AD-blacklist1

2018
nov.
04

Őszi séta a Nemzeti Sírkertben

Írta: Oszvald György

Stroke temeto 383leadBeköszönteni készült az ősz, amikor a Bajcsy-Zsilinszky Kórház Stroke Betegszervezet több tagja is egy érdekesnek ígérkező temetői sétán vett részt szeptember elején. A közelgő forradalmi események megemlékezései arra késztették a sétát szervező Juhász Györgyit, hogy történelmi nagyjaink síremlékeivel ismerkedjenek.

 

 

A Fiumei úti Nemzeti Sírkert kezelője 2016 óta a Nemzeti Örökség Intézete, s ennek megfelelően a séta vezetőjét is az intézmény biztosította. Ez a megoldás nagyon praktikusnak bizonyult, mert a rendkívül felkészült történész fiatalember elég sok érdekességet és friss, már publikált kutatási eredményeket is elmondott.

 

   map2Alapinformáció volt, hogy egyálétalán miért és hogyan jött létre a Fiumei úti temető, a mai Nemzeti Sírkert. Az egykori Kerepesi úti temető mára egy olyan kultikus hellyé vált, sőt, adott időszakban tudatosan kezdték ebbe az irányba fejleszteni, ahol a magyar politikai, tudományos és művészeti élet meghatározó nagyjai nyugszanak: Ady Endre, Jókai Mór, Arany János, Kossuth Lajos, Erkel ferenc, Deák Ferenc, Faludy György, Antall József, Eötvös Loránd, Xantus János, Bláthy Ottó vagy Puskás Tivadar neve senkinek sem ismeretlen.

   A sírkert, történetek kezdetén, a XIX. század közepén Pest köztemetője volt, később lett csak zárt és Magyarország legrangosabb kegyeleti helye. Az első temetéseket az 1849-es Isaszegi csatában megsérült, s itt, a közeli kórházban elhunyt katonáknak ejtették meg. Meglehetősen szigorú feltételek mellett ma is lehet egy adott parcellába köztemetést végezni. A sírkertben külön helyet kaptak az 1848-as és az 1956-os forradalmak mártírjai, a művészek, sőt, a pártállami idők történelmi személyiségeit egy hatalmas mauzóleum örökíti meg.

 

   A sétát a Fiumei út felé eső határkerítés belső sétányán, Vörösmarty Mihál síremlékénél kezdtük. Az írásmód nem véletlen, a sírfelirat is így mutatja a költő nevét. Ismert, bár ritkán használatos ez a névalak, s hogy miért így vésték fel egykoron Mihály helyett, azt ma már nem lehet tudni. Vörösmarty volt az első, ide temetett nagyság, s valójában vele indul meg a sí

   Stroke temeto 061

  Arany János síremléke előtt

 

   Néhány lépéssel távolabb Arany János különleges szarkofágja áll. Felette a Margitszigetről áttelepített két tölgyfa őrzi a költőóriás örök álmát. Ennek érdekes a története: Arany azt szerette volna, ha a Margit szigeten temetik el, ám ez nem volt lehetséges, de a szigetről ide hozott és elültetett három tölgyfa csemete megteremtette az illúziót. Sajnos, egy nem fogant be, így ma két tölgyfáról lehet beszélni. Ide temették Arany János családját is.

 

   A közös fotók elkészülte után a csapat elhaladt a Munkásmozgalmi Pantheon és az 56-os parcella mellett, aztán néhány pillanatra megállt egy fekete márványoszlop előtt, amely Sepsi-Nagybajomi v. dr. Molnár Károly orvos-tábornak állít emléket. A sírfelirat szerint dr. Molnár Károly az utolsó magyar király utolsó katonája volt, 107 évet élt (1894-2001).

  Menetközben sikerült lencsevégre kapni Károlyi Mihály síremlékét, mígnem megérkezett a társaság Kossuth Lajos mauzóleumához (lenti nagy kép).

