AD-blacklist1

2021
okt.
28

Kémiatanárok elismerése - díjátadás a Richternél

Írta: Oszvald György

RG Kemia leadA Magyar Tudományos Akadémián négy kémiatanár vehette át kiemelkedő szakmai munkásságáért a Magyar Kémiaoktatásért díjat és a vele járó 500 ezer forintot, amelyet a Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémiaoktatásért kuratóriuma évente – 2021. október 20-án immár 22. alkalommal – ítél oda középiskolai és általános iskolai kémiatanároknak.

 

  A 10kerkult.hu ezúttal az élő online-közvetítésen kísérte figyelemmel a díjátadót. Igaz, hiányzott a közvetlen élmény, de így is jó volt látni az Akadémia már ismerős könyvtártermét.

 

  RG kemia 17Dr. Szakács Zoltán, a Richter Gedeon Nyrt. kutatója zongorajátéka után Olasz Sarolta (képünk) , a PR iroda mukatársa dr. Szántay Csaba, a Magyar Kémiaoktatásért kuratóriuma elnökét kérte fel a köszöntő elmondására.

 

 

   Szántay professzor korántsem protokoláris beszédet mondott. A díjátadót a „titkok és csodákˮ napjának titulálta, melyek szerinte szorosan összefüggenek. Állítását íziben meg is magyarázta.

   

RG kemia 2

   Az egyik csoda, hogy a zenei közreműködő, dr. Szakács Zoltán (képünk), aki nem mellesleg közvetlen munkatársa, s aki „ugyanolyan jártas a mágneses magrezonancia és spektroszkópia rendeszereiben, mint a zenébenˮ, ismét elbűvöli majd a jelenlvőket, a másik pedig az, hogy Olasz Sarolta – a felkért műsorvezető váratlan elfoglaltsága miatt – beugró szpíker szerepkörben konferálja végig a díjátadót.

 

  „Az is egy csoda, egy mágia, hogy most itt vagyunk és ünnepelük a kémiatanárokat. De miért is tesszük ezt?ˮ A kérdés nem költői volt. A tömör válasz lényege, hogy a Richter erős társadalmi  felelősségvállalása okán „nagyon ada akarnak figyelni a tanárokra, hiszen ők a jövő zálogaˮ. Az odafigyelés pedig újabb kérdést vet fel, nevezetesen, hogy „mitől olyan jó tanár az, akit mi díjazunk és elismerünk?ˮ

 

  Szántay professzor sorolt néhány, a tanítással összefüggő jellemzőt, de a lányeget abban látta, hogy ezek a tanárok, bár varázslatos kisugárzással rendelkeznek, de többet tudnak, mint a kémia. Olyat tudnak, ami által képesek hatásuk alá vonni a tanítványaikat. Erre bizonyítékot is mondott, mutatott. Szokás, hogy erre a miértre a díjazott tanár egykori tanítványa ad választ. Bálint Sára mondta 2015-ben díjazott tanárnőjéről, Sós Máriáról: „Úgy gondolom, ha Marika néni történelmet tanított volna, most azzal foglalkoznék.ˮ (A teljes szöveg a kivetítőn volt olvasható -a szerk.) Hát, igen. Valahol itt van a varázs értelmezése. Azt pedig szinte magától értetődően jegyezte meg dr. Szántay Csaba, hogy Bálint Sára ma már a Richter dogozója.

 RG kemia 3

 

 

  „Mi, itt mindannyian, egy olyan szellemi, gazdasági, kulturális ökoszisztéma részei vagyunk, amelyben minden szereplő szerepe kritikusan fontos, hiszen az ő harmonikus összefonódásuk ad vitalitást a rendszernek. Ez a vitalitás pedig nem jöhet létre anélkül, hogy a kérdéses szereplők ne éreznék magukat megbecsültnek, ne látnák a saját helyüket és értéküket a rendszerben, csakúgy, mint a többiek helyét és értékét. A Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémiaoktatásért ebben a szellemben és ilyen céllal igyekszik a kiváló kémiatanárokat nemcsak elismerni, hanem velük olyan konstruktív, együttműködő, tudásmegosztó partneri viszonyt kialakítani, amelyből a tanárok ezen a díjon túlmenően, a jövőre nézve is profitálnak.ˮ – hangsúlyozta dr. Szántay Csaba.

  RG kemia 10

  dr. Szántay Csaba és Kubik Anna

 

 

   A Richter Gedeon Nyrt. több programmal is igyekszik a kémia tanárok munkáját segíteni, az egyik ilyen a rendhagyó kémia óra. A napjainkra országossá vált „tanóraˮ nem csak egy előadást tartalmaz, de egy maradó élményt adó laborlátogatás varázsát is biztosítja.

 

 

  Dr. Szántay Csaba megemlített egy, a napokban is zajló tudományos mese/novella-író pályázatot. Hitük szerint ezzel is a természettudományok felé ígyekeznek fordítani a diákok érdeklődését. E mellett érvelt a TETT (Te és a Természettudományok) pályázat egyik fővédnöke, megálmodója, Levente Péter színművész. (A másik fővédnök Döbrentei Ildikó meseíró -a szerk. ) Hogy a jelen lévők és az élő közvetítés nézői képbe kerüljenek, a díjátadó évek óta résztvevője, Kubik Anna Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész felolvasta Weber Márton (a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatója -a szerk.) témába vágó, kémiai tárgyú Aranyka című meséjét.

 

  RG kemia 7Olasz Sarolta egy másik köszöntőre dr. Pellioniszné dr. Paróczai Margit támogatáspolitikáért és alapítványi tevékenységek koordinálásáért felelős vezetőt (képünk) kérte fel.

  „A díjat 1999-ben adták át először olyan pedagógusoknak, akik a természettudományokat magas színvonalon tanítják, diákjaik sikeresen szerepelnek versenyeken, a tananyagok aktualizálását szorgalmas munkával végzik. De nagyon fontos és rendkívül örömteli tapasztalatunk, hogy ezek a pedagógusok egyfajta életszemléletet, erkölcsi tartást is mutatnak a fiataloknak. Ők pedig példaképet, követendő magatartást és a humánus gondolkodás képviselőjét látják és mintának tekintik. A díj jelent elismerést, köszönetet és hálát. Mindazért, amit a mindennapokban tesznek. És legyen ez egy kérés vagy ösztönzés arra, hogy a továbbiakban is nyújtsák azt, amit eddig. Mert ez vezet sikeres életekhez és szakmai és emberi gazdagodáshoz.” hangzott el dr. Pellioniszné beszédében.

 

  A díjátadás a már hagyománnyá váló rendszerben folytatódott. Dr. Szántay Csaba felolvasta a díjazott méltatását, majd egy volt tanítvány mondta el gondolatait, hogyan hatott tanára személyisége a pályaválasztására, milyennek látta őt. Ezután átadták a díjakat.

 

2021. évi díjazottak:

 

DR. SAABNÉ RÉTI IBOLYA

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola

 

SŐRE FERENC

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum

 

SZABÓNÉ SÁRI ZSUZSANNA KLÁRA

Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium és Kollégium

 

SZAKMÁNY CSABA

ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium, Budapest

 

 

 RG kemia1

  balról - Szakmány Csaba, dr. Saabné Réti Ilona, Szabóné Sári Zsuzsanna Klára, Sőre Ferenc

 

  Természetesn, nem maradhatott el az ünnepályes díjátadó záró aktusaként a zene sem, melyet változatlanul dr. Szakács Zoltán biztosított: befejezésként Greeg műveket zongorázott.

 

 

   fotók: Richter, és 10kerkult.hu (felvételről kifotózva)