én már nem lesz nyilvános szentmise, ám a papok végig vezetik a szertartást, a hívek pedig otthonról követhetik.

 

 

 

A Magyar Katolikus Püspöki Kar az Esztergom-Budapest Főegyházmegye facebook oldalán ma délelőtt nyilvánosságra hozott 7 pontból álló közleménye szerint:

 

   „A templomok mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat nem zárjuk be. Mégis felelősen és körültekintően kell eljárni, ezért a nyilvános liturgia 2020. március 22., Nagyböjt 4. vasárnapjától a templomokban szünetel. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden kell megtartani.”

   „A paptestvéreket kérjük, hogy továbbra is tartsanak templomainkban vagy megfelelő kápolnában szentmiséket, tanúságot téve arról, amit a Katolikus Egyház Katekizmusa is tanít, hogy az Eucharisztia az Egyház életének középpontja (KEK 1343.)”

  

OKU 1 035

 

   A közlemény szól arról, hogy mind a betegellátásban, mind az oktatásban, a katolikus egyház az állam által előírt rendelkezéseket követi.

 

   Az MKPK közleménye teljes egészében ITT olvasható.

 

*

 

A koronavírus veszélyeire a református egyház március 16-án közleményben reagált

 

    A koronavírus gyors terjedése miatt hozott kormányzati intézkedésekkel összhangban a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége a következő kéréssel fordul a gyülekezetekhez, lelkipásztorokhoz és egyháztagokhoz.

 

   „Kérjük, hogy további intézkedésig szüneteltessenek minden egyházi alkalmat: istentiszteletet, áhítatot, jegyesoktatást, bibliaórát, konfirmációelőkészítést, ifjúsági alkalmat, baba-mama kört, egyházi testületi üléseket (egyházmegyei tanács, közgyűlés, zsinati tanács, zsinat, presbiteri ülés), a gyülekezetekben esedékes canonica vizitációkat, presbiteri szövetségi és nőszövetségi alkalmakat, konferenciákat, továbbképzéseket, tanfolyamokat és egyéb csoportos foglalkozást, közösségi alkalmat.

   Kérjük, hogy a lelkészi hivatalban telefonügyeletet tartsanak. Az egyházközségek az adminisztrációt online intézzék.”

  

 Közölték azt is, hogy a reformatus.hu honlapon minden reggel online áhítatot tartanak, továbbá vasárnap délelőtt online istentiszteletet közvetítenek.

   

OKU 6 005

 

   Figyelemre méltó a közlemény azon kérése, hogy „a közösségi médiában csak megalapozott és igazolt információkat osszanak meg egymással, s a hívők a különböző fórumokon tartózkodjanak a félelemkeltéstől és felelőtlen megnyilatkozásoktól.”

 

   A teljes közlemény ITT olvasható.

 

*

 

   A Magyarországi Egyházak Ökomenikus Tanácsának (MEÖT) intézkedésiról az MTI adott hírt. A MEÖT mind a 11 tagja óvintézkedéseket vezetett be hívőik védelmében a koronavírus-járvány miatt.

   

OKU 2 047

   Az evangélikus egyház hozta a legszigorúbb döntést: hétfőtől virágvasárnapig nem lehet részt venni istentiszteleteken a templomaikban, csak online közvetítik azokat, így úrvacsora sem lesz. Ezen kívül az esketéseket és a keresztelőket sem tartják meg április 5-ig, vagyis virágvasárnapig. A temetéseket – szűk családi körben – megtartják.

 

   A baptista egyház megtartja az istentiszteleteket, de szünetelteti az úrvacsorát, illetve csak a lelkész veszi magához azt. Hasonló a helyzet a pünkösdi és a metodista egyházban: megtartják az istentiszteleteket, de az úrvacsorát nem. Az anglikán egyházban a következő vasárnaptól csak online közvetítik az istentiszteletet.

 

  Az anglikán egyházban a következő vasárnaptól csak online közvetítik az istentiszteletet.

 

   Az öt ortodox egyház esetében változás, hogy az ikonokat kivitték a templomokból, így azokkal nem érintkezhetnek a hívők. Az egyszer használatos kanalakat használnak a borba áztatott kenyér osztására - tette hozzá, azzal együtt, azt kérik, hogy a kelyhek megcsókolásától is tartózkodjanak az emberek.

 

fotó: 10kerkult.hu/archív