   

Stroke temeto 121

 

 Kossut  holttestét eléggé kalandos úton hozták haza, s mivel Ferenc József király Kossuth majd félévszázados száműzetése ellenére sem bocsájtott meg neki, a főváros állta a temetés költségeit és bonyolította le a temetést. A szertartásra az ország minden részéből mintegy százezres tömeg gyűlt össze, s kísérték el ideiglenes nyughelyére. Akkoriban a most látható épület még nem állt, 1909-ben adták át, s ezen ideig Kossuthot egyszerű sírba helyezték.

 

   Stroke temeto 131A jelenlegi épület bejáratához lépcsősor vezet, végében „a mauzóleum meghatározó, messziről is szembeötlő eleme, a hat dór oszlop által tartott baldachin látható, mely az athéni Parthenont idézi. … Az építmény tetején a forradalmat és a szabadságharcot jelképező szoborcsoport áll, melyen a Szabadság géniusza leveszi a láncot a magyarságot jelképező oroszlánról. A kapu felett a gyászoló Hungária nőalakját láthatjuk, fején III. Béla halotti koronájának másával, pajzsán a magyar középcímerrel.” (nori.gov.hu)

 

   A mauzóleum belülről is csodálatos. Az alaprajz kereszt alakú, a boltíveket félkör alakú freskók díszitik. A főbejárat felett Kossuth születési dátuma (1802) áll, vele szemben halálozásának éve (1894) látható. az oldalágak feletti félkörökben a nőalakok kezében az országirányítás jelképei (pallos, törvénykönyv, mérleg) láthatók és jelmondatai olvashatók (Igazság, Hatalom, illetve Jog, Törvény) Az oldalhajókban Kossuth hozzátartozói vannak eltemetve.

   A mennyezeti képen, a kereszt hossztengelyét követve, angyalok tartanak egy köszorút, gyakorlatilag Kossuth feje felett.

   Kossuth díszszarkofágja az épület belsejéhez hasonlóan gazdagon díszített, de a valódi koporsó nem ebben van, hanem az alatta lévő kriptában helyezték el.

 

   A séta a másik magyar történelmi óriás, a haza bölcse, Deák Ferenc mauzóleumához vezetett. Útközben megálltak Jászai Mari sírja előtt, s itt derült ki, hogy ez, végakaratának megfelelően, a lebontott Első Magyar Nemzeti Színházból valók, s hogy a sír már a művésznő halála előtt elkészült. Érdekesség, hogy az élő színészlegenda időnként kijárt a sírjához.

 

Stroke temeto 343

  Deák Ferenc mauzóleuma

 

   Mielőtt megtekintették volna belülről is, az idegenvezető felhívta figyelmüket, hogy az épülettel szemközt Erkel Ferencz, nem messze ettől pedig Xantus János, a Nemzeti Múzeum néprajzi osztály igazgatója és Klapka György honvédtábornok síremléke látható.

 

   Stroke temeto 330Míg Kossuth síremlékét Budapest székesfőváros finanszírozta, addig a nemzet halottjának nyilvánított, Deák Ferencét a magyar állam. Deák mauzóleuma a sírkert két főútjának találkozási pontjában áll, a terület legmagasabb pontján. A mauzóleum négyzetes alaprajzú, mindegyik oldaláról lépcsők vezetnek az építményhez, melynek kupoláját világos Zsolnai kerámiával burkolták. A szarkofág kevésbé díszes, mint azt Kossuthnál volt. Oka, hogy a Strobl Alajos elképzelései szerint készült eredeti 1945-ben megsemmisült, így a helyén a most látható egyszerű mészkőkoporsó látható. Deák Ferenc hamvait itt is a szarkofág alatti kriptában helyezték el.

   A kupola ábrái belülről a tetőpontban kialakított körbe, az éjszaki égboltot jelképező képbe vezet. A falak szürke márványborítás ugyanakkor puritán egyszerűséget sugallnak. Érdekesség, hogy a kupola alatti félköríves képek nem festve vannak, hanem a nedvesség miatt mozaikkövekből készültek.

 

   Stroke temeto 344A Deák-mauzóleumot elhagyva először Antall József síremlékéhez (képünk) ment a sztrókos csapat. A séta vezetője elmondta, nem véletlen, hogy síremléke a Deákéhoz közel lett felállítva, mert ezzel, mit Magyarország első szabadon választott miniszterelnöke lényegében azt fejezték ki, hogy a haza bölcse politikai irányvonalának követője kívánt lenni életében.

   A síremléket Melocco Miklós Kossuth-díjas szobrászművész, a Nemzet Művésze tervezte.

   Nem messze ettől Mádl Ferenc (1931-2011) köztársasági elnök (2000-2005) sírja látható, melynek különlegessége, hogy az üvegsztélében egy keresztet venni észre, ha a nap megfelelő szögben süt rá.

   

Stroke temeto 366

  Jókai Mór síremléke

 

   A Jókai körönd volt a következő állomás, és Jókai esetében is van egy érdekesség. A síremlék kör alakú, nyitott, ami – részben – megfelel az író kívánságának, miszerint otthon a kertjében temessék el, a szabad ég alatt. Nos, a szabad ég teljesült, az otthoni kertet pedig az eredeti keresztfa jelképezte – ma már csak a forma azonos, a fát cserélni kellett, mikor elkorhadt. Az eredeti síremléknél még nem voltak oszlopok, csak a sír maga, ám később úgy döntöttek, hogy az írónak kijár a szebb és látványosabb megjelenés.

   Jókai síremléke egy egyenlőszárú háromszög egyik csúcspontja: a másik kettő Blaha Lujza és Ady Endre sírja.

 

   A séta vége felé elhaladtak az Árkádosoron, melynek egyik kőbányai vonatkozása, hogy a kijárat felé eső zárókupola alatt áll Görgey Artúr, az 1848/49-es szabadságharc hadvezére sírja. (Görgei Artúr 2018-ban posztumusz Kőbánya díszpolgára címet kapta -a szerk.)

   Stroke temeto 412

   Gróf Bathyány Lajos síremléke

 

   Az Árkádsor végében balra fordulva utolsó előtti állomásként megtekintették gróf Bathyány Lajos (1807-1849) – Magyarország első miniszterelnöke, mártírhalált halt október 6-án – mauzóleumát. A vératnú nemzeti hőst többször is újratemették, egyszerű sírokba, de egy hozzá méltó síremlékre a Pesti Napló gyűjtést szervezett, s ebből fedezték a nemzetközi pályázatot, melyet Schikedanz Albert nyert meg. A mauzóleum építését 1874-ben fejezték be, kényszerűségből, mert elfogyott a befejezéshez szükséges pénz. 2000-ben újították fel és pótolták a korábban elmaradt részeket az eredeti tervek szerint; a sírt őrző két oroszlánt is ekkor helyezték el.

   Az épület teraszos szerkezetű, az elsőről nyílik a kriptába vezető ajtó. (Ezúttal eltekintettek a meredek lépcsőn való leereszkedéstől. A mauzóleum bíztosít örök nyugalmat gróf Batthyány Lajos családjáénak is.

 

   Stroke temeto 446A temetői séta végállomása a nemrég helyre- és helyére állított Apponyi-hintó. A hintót 1928-32 közt gyártották Budapesten, az akkori leghíresebb műhelyben, a Misura gyárban. Elkészülte után 1941-ig csak négy alkalommal használták, elsőként gróf Apponyi Albert temetésén, 1933-ban. A második világháborúban nyoma veszett, két évtized múltán találtak rá véletlenül, s 1963-ben került a Közlekedési Múzeumhoz.

   A Nemzeti Örökség Intézete 2017-ben restauráltatta a négy méter magas, öt és fél méter hosszú, barokkos faragású hintót.

 

   Az Apponyi-hintó a maga díszességével, előkelőségével a főúri, uralkodói díszhintók csúcsát jelenti. Nem véletlenül áll szabályozott hőmérsékletű és páratartalmú üvegkalitkában. A látogatói élmény fokozására egy érintőképernyős információs pult a hintóról minden lényeges információt elmond, filmekkel, képekkel illusztrálva a történetét.

   A hintó megtekintése méltó befejezése volt a temetői sétának, gazdagítva a stroke betegszervezet tagjainak ismereteit, élményeit.

 

fotó: 10kerkult.hu/OGY

cikkünkhöz képgaléria tartozik – ITT

 

tamogatas